Irena Rej: potrzebne są dobre praktyki dotyczące centralizacji zakupów leków refundowanych

Autor: MAK/Rynek Zdrowia • • 29 stycznia 2021 09:09

Dostrzegamy silne tendencje centralizacyjne w ochronie zdrowia. Pionizacja NFZ i planowana reforma szpitali to niektóre z elementów tego procesu. Obserwując też intensyfikację działań Ministerstwa Zdrowia na rzecz centralizacji zamówień niektórych kategorii leków refundowanych, uważamy, że trzeba zapewnić przejrzystość tej działalności - zaznacza Irena Rej, prezes Izby Gospodarczej Farmacja Polska.

Irena Rej: potrzebne są dobre praktyki dotyczące centralizacji zakupów leków refundowanych
Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

- Opracowanie zawierające jasny opis celów i zasad postępowania w tym zakresie (centralizacji zamówień leków refundowanych - red.) pozwoli zapewnić ciągłość leczenia chorych oraz budować bezpieczeństwo lekowe Polski. Zapewnienie stabilności rynku i racjonalne gospodarowanie środkami publicznymi to nie mniej ważne korzyści - wskazuje Irena Rej i apeluje w tej sprawie do ministra zdrowia Adama Niedzielskiego.

28 stycznia 2021 roku Izba Gospodarcza Farmacja Polska złożyła pismo adresowane do szefa resortu zdrowia, w którym wskazała na konieczność stworzenia dobrych praktyk, opisujących cele i zasady realizacji centralizacji procedur zamówień na wybrane kategorie leków refundowanych. Zdaniem prezes Izby Gospodarczej Farmacja Polska, można i trzeba stworzyć jasne dla wszystkich interesariuszy rynku farmaceutycznego zasady prowadzenia polityki zakupów grupowych leków podlegających refundacji, które pozwolą uniknąć niebezpiecznego w skutkach braku dostępności poszczególnych terapii.

- Projektując zmiany należy brać pod uwagę dostępność leków dla pacjentów. Przede wszystkim należy stworzyć rozwiązania umożliwiające zapewnienie ciągłości terapii dla chorych, bowiem w przeszłości zdarzały się przerwy w dostawach niektórych kategorii produktów, również tych stosowanych u dziesiątek tysięcy osób, jak w przypadku terapii kardiologicznych. Musimy dysponować przejrzystymi zasadami gry, dlatego w wystąpieniu do pana Ministra Adama Niedzielskiego zaproponowaliśmy katalog spraw wymagających uregulowania - mówi Irena Rej.

W piśmie skierowanym do ministra zdrowia Izba poprosiła o przedstawienie planów ministerstwa dotyczących centralizacji procedur zakupu leków refundowanych i wskazanie celów, które poprzez tę inicjatywę zamierza osiągnąć resort.

Izba wyszczególniła dodatkowo kwestie, które w opinii przedstawicieli organizacji powinny zostać ujęte w ramach dobrych praktyk dotyczących centralizacji procesów zakupów leków:

  • Wprowadzenie zasady wyłonienia więcej niż jednego dostawcy („multi-winner”) w ramach postępowań dotyczących jednej substancji czynnej oraz inne działania, które pozwoliłyby redukować ryzyko ograniczenia konkurencji pomiędzy oferentami w długim okresie oraz ciągłości opieki nad pacjentami w przypadku braku możliwości wywiązania się z ciągłości dostaw ze strony jedynego zwycięzcy postępowania
  • Określenie minimalnego udziału kryteriów jakościowych (np. 40%) w ramach postępowań zakupowych wraz z opracowaniem katalogu przykładowych kryteriów jakościowych, znajdujących odzwierciedlenie w aktualnej wiedzy medycznej
  • Wskazanie ścieżki postępowania w przypadku braku podpisania umowy przez oferenta wyłonionego w toku postępowania zakupowego lub braku możliwości ciągłości realizacji dostaw po rozstrzygnięciu przetargu
  • Określenie długości obowiązywania umów, które pozwoliłoby na zachowanie odpowiedniej relacji pomiędzy przewidywalnością prowadzenia działalności biznesowej, bezpieczeństwem dostaw oraz koniecznością racjonalnego gospodarowania środkami publicznymi poprzez wzmocnienie zjawisk konkurencji
  • Określenie maksymalnego terminu płatności za leki nabywane w ramach postępowań przetargowych
  • Zapewnienie ciągłości opieki nad pacjentami z wykorzystaniem jednego produktu leczniczego w przypadku wyboru innego oferenta w ramach drugiego i kolejnych postępowań przetargowych.

W piśmie kierowanym do ministra Adama Niedzielskiego Izba Gospodarcza Farmacja Polska zadeklarowała wolę dialogu i współpracy w obszarze opracowania dobrych praktyk dotyczących centralizacji procesów zakupów leków refundowanych.

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum