Irena Rej do ministra zdrowia: strona społeczna powinna zasiadać w Radzie Funduszu Medycznego

Autor: oprac. LJ • Źródło: Izba Gospodarcza Farmacja Polska28 grudnia 2021 08:12

Środki z Funduszu Medycznego powinny stanowić dodatkowe źródło finansowania publicznego ochrony zdrowia, ponad limity wskazane w ustawie „7 proc. PKB na zdrowie” - uważa Irena Rej.

Irena Rej do ministra zdrowia: strona społeczna powinna zasiadać w Radzie Funduszu Medycznego
Jest konieczność poprawy transparentności zarządzania Funduszem Medycznym - uważa Irena Rej (fot. LJ)
  • Izba Gospodarcza "Farmacja Polska" skierowała do Prezydenta RP oraz Ministra Zdrowia pismo zawierające propozycje wprowadzenia zmian do ustawy o Funduszu Medycznym
  • Wskazuje m.in. na konieczność poprawy transparentności zarządzania Funduszem Medycznym
  • W odniesieniu do kwestii społecznych postuluje również o włączenie strony społecznej do Rady Funduszu Medycznego

Komisja Ekonomiczna przeciwna finansowaniu lumazyranu w chorobie rzadkiej

Fundusz Medyczny. Eksperci: jak uratować środki na drogie terapie dla pacjentów?

- W związku z informacjami o podjęciu prac nad projektem nowelizacji Ustawy o Funduszu Medycznym - jako Izba Gospodarcza "Farmacja Polska" skierowaliśmy do Prezydenta RP oraz Ministra Zdrowia pismo zawierające propozycje wprowadzenia istotnych zmian do ustawy - informuje Irena Rej, szefowa Izby.

- Celem postulatów Izby jest poprawa funkcjonowania Funduszu Medycznego i wdrożenie rozwiązań, które przyniosą realne działania zmierzające do poprawy jakości funkcjonowania całego systemu ochrony zdrowia w Polsce. Przedstawiliśmy szereg propozycji mających na celu jak najlepsze wykorzystanie potencjału Funduszu Medycznego - dodaje.

Postulaty zostały podzielone na trzy obszary.

Irena Rej: w ramach Fundusz Medycznego nie sfinansowano ani jednego leku OPINIA

Potrzebna jawność w zakresie działań Rady Funduszu Medycznego

W piśmie do Prezydenta RP oraz Ministra Zdrowia wskazano na konieczność poprawy transparentności zarządzania Funduszem Medycznym, ponieważ ma to kluczowe znaczenie dla zbudowania zaufania społecznego do tej instytucji.

"Fundusz Medyczny dysponuje ogromnymi środkami finansowymi. Mając na uwadze, że są to pieniądze publiczne, przejrzystość zarządzania tak dużym budżetem to absolutnie konieczny element. Dlatego proponujemy, by protokoły i materiały z posiedzeń Rady Funduszu Medycznego, a także plany finansowe i podsumowania dotyczące realizacji poszczególnych działań były publikowane w biuletynie informacji publicznej" - czytamy w piśmie. Dalej:

"W odniesieniu do kwestii społecznych postulujemy również o włączenie strony społecznej do Rady Funduszu Medycznego. Jej skład powinien zostać poszerzony o przedstawicieli zawodów medycznych, organizacji pracodawców, związków zawodowych i organizacji branżowych".

Bardzo istotną kwestią z perspektywy pacjentów czekających na leczenie jest także uruchomienia niewykorzystanych środków, które już teraz znajdują się na rachunkach Funduszu Medycznego. Dlatego Izba apeluje o przeniesienie ich do Narodowego Funduszu Zdrowia w formie dotacji podmiotowej na zwiększenie dostępności świadczeń opieki zdrowotnej.

W ocenie Izby, ważne jest również, aby środki z Funduszu Medycznego stanowiły dodatkowe źródło finansowania publicznego ochrony zdrowia, ponad limity wskazane w ustawie „7 proc. PKB na zdrowie”.

Co z różnicowaniem opakowań leków? RPP interweniuje, przepisów brak

Wykazy TLK i TLI

Jednym z założeń Funduszu Medycznego było zapewnienie dostępu do innowacyjnych i skutecznych terapii, dotychczas nie stosowanych w Polsce. "Zawnioskowaliśmy o ponowną publikację wykazu technologii lekowych o wysokiej wartości klinicznej (TLK) wraz z określeniem kryteriów kwalifikacji terapii do wykazu oraz kryteriów podejmowania decyzji przez Ministerstwo Zdrowia w tym zakresie" - informuje Izba.

Zgłoszono również propozycję zmian w zakresie wykazu technologii o wysokim poziomie innowacyjności (TLI). Powinien być regularnie aktualizowany – minimum raz na pół roku. Jednocześnie Izba uważa, że w rozmowach na temat wprowadzania innowacyjnych i skutecznych klinicznie terapii, powinni brać udział przedstawiciele firm dysponujących tymi rozwiązaniami.

- Postulujemy o zapewnienie minimalnego rocznego gwarantowanego poziomu finansowania dla technologii lekowych finansowanych z Funduszu Medycznego. Zagwarantuje to poszerzenie dostępu do nowoczesnych technologii lekowych - to kolejny postulat.

Wśród kolejnych naszych propozycji znalazły się także: wprowadzenie mechanizmu automatycznego finansowania terapii na wykazie TLI w przypadku wpływu na budżet płatnika poniżej 15 mln zł rocznie oraz wyłączenie wydatków na TLK i TLI z całkowitego budżetu na refundację.

Od 14 grudnia te leki nie mogą być finansowane w ramach RDTL

Ratunkowy Dostęp do Technologii Lekowych

W ocenie Izby, funkcjonowanie wykazu leków niepodlegających finansowaniu w ramach procedury RDTL wyklucza niektórych pacjentów z szansy na uzyskanie koniecznej terapii. Jest to sytuacja, która nie powinna mieć miejsca. Mając na uwadze, że mowa o mechanizmie, który nawet w nazwie ma określenie „ratunkowy”, nie można arbitralnie wykluczać pewnych terapii tylko ze względu na to, że np. nie uzyskały pozytywnej rekomendacji na tradycyjnej ścieżce refundacyjnej. Kluczową rolę powinny w tej sytuacji odgrywać dobro pacjenta i wartość kliniczna danego leku. W wątpliwych przypadkach należy ponownie ocenić efektywność kliniczną leków.

Zdaniem Izby, stroną w procedurze ratunkowej powinien być bezwzględnie pacjent, dlatego konieczne jest wprowadzenie instrumentów realizujących prawo pacjenta do informacji o złożeniu wniosku o RDTL, ostatecznej decyzji oraz możliwości odwołania od tej decyzji, a także zmiany ośrodka prowadzącego leczenie.

- Proponujemy obciążenia administracyjne poprzez przeniesienie obowiązku uzasadnienia kwalifikacji pacjenta do leczenia przez lekarza prowadzącego, a w przypadku, jeżeli pacjent korzystał z RDTL i lek został objęty refundacją, to finansowanie powinno automatycznie przechodzić na finansowanie z budżetu przeznaczonego np. w określonych warunkach na programy lekowe - informuje Izba.

Dodaje: - Jednocześnie, aby zapewnić jak najsprawniejsze funkcjonowanie Ratunkowego Dostępu do Technologii Lekowych, apelujemy o przeprowadzenie szerokiej akcji informacyjnej skierowanej do ośrodków, która pozwoli zredukować problemy interpretacyjne, a w konsekwencji zwiększy poziom wykorzystania środków przeznaczonych na ten cel.

Gdzie jeszcze opłaca się otworzyć aptekę? RAPORT

 

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum