IMS Health: rosyjski rynek leków czeka wzrost cen

Autor: PWX/Rynek Zdrowia • • 10 kwietnia 2015 18:51

IMS Health prognozuje istotne zmiany na rynku farmaceutycznym, wynikające z sytuacji gospodarczej, w jakiej znalazła się Rosja w ostatnich miesiącach 2014 roku. Kluczowym czynnikiem będzie wzrost cen w segmencie nieregulowanym, który przyczyni się do zwiększenia wydatków prywatnych na poziomie 12 - 18 proc. w 2015 roku.

IMS Health: rosyjski rynek leków czeka wzrost cen

Według najnowszego raportu, opublikowanego przez IMS Health ”Russian pharmaceutical market at the crossroad” lata 2015 – 2016 przyniosą zmiany na rynku farmaceutycznym w Rosji. Spadek cen ropy, ograniczenie dostępu do światowych rynków kapitałowych, dewaluacja rubla
i inflacja w istotny sposób przełożą się na sytuację na rynku ochrony zdrowia. Wpływ powyższych czynników jest/będzie zróżnicowany w poszczególnych segmentach rosyjskiego rynku farmaceutycznego.

W segmencie wydatków publicznych przewiduje się ograniczenie kosztów leczenia poprzez regulację cen leków EDL (EDL - Essential Drug List; lista zarejestrowanych leków o kontrolowanych cenach, zarówno refundowanych oraz nierefundowanych) czy optymalizację kosztów ponoszonych przez służbę zdrowia (likwidacja placówek i zmniejszenie zatrudnienia).

Dodatkowo, deficyt funduszu ubezpieczeń i brak reform w ochronie zdrowia będą miały negatywny wpływ na funkcjonowanie całej służby zdrowia. Przewiduje się, że opracowany w styczniu 2015 roku projekt systemu wsparcia finansowego adresowany do lokalnych firm, z uwagi na trudne do spełnienia warunki udzielenia wsparcia, może okazać się nieatrakcyjny dla jego adresatów. W rezultacie, powyższe działania mogą spowodować, iż wartość segmentu wydatków publicznych w 2015 roku utrzyma się na niezmienionym poziomie - przewidywany wzrost wyniesie od 0 do 3 proc.

W segmencie wydatków prywatnych przewiduje się natomiast wzrost rynku napędzany głównie wzrostem cen. Nieregulowany przez państwo segment leków spoza EDL, który stanowi ok. 65 proc. wartości całego rynku, najprawdopodobniej odnotuje wzrost cen leków, gdyż producenci będą chcieli w ten sposób nadrobić straty w segmencie regulowanym EDL.

W IV kwartale 2014 roku cena stanowiła główny element wzrostu. Zakłada się, że ceny będą rosły nadal, a apogeum wzrostu cen będzie miało miejsce w pierwszej połowie 2015 roku. Czynnikiem ograniczającym wzrost rynku będzie natomiast spadek dochodu społeczeństwa, który wpłynie na ograniczenie wydatków i najprawdopodobniej spowoduje zmiany struktury konsumpcji - wzrost popytu na tańsze leki generyczne i spadek sprzedaży leków drogich.

Zakłada się, że wzrostom cen będzie jednocześnie towarzyszył umiarkowany ilościowy spadek sprzedaży. Podsumowując, prognozowana wartość sprzedaży (w lokalnej walucie) w segmencie wydatków prywatnych wzrośnie w 2015 roku o 12 - 18 proc., głównie na skutek wzrostu cen.

Przeniesienie kosztów leczenia z segmentu wydatków publicznych do segmentu wydatków prywatnych zmieni strukturę rynku farmaceutycznego w najbliższym czasie i może przynieść ograniczenia w dostępie pacjenta do leczenia. Jednakże, wydaje się, że obecnie rząd jest lepiej przygotowany do podjęcia działań zabezpieczających dostępność leków i ciągłość dostaw, niż w czasie kryzysu w 2008 roku.

 

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum