Główny Inspektorat Farmaceutyczny rekrutuje

Autor: oprac. SzB • Źródło: GIF, Rynek Zdrowia11 marca 2022 18:33

Główny Inspektorat Farmaceutyczny rekrutuje. Poszukiwana jest osoba na stanowisko starszego specjalisty - inspektora ds. wytwarzania. Jakie wymogi trzeba spełnić?

Główny Inspektorat Farmaceutyczny rekrutuje
Produkcja leków Fot. AdobeStock
  • Główny Inspektorat Farmaceutyczny poszukuje osób na stanowisko starszego specjalisty - inspektora ds. wytwarzania w Wydziale ds. Nadzoru nad Surowcami Farmaceutycznymi w Departamencie Inspekcji ds. Wytwarzania
  • Termin składania aplikacji upływa 24 marca
  • Główną misją GIF jest zapewnienie bezpieczeństwa pacjentom poprzez sprawowanie nadzoru i kontroli nad wytwarzaniem i obrotem produktami leczniczymi

GIF poszukuje pracowników. Jakie wymagania należy spełnić?

Główny Inspektorat Farmaceutyczny poinformował na swojej stronie internetowej, że poszukuje osób na stanowisko starszego specjalisty - inspektora ds. wytwarzania w Wydziale ds. Nadzoru nad Surowcami Farmaceutycznymi w Departamencie Inspekcji ds. Wytwarzania. 

Głównym zadaniem osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie przeprowadzanie inspekcji u przedsiębiorców zajmujących się wytwarzaniem lub importem surowców farmaceutycznych, produktów leczniczych dla ludzi i zwierząt.

Termin składania aplikacji upływa 24 marca. 

Osoby, które chcą kandydować na to stanowisko, powinny mieć m.in. wykształcenie wyższe (z następujących dziedzin nauki: farmacji, medycyny, weterynarii, biologii, biotechnologii, inżynierii chemicznej, chemii, mikrobiologii, technologii farmaceutycznej lub studia drugiego stopnia w zakresie informatyki lub informatyki i ekonometrii).

Niezbędny jest także odpowiedni staż pracy - minimum 5 lat w Inspekcji Farmaceutycznej w zakresie nadzoru nad wytwarzaniem produktów leczniczych, w instytutach badawczych, laboratoriach analityczno-kontrolnych i u przedsiębiorców posiadających zezwolenia na prowadzenie prac laboratoryjnych lub wytwarzanie związane z produktami leczniczymi lub substancjami czynnymi lub prowadzącymi badania naukowe w tym zakresie.

Kandydaci muszą także znać odpowiednie ustawy (m.in. Prawo farmaceutyczne) oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia (np. w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania czy  sprawie wzoru wniosku o wydanie zezwolenia na wytwarzanie lub import produktów leczniczych). 

Ponadto wymagane jest posiadanie obywatelstwa polskiego i możliwość korzystania z pełni praw publicznych. Wykluczone z rekrutacji są osoby skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum