INFARMA: ustawa refundacyjna to szansa na stabilną politykę lekową

Autor: INFARMA/Rynek Zdrowia • • 11 stycznia 2012 21:51

Według Związku Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA, ustawa refundacyjna stanowi szansę na ustanowienie przewidywalnej i stabilnej polityki lekowej w Polsce w oparciu o nadrzędną zasadę optymalizacji zasobów wykorzystywanych na finansowanie leków, przy jednoczesnym dążeniu do ciągłej poprawy dostępu pacjentów do nowoczesnych terapii.

Jak podaje związek, pierwsza ocena nowej listy refundacyjnej wskazuje, że obniżki cen leków wynegocjowane z producentami leków jak dotąd przełożyły się głównie na oszczędności dla NFZ, podczas gdy poziom odpłatności pacjentów może wzrosnąć.

INFARMA podkreśla, że szansą na zmniejszanie poziomu dopłat pacjentów są dalsze prace nad poziomem limitów refundacyjnych w grupach terapeutycznych, w których obciążenie pacjenta nadmiernie wzrosło, zwłaszcza chorób przewlekłych, takich jak cukrzyca, astma, choroby psychiczne i neurologiczne. Zaoszczędzone dzięki negocjacjom z firmami farmaceutycznymi środki dają nadzieję na realizację podkreślanego przez Ministerstwo Zdrowia celu ustawy refundacyjnej jakim jest stopniowa poprawa dostępu pacjentów do nowoczesnych leków.

Zdaniem przedstawicieli INFARMY, negocjacje pomiędzy producentami leków a Ministerstwem Zdrowia stworzyły nową platformę merytorycznej dyskusji, dzięki której możliwa jest optymalizacja wydatków NFZ oraz pacjenta przeznaczanych na finansowanie leków. Jednak konieczna jest dalsza poprawa transparentności procesu definiowania grup limitowych oraz podejmowania decyzji refundacyjnych tak, aby w większym stopniu uszanowane były ramy prawne wyznaczone przez ustawę refundacyjną.

Jedną z istotniejszych kwestii, które w najbliższym czasie chciałaby zaakcentować INFARMA, jest tryb prowadzenia negocjacji i wydawania decyzji refundacyjnych. INFARMA będzie zabiegać o to, aby w przyszłości negocjacje odbywały się z poszanowaniem czasu potrzebnego obu stronom na rozmowy, przedstawienie stanowisk i ich ewentualną korektę, a także na wydanie przez MZ decyzji, która zostanie uprawomocniona zgodnie z przepisami prawa.

W opinii INFARMY, deklarowane przez ministra Arłukowicza korekty do listy refundacyjnej, które mają odbywać się w sposób systematyczny, stanowią szansę na stopniową poprawę sytuacji pacjentów w zakresie dostępu do nowoczesnych terapii i leków. Dotyczy to szczególnie leków, które nie mają zamienników lub ich brak na liście zmuszałby ogromne rzesze pacjentów do zmiany leczenia, podczas gdy w wielu przypadkach szybka zmiana terapii nie byłaby możliwa ze względu na wskazania kliniczne.

INFARMA podkreśla, że szansą na wprowadzanie nowych leków na kolejne listy refundacyjne przy kontroli wydatków płatnika i równoczesnym obniżaniu odpłatności pacjenta jest korzystanie z tak zwanych umów dzielenia ryzyka (RSA).

Wiele firm innowacyjnych wnioskując o refundację przedstawiała propozycje RSA do swoich leków, jednak jak dotąd wykorzystano je w niewielkim zakresie. W ramach takich umów można między innymi obniżać cenę przy zwiększającej się skali wykorzystania leku (tzw. umowy cenowo-wolumenowe), limitować wydatki NFZ do określonego poziomu na dany lek lub uzależniać poziom refundacji od wyników leczenia uzyskiwanych w praktyce, czyli refundować tylko udokumentowaną skuteczność leku.

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum