GIF apeluje do hurtowni zaopatrujących apteki o "realizację obowiązków ustawowych"

Autor: GIF/Rynek Zdrowia • • 16 lipca 2019 10:22

W związku ze zgłaszanymi brakami leków w aptekach Główny Inspektor Farmaceutyczny "apeluje do przedsiębiorców prowadzących hurtownie farmaceutyczne o rzetelną i odpowiedzialną realizację obowiązków ustawowych". W szczególności istotne są informacje o ewentualnych brakach produktów leczniczych oraz odmowach realizacji zamówień na produkty lecznicze - przypomina GIF.

GIF apeluje do hurtowni zaopatrujących apteki o "realizację obowiązków ustawowych"
Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

Główny Inspektor Farmaceutyczny przypomina w opublikowanym we wtorek (16 lipca) komunikacie, że na podstawie art. 36z ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2019 r., poz. 499 z późn. zm.) podmioty odpowiedzialne oraz przedsiębiorcy zajmujący się obrotem hurtowym produktami leczniczymi są obowiązani zapewnić, w celu zabezpieczenia pacjentów, nieprzerwane zaspokajanie zapotrzebowania podmiotów uprawnionych do obrotu detalicznego produktami leczniczymi i przedsiębiorców zajmujących się obrotem hurtowym produktami leczniczymi w ilości odpowiadającej potrzebom pacjentów.

Jak zaznacza GIF, do obowiązków przedsiębiorców prowadzących działalność polegającą na prowadzeniu hurtowni farmaceutycznej należy również m.in.: zapewnienie stałych dostaw odpowiedniego asortymentu (art. 78 ust 1 pkt 4 u.p.f.), przekazywanie do Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi informacji o przeprowadzonych transakcjach, stanach magazynowych i przesunięciach magazynowych do innych hurtowni farmaceutycznych (art. 78 ust. 1 pkt 6a u.p.f.), a także przedstawianie na żądanie Ministra Zdrowia lub organów Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej innych informacji dotyczących dostępności produktu leczniczego – w terminie 2 dni roboczych od momentu otrzymania żądania, w zakresie w nim określonym (art. 78 ust. 1 pkt 6d u.p.f.).

Co więcej, przedsiębiorcy zajmujący się obrotem hurtowym produktami leczniczymi, w razie otrzymania odmowy realizacji zamówienia w zakresie produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych objętych wykazem, o którym mowa w art. 37av ust. 14 u.p.f., przekazują niezwłocznie kopię odmowy realizacji zamówienia Głównemu Inspektorowi Farmaceutycznemu (art. 36z ust 4-7 u.p.f.).

Główny Inspektor Farmaceutyczny przypomina także o obowiązku zgłaszania zamiaru wywozu poza terytorium RP lub zbycia podmiotowi prowadzącemu działalność poza terytorium RP – produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobów medycznych, zawartych w wykazie o którym mowa w art. 37 av ust. 14 u.p.f.

Więcej: www.gif.gov.pl/pl

 

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum

    Najnowsze