gif.gov.pl/Rynek Zdrowia | 01-07-2015 18:51

GIF dopuścił do obrotu koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji

Główny Inspektor Farmaceutyczny dopuścił 1 lipca ponownie do obrotu Proxacin 1%, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji. Wstrzymał obrót specyfiku w kwietniu z uwagi na nieprawidłowości w wyglądzie ampułek.

GIF zlecił wykonanie badań jakościowych Narodowemu Instytutowi Leków.

Instytut potwierdził postrzeżenia Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego dotyczące widocznych zanieczyszczeń na zewnętrznej ściance ampułek. Jednakże zanieczyszczenia te nie rzutują na jakości bezpieczeństwo produktu leczniczego Proxacin 1%.

Stąd decyzja o ponownym dopuszczeniu do obrotu.

Czytaj: www.gif.gov.pl