×
Subskrybuj newsletter
rynekzdrowia.pl
Zamów newsletter z najciekawszymi i najlepszymi tekstami portalu.
Podaj poprawny adres e-mail
  • Musisz zaznaczyć to pole

Informacje dla farmaceutów z Ukrainy, jak podjąć pracę w polskiej aptece

Autor: oprac. LJ • Źródło: NIA06 kwietnia 2022 13:38

NIA przedstawia najważniejsze informacje dla farmaceutów cudzoziemców spoza UE, którzy chcą ubiegać się o uznanie kwalifikacji zawodowych w Polsce.

Informacje dla farmaceutów z Ukrainy, jak podjąć pracę w polskiej aptece
Informacje dla ukraińskich farmaceutów, jak podjąć pracę w aptece Fot. LJ
  • Najważniejsze informacje dla farmaceutów cudzoziemców spoza UE, którzy chcą ubiegać się o uznanie kwalifikacji zawodowych w Polsce
  • Aby wykonywać zawód farmaceuty w Polsce, w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami, niezbędne jest zarówno posiadanie PWZ, jak i przynależność do samorządu zawodowego
  • Prawo wykonywania zawodu farmaceuty przyznaje w drodze uchwały okręgowa rada aptekarska osobie, która m.in. posiada znajomość języka polskiego w mowie i w piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania zawodu farmaceuty

Uznanie kwalifikacji zawodowych dla farmaceutów w Polsce

Naczelna Izba Aptekarska Zapraszamy stworzyła na swojej stronie internetowej nową zakładkę zawierającą najważniejsze informacje dla farmaceutów cudzoziemców spoza UE, którzy chcą ubiegać się o uznanie kwalifikacji zawodowych w Polsce.

Przypomina w niej:

  • Warunki wykonywania zawodu farmaceuty – uzyskanie PWZ
  • Procedurę przyznania PWZ farmaceucie cudzoziemcy
  • Warunki przystąpienia do egzaminu z języka polskiego

Prawo wykonywania zawodu farmaceuty przyznaje w drodze uchwały okręgowa rada aptekarska osobie, która m.in. posiada znajomość języka polskiego w mowie i w piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania zawodu farmaceuty.

Zawód farmaceuty może wykonywać osoba posiadająca prawo wykonywania zawodu farmaceuty, która złożyła ślubowanie i jest wpisana do rejestru farmaceutów.

Osoby wykonujące zawód farmaceuty są zrzeszone w samorządzie zawodu farmaceuty. Przynależność do samorządu zawodu farmaceuty jest obowiązkowa dla farmaceutów wykonujących zawód farmaceuty.

Zatem, aby wykonywać zawód farmaceuty w Polsce, w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami, niezbędne jest zarówno posiadanie PWZ, jak i przynależność do samorządu zawodowego, to jest posiadanie wpisu do rejestru okręgowej izby aptekarskiej. Kwestię wpisu oraz wypisu farmaceutów do rejestru prowadzonego przez izby aptekarskie regulują przepisy ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich.

Kwalifikacje do wykonywania zawodu farmaceuty w Polsce

"Ustawodawca dopuszcza również tymczasowe i okazjonalne wykonywanie czynności zawodowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Warunki tymczasowego wykonywania zawodu zostały uregulowane w rozdziale 4 ustawy z dnia 10 grudnia 2020 r. o zawodzie farmaceuty" - podkreślono.

Kwalifikacje do wykonywania zawodu farmaceuty w Polsce posiada między innymi osoba, która:

  • posiada dyplom wydany przez państwo inne niż państwo członkowskie, potwierdzający ukończenie co najmniej pięcioletnich studiów na kierunku farmacja, obejmujących co najmniej sześciomiesięczną praktykę zawodową w aptece, uznany w Rzeczypospolitej Polskiej za równoważny z dyplomem i tytułem magistra farmacji uzyskiwanym w Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z przepisami o szkolnictwie wyższym i nauce oraz potwierdzający, że spełnione zostały minimalne wymagania dotyczące kształcenia określone w przepisach prawa Unii Europejskiej (art. 5 ust. 1 pkt 4),  albo
  • posiada dyplom farmaceuty wydany w innym państwie niż państwo członkowskie, poświadczający ukończenie co najmniej pięcioletnich studiów i świadectwo złożenia Farmaceutycznego Egzaminu Weryfikacyjnego (art. 5 ust. 1 pkt 7).

NIA dodaje: W odniesieniu do punktu 1 wymienionego wyżej należy wskazać na możliwość uznania dyplomu ukończenia studiów w Rzeczypospolitej Polskiej za równoważny z dyplomem i tytułem magistra farmacji uzyskiwanym w Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z przepisami o szkolnictwie wyższym i nauce, czyli tzw. nostryfikacją dyplomu na polskiej uczelni medycznej, posiadającej wydział farmaceutyczny.

W tym celu należy zwrócić się do Dziekanatu wybranego wydziału farmaceutycznego uczelni medycznej w celu uzyskania szczegółowych informacji o przebiegu procedury nostryfikacji.

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum