IMS Health: nowe substancje czynne i refundacja w liczbach

Autor: JJX/Rynek Zdrowia • • 20 lutego 2014 18:31

Projekt listy refundacyjnej wprowadza w części aptecznej trzy nowe substancje. Ogółem do wykazu leków refundowanych w aptece zostają dopisane 84 produkty. W ramach refundacji leków w programach lekowych pacjenci zyskują szerszy dostęp do leczenia onkologicznego, w tym leczenia czerniaka skóry - podaje w informacji prasowej IMS Health.

W zakresie leków refundowanych na rynku aptecznym dodano ogółem 84 produkty (wg kodów EAN). Z wyjątkiem 5 paczek leków zawierających desloratadynę, lipegfilgrastim, oraz ludzki inhibitor C1 esterazy wszystkie nowo dodane pozycje to substancje czynne obecne już w ramach refundacji aptecznej.

Spośród 84 nowo dodanych paczek leków, w 2013 roku sprzedawało się tylko 20. Pacjenci kupując je ze 100% odpłatnością (bez refundacji) wydali na nie w tym okresie blisko 10 mln zł. Wprowadzenie tych leków na listy refundacyjne, przy tej samej ilości sprzedaży, zmniejszy wydatki pacjentów o 80% do kwoty 2 mln zł.

Zmiany dopłaty pacjenta w sumie dotyczą 789 pozycji leków. Wzrost dopłaty pacjenta o 10 zł lub więcej będzie dotyczyć 4 leków. Zmiana ta wynika z obniżenia ceny zbytu odpowiedników generycznych w tej grupie limitowej. Natomiast zmniejszenie dopłaty o 10 zł lub więcej dotyczy 31 pozycji.

W efekcie skrócenia decyzji refundacyjnych lub braku kontynuacji refundacji 52 produkty zostały usunięte z wykazów. Produkty te w 2013 roku osiągnęły wartość sprzedaży równą kwocie 9 mln zł liczoną w cenach detalicznych brutto. NFZ (w okresie styczeń - październik 2013) wydatkował na nie kwotę 4,5 mln zł, co stanowiło 0,1 % całkowitych wydatków NFZ na refundację leków na rynku aptecznym. Pacjenci natomiast w tym samym okresie dopłacili do nich 4,5 mln zł.

W wyniku wszystkich zmian cen i dopłat pacjentów, zakładając niezmienioną konsumpcję leków refundowanych (taką sama jaka była w 2013 roku) pacjenci zapłaciliby mniej o 0,03% co stanowi oszczędność w kwocie 1 mln zł. Rynek w nowych cenach detalicznych zmniejszyłby się o 0,1%.

Jakie mamy nowe substancje czynne na listach aptecznych? Poprzez dodanie leków zawierających desloratadynę zwiększy się dostęp pacjenta do leków przeciwhistaminowych III generacji (levocetyryzyna, desloratadyna, fexofenadyna), które wykazują najmniejsze działanie nasenne i uspakajające. Są one dostępne na rynku od kilku lat.

Obecnie spośród leków przeciwhistaminowych III generacji refundowane są wyłącznie leki zawierające levocetyryzynę. Dotychczas pacjenci ponosili pełne koszty leczenia lekami zawierającymi desloratadynę oraz fexofenadynę. Tylko w 2013 roku leki zawierające te substancje osiągnęły wartość sprzedaży równą kwocie 72 mln zł. W krajach Unii Europejskiej, spośród leków przeciwhistaminowych III generacji dominuje molekuła desloratadyna, która osiągnęła w 2013 roku udział ilościowy na poziomie 55%. W Polsce udział tej substancji wyniósł 23%.

Inaczej wygląda sytuacja z lekiem zawierającymi lipegfilgrastim, który może być stosowany u pacjentów leczonych chemioterapią toksyczną z powodu nowotworów złośliwych. W sierpniu 2013 roku Komisja Europejska wydała pozwolenie na dopuszczenie do obrotu tego leku. Do chwili obecnej lek ten nie sprzedaje się jeszcze ani na rynku europejskim ani na rynku polskim. Obecnie pacjenci mają dostęp do leków zawierających substancje czynne o bardzo podobnym działaniu terapeutycznym - filgrastim i pegfilgrastim. Są to bardzo drogie leki, na które NFZ wydał w pierwszych dziesięciu miesiącach 2013 roku kwotę bliską 153 mln zł. Dla pacjenta są one dostępne w kwocie 3,20 zł za opakowanie.

W projekcie listy refundacyjnej znalazł się też nowy lek zawierający ludzki inhibitor C1 esterazy. Stosowany jest on w dziedzicznym obrzęku naczynioruchowym. Dzięki temu pacjenci zyskają dostęp do drugiego, refundowanego w tym schorzeniu leku. Pierwszym, jest lek objęty refundacją od marca 2013 roku, zawierający substancję czynną - conestat alfa. W 2013 roku osiągnął on sprzedaż równa kwocie 1,3 mln zł.

W wyniku zmian wprowadzonych do projektu obwieszczenia - poprzez dodanie nowych wskazań refundacyjnych, rozszerzenia linii leczenia, czy zmian w kryteriach włączenia do leczenia - zwiększy się dostępność do terapii w przypadku chorób, których leczenie jest już finansowane w ramach programów lekowych i chemioterapii.

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum