IMS Health o projekcie wrześniowej listy refundacyjnej

Autor: KR/Rynek Zdrowia • • 20 sierpnia 2013 17:59

Nowa lista wprowadza refundację 1 substancji czynnej (kwas zoledronowy) oraz rozszerza wskazania refundacyjne dla 4 substancji czynnych.

IMS Health o projekcie wrześniowej listy refundacyjnej
Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

W zakresie leków refundowanych na rynku aptecznym dodano ogółem 23 paczki leków (wg kodów EAN). Na listach pojawiła się nowa substancja czynna ”kwas zoledronowy”, stosowana w ''prewencji powikłań kostnych u pacjentów z zaawansowanym hormonoopornym rakiem gruczołu krokowego z przerzutami do kości'', dotychczas finansowana przez płatnika publicznego na podstawie wniosków składanych przez świadczeniodawców w ramach programu chemioterapii niestandardowej', a stosowana głównie w leczeniu szpitalnym.

23 produkty dodane do refundacji aptecznej to leki generyczne. Poprzez skrócenie decyzji refundacyjnych 12 paczek leków (wg kodów EAN) zostało usuniętych  z wykazów, przy czym nie stanowi to ograniczenia dostępności do leczenia, gdyż pacjenci mają zapewnioną refundację odpowiedników tych leków.

Rozszerzono wskazania refundacyjne dla substancji czynnej insulinum glargine, wprowadzając wskazanie: ''cukrzyca typu 2 u pacjentów leczonych insuliną NPH od  co najmniej 6 miesięcy i z HbA1c ≥8%, cukrzyca typu 2 u pacjentów leczonych insuliną NPH od co najmniej 6 miesięcy i z udokumentowanymi nawracającymi epizodami ciężkiej lub nocnej hipoglikemii, cukrzyca typu 1 u dzieci w wieku od 2 do 6 lat oraz cukrzyca o znanej przyczynie''.

Według IMS Health, refundacja insuliny glargine w cukrzycy typu II to niewątpliwy sukces, na który zarówno polscy pacjenci jak i środowisko diabetologiczne czekali od 10 lat.

Zmiany dopłaty pacjenta na rynku aptecznym dotyczą w sumie 625 leków (wg kodów EAN). Wzrost dopłaty pacjenta o 10 lub więcej złotych dotyczy 11 leków. Natomiast, zmniejszenie dopłaty o 10 lub więcej złotych dotyczy 21 leków; są to w większości opatrunki przeciwbakteryjne oraz leki z grupy przeciwnowotworowych i immunomodulujących.

W projekcie obwieszczenia wprowadzono zmiany w zakresie dostępności leków stosowanych w ramach programów lekowych i chemioterapii:
- po raz pierwszy refundacją objęto lek zawierający kwas zoledronowy, ''we wskazaniu: nowotwór złośliwy gruczołu krokowego w przypadku prewencji powikłań kostnych u pacjentów z zaawansowanym hormonoopornym rakiem gruczołu krokowego zprzerzutami do kości''. Dotychczas był on dostępny jedynie w ramach chemioterapii niestandardowej. Dzięki temu ''pacjenci z przerzutami do kości w przebiegu raka gruczołu krokowego będą mieli lepszy dostęp do leczenia'';
- ''refundacją zostaną objęte leki zawierające gemcytabinę we wskazaniu: nowotwory u pacjentów z nawrotem choroby po standardowej chemioterapii lub z opornością na leczenie standardowe we wskazaniach innych niż wymienione w Charakterystyce Produktu Leczniczego zakwalifikowane do rozpoznań wg ICD-10: C81, C82, C83, C84, C85''. Refundacja obejmuje 22 ''leki zawierające gemcytabinę w zakresie wskazań
do stosowania odmiennych niż określone w Charakterystyce Produktu Leczniczego'';
- rozszerzono refundację dla fingolimodu i natalizumabu w ramach ''programu lekowego ''Leczenie stwardnienia rozsianego po niepowodzeniu terapii lekami pierwszego rzutu lub szybko rozwijającej się ciężkiej postaci stwardnienia rozsianego (ICD-10 G 35)''. Wprowadzono "możliwość zastosowania obu substancji czynnych po nieskutecznej, rocznej terapii z zastosowaniem octanu glatirameru. Zmiana umożliwia wdrożenie leczenia w II linii również u pacjentów, którzy byli wcześniej nieskutecznie leczeni octanem glatirameru''.

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum