PAP/Rynek Zdrowia | 07-06-2019 15:23

GIF wycofał z obrotu serię leku stosowanego w terapii choroby zwyrodnieniowej stawów

Główny Inspektor Farmaceutyczny poinformował w piątek (7 czerwca)  o wycofaniu z obrotu na terenie kraju jednej serii produktu leczniczego Arthryl, stosowanego w leczeniu choroby zwyrodnieniowej stawów kolanowych.

FOT. Arch. RZ; zdjęcie ilustracyjne

Decyzja GIS dotyczy produktu Arthryl, (400 mg + 10 mg)/2ml, roztwór do wstrzykiwań, o numerze serii: 0119P i dacie ważności: 03.2021. Podmiotem odpowiedzialnym jest Mylan Healthcare Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

GIF przekazał, że do Inspektoratu wpłynął wniosek pełnomocnika podmiotu odpowiedzialnego o wycofanie produktu w związku z zastosowaniem niewłaściwych danych serializacyjnych dla określonej partii produktu, skutkujących błędną identyfikacją produktu leczniczego.

Lek Arthryl jest stosowany w leczeniu objawów łagodnej lub umiarkowanej choroby zwyrodnieniowej stawów kolanowych u pacjentów, u których jest przeciwskazanie do podawania doustnego glukozaminy.