GIF/Rynek Zdrowia | 29-01-2015 11:34

GIF wycofuje cztery serie Indix Plus

Główny Inspektor Farmaceutyczny decyzją nr 1/WC/2015 wycofuje z obrotu produkt leczniczy Indix Plus, za którego podmiotem odpowiedzialnym jest Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.

GIF wycofał z obrotu cztery serie produktu leczniczego Indix Plus, - 10 mg + 10 mg, tabletki, numer serii: 3080614 i 3100614 (z datą ważności: 30.06.2016) oraz - 10 mg+ 5 mg, numer serii: 2110714 i 2120714, (z datą ważności do 31.07.2016).

Decyzja GIF została podjęta na podstawie wniosku podmiotu odpowiedzialnego w związku ze stwierdzeniem niezgodności w trakcie prowadzonych badań stabilności produktu, polegającą na rozwarstwianiu się tabletek.

Więcej: www.gif.gov.pl