IQVIA podsumowuje zmiany na ostatniej w tym roku liście refundacyjnej

Autor: IQVIA, MAK/Rynek Zdrowia • • 24 października 2019 17:44

Ostatnia tegoroczna lista refundacyjna wprowadza finansowanie kolejnych nowych substancji czynnych. łączna liczba nowych wprowadzeń w tym roku jest najwyższa od pięciu lat - zaznaczają eksperci firmy analitycznej IQVIA.

FOT. Shutterstock; zdjęcie ilustracyjne

Rynek apteczny
Z refundacji aptecznej wycofano 47 opakowań leków, suplementów diety i artykułów medycznych, a włączono do niej 50 innych. Finansowanie utraciła substancja czynna indacaterol, lek Onbrez Breezhaler firmy Novartis, beta2-mimetyk wziewny, stosowany w leczeniu podtrzymującym przewlekłej obturacyjnej choroby płuc.

Na liście pozostają dwie inne substancje stosowane w tym wskazaniu. Z listy refundacyjnej wycofano również produkt Milupa Cystilac, dietę eliminacyjną stosowaną w mukowiscydozy u niemowląt i dzieci, jednocześnie likwidując przeznaczoną dla niej samej grupę limitową. Do refundacji włączono natomiast produkt Infatrini Powder firmy Nutricia.

W przypadku wszystkich wycofanych opakowań, na liście pozostają inne opakowania tych produktów lub ich zamienniki. Wycofane leki stanowiły około 0,06% wartości refundacji aptecznej w tym roku, w tym indacaterol 0,04%. Pojawiły się natomiast nowe substancje czynne, inhibitory SGLT2 (flozyny), stosowane w leczeniu cukrzycy typu 2:
• canagliflozin - lek Invokana firmy Mundipharma / Janssen Cilag
• dapagliflozin - lek Forxiga firmy AstraZeneca
• empagliflozin - lek Jardiance firmy Boehringer Ingelheim

Leki te hamują wchłanianie glukozy w nerkach i powodują jej wydalanie z moczem. Refundacją, w ramach nowo utworzonej grupy limitowej, objęci są pacjenci leczeni wcześniej przez min. 6 miesięcy co najmniej dwoma doustnymi lekami hipoglikemizującymi, u których utrzymuje się podwyższony poziom glikemii a także stwierdzono bardzo wysokie ryzyko sercowo-naczyniowe. Leki te dostępne były dotychczas wyłącznie za pełną odpłatnością, a ich roczna sprzedaż osiągnęła ok 400 tys. opakowań i 48 mln. zł. Na pięciu największych rynkach Europy zachodniej ilościowy udział tych nowoczesnych terapii wśród wszystkich nieinsulinowych terapii przeciwcukrzycowych jest ok. 4-krotnie wyższy niż w Polsce.

Denosumab (lek Prolia firmy Amgen) dostępny będzie od listopada w poszerzonych wskazaniach dla pacjentów z osteoporozą z kryterium densytometrycznym lub po złamaniu osteoporotycznym. Dodatkowo w tych samych wskazaniach kryteria kwalifikacji rozszerzono o populację mężczyzn.

Na rynku aptecznym będzie również ponownie refundowany w leczeniu podtrzymującym produkt Novo- Helisen Depot firmy Merck KGaA, wyciągi alergenowe roztoczy kurzu domowego. Od lipca b.r. był on niedostępny w refundacji z powodu braku wniosku o kontynuację.

Do osobnej grupy limitowej wydzielono substancję lacosamide (lek Vimpat firmy UCB) w postaci syropu, stosowaną w leczeniu padaczki. Dotychczas refundowana była ona w jednej grupie limitowej z 28 innymi opakowaniami leków zawierających tę substancję w postaci tabletek. Zmiana ta spowodowała obniżkę dopłaty pacjenta z blisko 100 zł do opłaty ryczałtowej 3,20 zł.

Poziom współpłacenia pacjenta został obniżony dla 591 opakowań leków, suplementów i artykułów medycznych. Zmiany przekraczające 10 zł dotyczą jednak tylko 12 z nich, z których największe spowodowane są pojawieniem się terapii generycznych dla substancji: aprepitant (lek Emend firmy Merck Sharp Dome) stosowanej przeciwwymiotnie w chemioterapii oraz atomoxetinum (lek Strattera firmy Eli Lilly) stosowanej w nadpobudliwości psychoruchowej. Wszystkie obniżki współpłacenia pacjenta, przy obecnym poziomie konsumpcji dla tych leków, stanowią łącznie kwotę 6,3 mln zł.

Z kolei wzrost cen dla pacjenta dotyczy 404 opakowań, z czego w przypadku 20 z nich przekracza 10 zł. Najwyższa z tych zmian, sięgająca 60zł, dotyczy diety stosowana w niedożywieniu związanym z chorobą u niemowląt i dzieci, Infatrini firmy Nutricia i wynika z wprowadzenia przez producenta tego samego produktu w innej postaci.

Ceny detaliczne zostały obniżone dla 153 opakowań leków, suplementów diety i artykułów medycznych, a podniesione w przypadku tylko 1 i nie przekłada się to na cenę dla pacjenta.

Rynek szpitalny
Finansowanie utraciła substancja sofosbuvir (lek Sovaldi firmy Gilead Sciences, zarejestrowany w styczniu 2014 r.), która od listopada 2015 r. dostępna była w programie lekowym „B.71 Leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu c terapią bezinterferonową”
Pojawiło się natomiast pięć nowy substancji czynnych:

• Program „B.44 Leczenie ciężkiej astmy alergicznej IGE zależnej oraz ciężkiej astmy eozynofilowej” został rozszerzony o dostęp do nowej terapii benralizumab (lek Fasenra firmy AstraZeneca, zarejestrowany w sierpniu 2018 r.).

• Pacjenci korzystający z programu „B.46 Leczenie stwardnienia rozsianego po niepowodzeniu terapii lekami pierwszego rzutu lub szybko rozwijającej się ciężkiej postaci stwardnienia rozsianego” uzyskali dostęp do nowej terapii ocrelizumab (lek Ocrevus firmy Roche, zarejestrowany w sierpniu 2018 r.) oraz do terapii cladribine (lek Mavenclad firmy Merck KGaA) dotychczas finansowanej wyłącznie w ramach katalogu chemioterapii. 

• Program „B.101 Leczenie hipercholesterolemii rodzinnej” obejmuje teraz również terapię evolocumab (lek Repatha firmy Amgen, zarejestrowany w lipcu 2015 r.)

• W programie lekowym „B.4 Leczenie zaawansowanego raka jelita grubego” dostępna stała się kombinacja cząsteczek tipiracil/trifluridine (lek Lonsurf firmy Servier, zarejestrowany w kwietniu 2016 r.) stosowana w III i IV linii leczenia.

Leki 75+
Na liście „S” nie pojawiła się żadna nowa substancja czynna, są natomiast 22 nowe opakowania leków w terapiach już dotychczas dostępnych. Usuniętych zostało 29 opakowań, jednak seniorzy nie utracili dostępu do żadnej z dotychczas dostępnych substancji czynnych, za wyjątkiem indacaterol, która nie jest już refundowana również poza listą „S”.

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum