Handel równoległy: czarna lista leków z zakazem wywozu nie będzie skuteczna

Autor: LJX/Rynek Zdrowia • • 27 września 2013 11:05

Proponowane przez polskiego ustawodawcę rozwiązania dotyczące regulacji eksportu, m.in. tzw. czarna lista leków z zakazem wywozu, nie rozwiążą problemu niedoborów, ponieważ nie regulują kompleksowo kwestii stanowiących ich podstawową przyczynę - uważają importerzy równolegli.

Handel równoległy: czarna lista leków z zakazem wywozu nie będzie skuteczna
Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022
Większość leków z importu równoległego podlegała do końca 2011 roku tzw. "refundacji ułomnej" na podstawie ówcześnie obowiązującego przepisu art. 38 ust. 5 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, który pozwalał wydać lek tańszy niż ten przepisany na recepcie, nawet jeśli lek ten nie znajdował się na wykazie. Przepis ten został pominięty w ustawie o refundacji leków.

- Proponowane przez dystrybutorów równoległych zmiany zmierzają do uproszczenia zasad wydawania decyzji refundacyjnych dla produktów z importu równoległego w celu maksymalizacji korzyści  Narodowego Funduszu Zdrowia i pacjentów - powiedział podczas II Forum Importu Równoległego Tomasz Dzitko, prezes Stowarzyszenia Importerów Równoległych Produktów Leczniczych.


Zakres proponowanych zmian obejmuje:

- brak zobowiązania importerów równoległych do zapewnienia ciągłości dostaw leków poprzez zrozumienie specyfiku importu równoległego jako sektora o ograniczonym dostępie produktów (importer nie jest producentem, jest dystrybutorem);
- automatyczny wpis na listę leków refundowanych bez negocjacji w cenie o 10% - 15% niższej od produktu referencyjnego obecnego na liście;
- wprowadzenie mechanizmu wspierającego wydawanie leków z importu równoległego w aptekach (a nie jedynie przepisu nakładającego obowiązek informowania o tańszych odpowiednikach co stanowi przepis wspierający sprzedaż leków generycznych);
- skrócenie czasu oczekiwania na decyzję refundacyjną, uproszczenie procedury rozpatrywania wniosków i obniżenie opłaty za wniosek, co pozwoli wprowadzać na listy więcej tańszych produktów;
- wycofanie się z proponowanego ograniczenia eksportu równoległego i arbitralnego wpisywania przez GIF leków na listę produktów z zakazem wywozu.

Jak podkreślali uczestnicy Forum eksport równoległy nie jest przyczyną niedoborów. Z raportu firmy badawczej Birgli AG wynika, że główną przyczyną niedoborów leków jest sytuacja ekonomiczna danego kraju wpływająca na możliwości produkcyjne producenta leków, ograniczenia zakupu leków przez apteki oraz regulacje prawne.

W Polsce, jak pokazują wyniki badań IMS Health, utrudnienia w dostępie pacjentów do leków nie są spowodowane eksportem równoległym, ale przede wszystkim efektami wejścia w życie ustawy refundacyjnej. Zmniejszenie stanów magazynowych przez apteki i hurtownie, niższy poziom marż, koszty ponoszone przez farmaceutów w związku z przecenami leków po zmianach list refundacyjnych w odstępach dwumiesięcznych - to główne przyczyny niedoboru leków w aptekach.

Proponowane przez polskiego ustawodawcę rozwiązania dotyczące regulacji eksportu, m.in. tzw. czarna lista leków z zakazem wywozu, nie rozwiążą problemu niedoborów, ponieważ nie regulują kompleksowo kwestii stanowiących ich podstawową przyczynę - uważają importerzy równolegli. 


Częściowa regulacja skupiona wokół eksportu równoległego nie poprawi dostępu pacjentów do leków. Jest natomiast sprzeczna z regulacjami wspólnotowymi. Leki oraz wyroby medyczne jako towar korzystają z gwarantowanej Traktatem Wspólnotowym swobody przepływu wewnątrz UE. Obowiązek informowania GIF przez eksporterów o zamiarze wywozu leków oraz konieczność oczekiwania 7 dni roboczych  na ewentualny, arbitralny sprzeciw GIF organu stanowi ograniczenie swobodnego przepływu towarów.

Podobne regulacje próbowano wprowadzić  w Hiszpanii, gdzie po interwencji Komisji Europejskiej ustawodawca zdecydowanie złagodził swoje podejście do regulacji eksportu równoległego.

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum

    Najnowsze