Ile trzeba zapłacić za szczepionkę na grypę w aptece? Podajemy ceny

Autor: LJ • Źródło: Rynek Zdrowia07 października 2021 08:31

Z czterech dostępnych w tym sezonie szczepionek przeciwko grypie, trzy są refundowane. Sprawdź czy możesz otrzymać bezpłatny preparat lub czy należy ci się 50 proc. refundacja.

W tym sezonie część osób ma uprawnienia do refundowanych szczepionke przeciwko grypie (fot. ShutterStock)
 • W tym sezonie grypowym poszczególne szczepionki przeciw grypie są dostępne bezpłatnie, jako preparaty z 50 proc. refundacją lub z pełnopłatne
 • Na bezpłatne szczepionki mogą liczyć przede wszystkim seniorzy i kobiety w ciąży
 • Z 5 mln dawek szczepionki, które trafią do Polski, ok. 2 mln trafi do aptek

W sezonie 2021/2022 dostępne będą 4 szczepionki przeciw grypie.

 • VaxigripTetra
 • Influvac Tetra
 • Fluenz Tetra
 • Fluarix Tetra

Z 5 mln dawek szczepionki, które trafią do Polski, ok. 2 mln trafi do aptek.

Część preparatów jest refundowana (bezpłatnie lub 50 proc.) lub w całości jest finansowana przez pacjenta.

Kto i ile musi dopłacić?

VaxigripTetra (inaktywowana 4-walentna szczepionka przeciw grypie):

 • bezpłatnie: kobiety w ciąży i osoby powyżej 75 r.ż.
 • odpłatność 50 procent: 26,10 zł 
  – dzieci po ukończeniu 24 miesiąca życia, a przed ukończeniem 60 miesiąca życia,
  – osoby powyżej 65 roku życia,
  – osoby w wieku 18 – 65 w przypadku dodatkowych chorób: po przeszczepieniu narządu miąższowego, z niewydolnością układu oddechowego, astmą oskrzelową, POChP, niewydolnością układu krążenia, chorobą wieńcową, niewydolnością nerek, nawracającym zespołem nerczycowym, chorobami wątroby, metabolicznymi, w tym cukrzycą, neurologicznymi oraz neurorozwojowymi, z upośledzeniem układu odporności, w tym po przeszczepieniu komórek hematopoetycznych i chorujących na nowotwory układu krwiotwórczego
 • Odpłatność 100 procent: 51,86 zł

Influvac Tetra (inaktywowana 4-walentna szczepionka przeciw grypie):

 • bezpłatnie: kobiety w ciąży,
 • odpłatność 50 procent: 25,76 zł
  – osoby w wieku 18 – 65 w przypadku dodatkowych chorób: o przeszczepieniu narządu miąższowego, z niewydolnością układu oddechowego, astmą oskrzelową, POChP, niewydolnością układu krążenia, chorobą wieńcową, niewydolnością nerek, nawracającym zespołem nerczycowym, chorobami wątroby, metabolicznymi, w tym cukrzycą, neurologicznymi oraz neurorozwojowymi, z upośledzeniem układu odporności, w tym po przeszczepieniu komórek hematopoetycznych i chorujących na nowotwory układu krwiotwórczego
 • Odpłatność 100 procent: 51,52 zł

Fluenz Tetra (żywa, donosowa 4-walentna szczepionka przeciwko grypie):

 • odpłatność 50 procent: 47,87 zł
  – dzieci po ukończeniu 24 miesiąca życia, a przed ukończeniem 60 miesiąca życia.
 • Odpłatność 100 procent: 95,73 zł

Fluarix Tetra

Lek nierefundowany
Pierwsze szczepionki będą dostępne w aptekach w listopadzie br. 

Dla kogo jeszcze bezpłatne szczepionki?

Bezpłatne szczepionki przeciw grypie, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 sierpnia 2021 r. w sprawie metody zapobiegania grypie sezonowej w sezonie 2021/2022 obejmują również:

 • osoby zatrudnione w podmiocie wykonującym działalność leczniczą oraz
 • osoby udzielające świadczeń zdrowotnych w tym podmiocie,
 • osoby zatrudnione oraz osoby realizujące usługi farmaceutyczne, zadania zawodowe lub czynności fachowe w aptece ogólnodostępnej lub w punkcie aptecznym,
 • osoby uprawnione do wykonywania czynności diagnostyki laboratoryjnej w laboratorium,
 • nauczycieli akademickich i inne osoby prowadzące zajęcia ze studentami lub z doktorantami oraz inne osoby zatrudnione na uczelni,
  studentów i doktorantów uczestniczących w zajęciach z udziałem pacjentów,
 • osoby zatrudnione w organach Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej wykonujące czynności kontrolne lub inspekcyjne zgodnie z właściwością wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego i Głównego Inspektora Farmaceutycznego,
 • osoby zatrudnione lub wykonujące obowiązki w jednostce organizacyjnej pomocy społecznej lub w placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku,
 • pacjentów zakładu opiekuńczo-leczniczego, zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego, hospicjum stacjonarnego lub domowego, oddziału medycyny paliatywnej,
 • osoby przebywające w domu pomocy społecznej, w placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku,
 • osoby pracujące w przedszkolu, innej formie wychowania przedszkolnego, w szkole lub placówce działającej w systemie oświaty, w przedszkolu lub w szkole funkcjonującej w systemie oświaty innego państwa znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w placówce wsparcia dziennego, placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej, interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym, w ramach form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,
 • funkcjonariuszy albo żołnierzy wybranych służb,
 • Rzeczników Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego,
 • osoby urodzone nie później niż w 1946 roku.

Kiedy szczepionki na grypę trafią do aptek? Lista szczepionek i terminy dostaw

Sezon grypowy za pasem. Kto ma prawo do bezpłatnych szczepionek? LISTA

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum