Jest nowy prezes Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego. To dr hab. Bożena Karolewicz

Autor: oprac. MP • Źródło: PTFarm, Rynek Zdrowia26 sierpnia 2021 11:49

W trakcie Walnego Zgromadzenia Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego wybrano nowego prezesa. Została nim dr hab. Bożena Karolewicz prof. Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.

Prof. Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu Bożena Karolewicz została prezesem Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego Fot. UM Wrocław
 • Dr hab. Bożena Karolewicz prof. Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu nowym prezesem Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego
 • Nowy zarząd PTFarm - na kadencję 2021 - 2025 - wybrano podczas XXV Walnego Zgromadzenia Delegatów w Warszawie
 • Nowa prezes zobowiązała się m.in. do powołania grupy ekspertów reprezentujących PTFarm na szczeblu krajowym i międzynarodowym

Dr hab. Bożena Karolewicz to nowy prezes PTFarm

W Warszawie obradowało XXV Walne Zgromadzenie Delegatów, w czasie którego omówiono i oceniono działalność władz Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego w mijającej kadencji, wytyczono kierunki działalności w kolejnej kadencji, która przypada na lata 2021–2025 oraz wyłoniono nowe władze Towarzystwa.

W wyniku głosowania prezesem Towarzystwa została dr hab. Bożena Karolewicz, prof. uczelni, pracownik naukowy i kierownik Katedry i Zakładu Technologii Postaci Leku Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu.

Prof. Karolewicz od wielu lat aktywnie uczestniczyła w życiu Towarzystwa, będąc m.in. redaktorem naczelnym „Farmacji Polskiej” – czasopisma naukowego Towarzystwa, członkiem zarządu Sekcji Opieki Farmaceutycznej, sekretarzem oddziału PTFarm we Wrocławiu i jego wiceprezesem.

Z ramienia PTFarm uczestniczyła w wielu zespołach, omawiających ważne dla środowiska farmaceutycznego sprawy, m.in. w zespole roboczym ds. opieki farmaceutycznej w Ministerstwie Zdrowia, zespole roboczym ds. programu studiów w obszarze praktyki farmaceutycznej na kierunku farmacja, działającej w obrębie Ogólnopolskiego Zespołu ds. modyfikacji kształcenia, powołanego przez Konferencję Dziekanów Wydziałów Farmaceutycznych.

Nowa prezes przedstawiła program na lata 2021-2025

W czasie Walnego Zgromadzenia Delegatów prof. Bożena Karolewicz zaprezentowała program i określiła cele misyjne, zarządcze i organizacyjne, jakie zamierza z nowo wybranym zarządem wprowadzać w życie w nadchodzącej kadencji.

Prezes zobowiązała się do:

 • aktywnego działania na rzecz środowiska naukowego i zawodowego,
 • wspierania inicjatyw Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego,
 • wzmocnienia pozycji Towarzystwa w środowisku i poza nim,
 • rozszerzenia współpracy z organizacjami zewnętrznymi,
 • współpracy z innymi towarzystwami działającymi w obszarze nauk farmaceutycznych ochrony zdrowia i podmiotami działającymi w obszarze farmacji,
 • powołania grupy ekspertów o znaczącym dorobku naukowym i zawodowym w dyscyplinie nauk farmaceutycznych i nauk pokrewnych, reprezentujących Towarzystwo na szczeblu krajowym i międzynarodowym,
 • dbania o rozwój organizacyjny Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego poprzez wypracowanie modelu współpracy zarządu głównego z zarządami oddziałów terenowych i sekcji ogólnopolskich, aby wspólnie wyznaczać cele działalności w kadencji i inicjować ich aktywność.

Skład Zarządu Głównego PTFarm:

 • dr hab. Bożena Karolewicz, prof. uczelni (Wrocław) - prezes
 • dr hab. Iwona Arabas, prof. PAN (Warszawa)
 • dr Grażyna Janikowska (Katowice)
 • dr Michał Kołodziejczyk (Łódź)
 • prof. dr hab. Wojciech Miltyk (Białystok)
 • prof. dr hab. Krystyna Olczyk (Katowice)
 • prof. dr hab. Włodzimierz Opoka (Kraków)
 • dr Artur Owczarek (Wrocław)
 • prof. dr hab. Janusz Pluta (Wrocław)
 • dr Jakub Płaczek (Bydgoszcz)
 • dr Urszula Rogozińska (Łódź)
 • dr hab. Agnieszka Skowron, prof. uczelni (Kraków)
 • dr hab. Agnieszka Zimmermann, prof. uczelni (Gdańsk)

 

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum