GIF/Rynek Zdrowia | 01-09-2015 14:31

GIF wycofuje partię Salmexu

Na stronie internetowej Głównego Inspektora Farmaceutycznego opublikowana została decyzja z 31 sierpnia br. o wycofaniu z obrotu na terenie całego kraju produktu leczniczego Salmex (proszek do inhalacji) o numerze serii 223032015 z datą ważności 11.2016.

Główny Inspektor Farmaceutyczny podjął decyzję o wycofaniu z obrotu Salmexu z powodu zacinania się mechanizmu dozującego w tej partii produktu.

Więcej: www.gif.gov.pl

Firma Celon Pharma S.A. podjęła decyzję o dobrowolnym wycofaniu z rynku jednej serii produktu Salmex (500 µg + 50 µg), stosowanego w leczeniu astmy i POChP. Powodem decyzji było stwierdzenie w ww. serii produktu wystąpienia nieprawidłowego działania inhalatora, łatwo zauważalnego przez pacjenta.

- Zaistniała sytuacja nie stanowi zagrożenia dla zdrowia i życia pacjentów stosujących lek - informuje spółka w komunikacie prasowym.