IMS Health o listopadowej liście leków refundowanych

Autor: IMS Health/Rynek Zdrowia • • 06 listopada 2012 12:30

Ostatnia już w tym roku lista refundacyjna utrzymuje tendencje poprzednich pięciu wykazów leków refundowanych tj. przynosi znaczące oszczędności NFZ, wzrost współpłacenia pacjenta oraz utrudniony dostęp do refundacji leków innowacyjnych na rynku aptek otwartych - ocenia firma analityczno-doradcza IMS Health.

IMS Health o listopadowej liście leków refundowanych

IMS Health prognozuje na 2012 rok znaczny spadek wartościowy rynku leków refundowanych na poziomie (-)18,8% w porównaniu do 2011 roku. Jest on głównie wynikiem spadku ilościowego konsumpcji leków, która osiągnie poziom (-)14,5%. Oznacza to, że przewidywany spadek wartości rynku leków refundowanych (według statusu refundacyjnego z 2011 roku) na koniec 2012 roku osiągnie poziom ponad 2,4 mld zł, licząc w cenach detalicznych brutto.

W efekcie, największe oszczędności zanotuje NFZ, ponieważ budżet przeznaczony na refundację leków w aptekach zostanie zmniejszony aż o 23,6% czyli o blisko 2 mld zł w porównaniu do wydatków poniesionych w poprzednim roku. Należy jednak podkreślić, że tegoroczny budżet NFZ na refundację leków został w planie finansowym obniżony o kwotę 610 mln zł, tak więc zgodnie z ustawą do wydania na nowe leki innowacyjne pozostaje około 1,4 mld zł.

Oszczędności po stronie pacjentów osiągną poziom 409 mln zł w skali roku i będą one wynikiem głównie mniejszych zakupów niż w roku poprzednim. Wraz ze zmianami liczby leków dostępnych na listach refundacyjnych, limitów i poziomów odpłatności nastąpi duży wzrost współpłacenia pacjentów. W 2011 roku, kiedy możliwa była refundacja metodą ułomną, pacjenci mieli dostęp do około 4 400 leków refundowanych, a poziom współpłacenia wynosił 34%.

W 2012 roku na listach znajduje się 3 061 leków, dla których poziom współpłacenia pacjenta wynosi 34,9% (z tej grupy ponad 2 800 leków było już refundowanych w 2011 roku). 1 600 leków refundowanych w 2011 roku obecnie jest pełnopłatnych. Dodając te leki poziom odpłatności pacjentów wzrasta do 37,9%, czyli o 4 punkty procentowe. Współpłacenie pacjenta za leki generyczne osiągnie poziom 39,6%, a za leki innowacyjne 35,3%. Jest to najwyższy poziom współpłacenia w Unii Europejskiej.

Patrząc na zmiany, jakie wprowadziła nowa ustawa w kilkunastu rodzajach schorzeń, nowe listy refundacyjne przyniosą NFZ duże oszczędności budżetowe. Analizując TOP 20 schorzeń według wydatków NFZ widać, że największe oszczędności NFZ przyniesie zmiana cen i limitów w refundacji dotyczącej:

• pasków cukrzycowych - oszczędność NFZ 363 mln zł, wzrost odpłatności pacjentów 53 mln zł;
• astmy - oszczędność NFZ 333 mln zł, spadek odpłatności pacjentów 35 mln zł;
• leków przeciwzakrzepowych - oszczędność NFZ 186 mln zł, wzrost odpłatności pacjentów 2 mln zł.

Tylko w jednym przypadku NFZ poniesie dodatkowe koszty refundacji, przy jednoczesnej obniżce poziomu współpłacenia pacjentów. Do tej grupy zaliczamy:

• nadciśnienie - wzrost wydatków NFZ o 82 mln zł, oszczędność pacjentów 147 mln zł.

W kilku schorzeniach spadną zarówno koszty NFZ, jak i poziom współpłacenia pacjentów. Do tej grupy zaliczamy m.in.:

• leki obniżające poziom cholesterolu - oszczędność NFZ 17 mln zł, oszczędność pacjentów 69 mln zł;
• leki przeciwinfekcyjne - oszczędność NFZ 90 mln zł, oszczędność pacjentów 92 mln zł;
• leki stosowane w przeroście prostaty - oszczędność NFZ 14 mln zł, oszczędność pacjentów 31 mln zł.

Analizując sprzedaż leków dostępnych na receptę zarówno refundowanych, jak i nierefundowanych z aptek do pacjentów, według cen detalicznych w okresie styczeń - wrzesień 2012 roku zauważamy obniżkę o (-)14,7%. Oznacza to spadek na poziomie 1,8 mld zł za 9 miesięcy 2012 roku. W konsekwencji, wartość rynku w tym okresie wyniosła 10,5 mld zł.

Wprowadzenie w życie ustawy refundacyjnej zachwiało całym aptecznym rynkiem sprzedaży leków, zarówno w dwóch ostatnich miesiącach 2011 roku (duży wzrost sprzedaży), jak i kolejnych dziewięciu miesiącach 2012 roku (duży spadek sprzedaży).


Od początku 2012 roku obserwowany jest istotny spadek liczby sprzedawanych opakowań leków. Pierwsze trzy kwartały bieżącego roku - w porównaniu do tego samego okresu w roku ubiegłym - poza spadkiem wartościowym, zamknęły się spadkiem ilościowym na poziomie (-)11,2%.

W kolejnych miesiącach bieżącego roku spadek ilościowy, liczony względem analogicznego okresu roku poprzedniego, będzie jeszcze bardziej zauważalny ze względu na wzmożone zakupy leków, zaobserwowane w czwartym kwartale 2011 roku.

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum