GIF: programy lojalnościowe spełniają przesłanki reklamy aptek

Autor: NIA/rynekzdrowia.pl • • 06 czerwca 2012 19:26

Odpowiednie organy samorządu aptekarskiego w stosunku do osób odpowiedzialnych za łamanie zakazu reklamy aptek będą wszczynały postępowania przewidziane prawem korporacyjnym - stwierdzono podczas spotkania Głównego Inspektora Farmaceutycznego i wojewódzkich inspektorów farmaceutycznych z przedstawicielami samorządu aptekarskiego w Święcicach.

GIF: programy lojalnościowe spełniają przesłanki reklamy aptek
Spotkanie poświęcone było problemom związanym z przestrzeganiem przepisu art. 94a ustawy - Prawo farmaceutyczne dotyczącego zakazu reklamy aptek i punktów aptecznych oraz ich działalności, wprowadzonego przez ustawę o refundacji leków. Do Naczelnej Izby Aptekarskiej, okręgowych izb aptekarskich oraz organów Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej napływają informacje o działaniach naruszających obowiązujące w tym zakresie przepisy.

W opinii izby aptekarskiej, uchwalenie przepisów zakazujących reklamy aptek stanowi efekt wieloletnich starań samorządu aptekarskiego, a zawarty w art. 94a ustawy - Prawo farmaceutyczne zakaz reklamowania aptek (punktów aptecznych) oraz ich działalności stanowi gwarancję prawidłowego funkcjonowania aptek jako placówek ochrony zdrowia publicznego. Prezes NRA wyraził zdecydowany sprzeciw z powodu łamania przepisów dotyczących zakazu reklamy aptek.

Główny Inspektor Farmaceutyczny, minister Zofia Ulz wskazała, że jako organ II instancji w zakresie reklamy aptek i ich działalności nie jest uprawniona do zajęcia stanowiska w przedmiocie dopuszczalności stosowania konkretnych praktyk marketingowych.

"Główny Inspektor Farmaceutyczny jako organ odwoławczy będzie mógł zająć stanowisko w zakresie legalności konkretnej działalności dopiero po wydaniu decyzji administracyjnej przez organ I instancji, w przypadku, kiedy strona postępowania złoży odwołanie. Wojewódzcy inspektorzy farmaceutyczni prowadzą postępowania administracyjne w zakresie reklamy apteki i ich 
działalności w oparciu o przepisy kodeksu postępowania administracyjnego, indywidualnie oceniając rozpowszechniane materiały pod kątem ich zgodności z art. 94a ust. 1 ustawy - Prawo farmaceutyczne" - informuje minister Ulz.

Dodaje, że przepisy nie pozwalają na wydanie decyzji ad hoc, tj. przed przeprowadzeniem postępowania wyjaśniającego w każdej konkretnej sprawie. Każda sprawa zaś powinna być szczegółowo analizowana pod kątem faktycznym i prawnym. Obecnie na terenie kraju prowadzonych jest około 450 postępowań. Do tej pory zostało wydanych kilkanaście decyzji nakazujących zaprzestanie prowadzenie niedozwolonej reklamy, a odwołania od decyzji wojewódzkich inspektorów farmaceutycznych sukcesywnie wpływają do Głównego Inspektora Farmaceutycznego.

Niemniej jednak, w opinii Głównego Inspektora Farmaceutycznego, programy lojalnościowe spełniają przesłanki reklamy apteki bądź jej działalności. Główny Inspektor Farmaceutyczny nie może jednakże nakazać wydania konkretnej decyzji administracyjnej wojewódzkim inspektorom farmaceutycznym, ponieważ zgodnie z art. 115 pkt 1 ustawy - Prawo farmaceutyczne ustala kierunki działania Inspekcji Farmaceutycznej oraz zgodnie z pkt 4 pełni funkcję organu II instancji w stosunku do decyzji wojewódzkich inspektorów farmaceutycznych.

Uczestnicy spotkania oświadczyli, że wszelkie działania w zakresie nieprzestrzegania przepisów dotyczących zakazu reklamy aptek i punktów aptecznych oraz ich działalności, noszące cechy reklamy i mogące skutkować zwiększeniem sprzedaży poprzez nakłanianie potencjalnych klientów do zakupów w konkretnych aptekach i punktach aptecznych, po wnikliwej i indywidualnej analizie będą konsekwentnie karane na podstawie art. 94a i art. 129b ust. 1 ustawy - Prawo farmaceutyczne, zgodnie z kompetencjami wojewódzkich inspektorów farmaceutycznych.

Więcej: http://nia.org.pl/

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum