GIS ostrzega. Kolejne partie suplementów diety zanieczyszczone groźną substancją

Autor: oprac. LJ • Źródło: GIS16 listopada 2021 09:35

Główny Inspektor Sanitarny poinformował o wycofywaniu partii suplementów diety ze względu na obecność genotoksycznego i mutagennego tlenku etylenu.

W partiach suplementów diety marki ALLNUTRITION stwierdzono tlenek etylenu. Jest rakotwórczy (fot. PTWP)
  • Spółka rozpoczęła wycofywanie określonych partii suplementów diety ze względu na zastosowanie do ich produkcji składnika zanieczyszczonego tlenkiem etylenu
  • Wycofane są partie czterech produktów
  • Tlenek etylenu działa genotoksycznie (tj. wchodzi w reakcję z DNA, co obserwowano u zwierząt doświadczalnych) i mutagennie (wywołuje trwałe i dziedziczone zmiany w genotypie komórki) powodując powstawanie nowotworów

Główny Inspektor Sanitarny został poinformowany o prowadzonym przez firmę SFD S.A. wycofaniu określonych partii suplementów diety marki ALLNUTRITION ze względu na zastosowanie do ich produkcji składnika zanieczyszczonego tlenkiem etylenu.

GIS przypomina, że tlenek etylenu jest substancją szkodliwą dla zdrowia, nie można ustalić bezpiecznych poziomów spożycia tej substancji.

Szczegóły dotyczące wycofywanych produktów:

Producent: SFD S.A., ul. Zielonogórska 4, 45-323 Opole

Nazwa produktu: ENERGY BALANCE 60 kapsułek
Numer partii: AN210529
Data minimalnej trwałości: 05.2023 r.

Nazwa produktu: GOOD TRIP 60 kapsułek
Numer partii: AN210522
Data minimalnej trwałości: 05.2023 r.

Nazwa produktu: BRAIN FOCUS 60 kapsułek
Numer partii: AN210606
Data minimalnej trwałości: 06.2023 r.

Nazwa produktu: REDOX EXTREME 90 kapsułek
Numer partii: 273220
Data minimalnej trwałości: 08.2022 r.

Spółka SFD S.A. rozpoczęła proces wycofywania wyżej wymienionych partii suplementów diety. Wszyscy odbiorcy tej firmy zostali poinformowani o zaistniałej sytuacji i konieczności wycofania produktów z obrotu.

Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej monitorują działania podejmowane przez producenta.

Nie należy spożywać wymienionych partii produktów.

Tlenek etylenu. Co to jest?

Tlenek etylenu jest najprawdopodobniej wykorzystywany w państwach trzecich (bardzo często w Indiach) w celu eliminacji patogenów takich jak pałeczki Salmonella, których obecność skutkowałaby niedopuszczeniem produktu do obrotu na terenie Unii Europejskiej.

Organizacje takie jak Europejska Agencja ds. Chemikaliów (ECHA), Amerykański Narodowy Instytut Zdrowia (NIH) czy Międzynarodowa Agencja Badań nad Rakiem (IARC) klasyfikują tlenek etylenu jako substancję mutagenną, rakotwórczą i działającą szkodliwie na rozrodczość.

Ze względu na silne właściwości alkilujące działa genotoksycznie (tj. wchodzi w reakcję z DNA, co obserwowano u zwierząt doświadczalnych) i mutagennie (wywołuje trwałe i dziedziczone zmiany w genotypie komórki) powodując powstawanie nowotworów.

Z tego powodu już 30 na terenie UE nie można stosować tlenku etylenu jako substancji czynnej środków ochrony roślin, a tym bardziej żywności.

Rakotwórczy tlenek etylenu w suplementach diety. Całe ich serie są wycofywane

GIS ostrzega: suplementy diety zanieczyszczone tlenkiem etylenu

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum