Fuzja spółek na rynku hurtowego obrotu lekami

Autor: Torfarm/Rynek Zdrowia • • 16 kwietnia 2009 12:45

TORFARM stał się większościowym akcjonariuszem w Grupie PROSPER. Dzięki połączeniu firmy liczą na zwiększenie do 30 proc. udziałów w rynku hurtowej sprzedaży leków do aptek.

Torfarm, poprzez nabycie 100 proc. udziałów w spółce Oktogon Investment ApS, posiadł akcje Prospera, stanowiące łącznie 30,66 proc. kapitału zakładowego spółki, uprawniających do wykonywania 49,96 proc. głosów na walnym zgromadzeniu tej spółki.

Łącznie z już posiadanymi akcjami Prospera, TORFARM posiada 45,5 proc. udziału w kapitale zakładowym oraz 54,8 proc. głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy. Pierwsza rata ceny sprzedaży udziałów w Oktogon Investment ApS wyniosła 49,7 mln zł. i została zapłacona w dniu zawarcia umowy (15 kwietnia). Druga rata ceny sprzedaży, płatna jest do 14 czerwca 2013 roku. Jej wysokość zostanie określona na podstawie średniej ceny rynkowej akcji.

Transakcja zostanie sfinansowana ze środków własnych spółki oraz kredytu bankowego.

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum