Fundusz Medyczny. Nawet 4 lata refundacji i więcej pieniędzy na terapie. Jest projekt zmian

Autor: LJ • Źródło: Rynek Zdrowia11 października 2022 15:30

Jest wreszcie projekt nowelizacji ustawy o Funduszu Medycznym. Zakłada on m.in. możliwości finansowania innowacyjnej technologii lekowej przez okres 4 lat oraz więcej pieniędzy na nowe technologie.

Fundusz Medyczny. Nawet 4 lata refundacji i więcej pieniędzy na terapie. Jest projekt zmian
Jest projekt ustawy o Funduszu Medycznym Fot. AdobeStock
  • Opublikowany został projekt nowelizacji ustawy o Funduszu Medycznym
  • Przewiduje podwyższenie limitu wydatków na technologie lekowe z 5 proc. do 10 procent, a w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych z 3 proc. do 4 procent
  • Istotna zmiana dotyczy możliwości finansowania innowacyjnej technologii lekowej przez okres dwóch kolejnych lat, czyli łącznie 4 lata
  • Dotyczy to sytuacji, gdy dotychczasowe dane kliniczne, zebrane z procesów leczenia, uniemożliwiały prezesowi Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji wydanie opinii dotyczącej skuteczności leczenia tym lekiem

Więcej pieniędzy na nowe technologie

Prezydent Andrzej Duda skierował do Sejmu projekt nowelizacji ustawy o Funduszu Medycznym. Dokument wprowadzić ma kilka ważnych zmian.

Zawiera przepisy, które umożliwiają sfinansowanie przez ministra zdrowia zakupu szczepionek do przeprowadzania zalecanych szczepień ochronnych w ramach Programu Szczepień Ochronnych. Aktualnie obowiązujący przepis art. 18 ust. 5 ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi umożliwia zakup szczepionek przez ministra zdrowia wyłącznie na potrzeby szczepień obowiązkowych.

Projekt przewiduje też dodanie nowej kategorii świadczeń finansowanych ze środków pochodzących z Funduszu Medycznego dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia – świadczeń gwarantowanych związanych z diagnostyką genetyczną z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej lub leczenia szpitalnego (zwłaszcza wielkoskalowych badań genomowych i innych badań genetycznych u dzieci i młodzieży realizowanych w szczególności w związku z leczeniem chorób onkologicznych i chorób rzadkich).

Ponadto przewiduje podwyższenie limitu wydatków na technologie lekowe z 5 proc. do 10 procent, a w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych z 3 proc. do 4 procent. Powyższa zmiana jest podyktowana obejmowaniem kolejnych leków refundacją z listy, rekomendowanej przez prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, co powoduje rezerwę niemal całej kwoty przeznaczonej na refundację leków.

Zaproponowano także zmiany, mające na celu objęcie finansowaniem w ramach subfunduszu terapeutyczno-innowacyjnego istniejących wyrobów medycznych oraz sprzętu medycznego wraz z oprogramowaniem, wykorzystującego technologie informacyjno-komunikacyjne oraz pozwalające na usprawnienie procesu diagnostyki i leczenia pacjenta.

Nowela dotycząca Funduszu Medycznego wprowadza też zmiany w ustawie o refundacji leków. Jedna z nich doprecyzowuje katalog technologii lekowych o wysokiej wartości klinicznej.

Nawet 4 lata refundacji

Zgodnie z projektem uszczegółowiony zostanie okres, w którym dana technologia uzyskała pozwolenie na dopuszczenie do obrotu, co umożliwia jej lepsze rozróżnienie od technologii lekowej o wysokim poziomie innowacyjności. Wątpliwości związane z możliwością uznawania danej technologii lekowej za technologię o wysokiej wartości klinicznej były wielokrotnie podnoszone przez stronę społeczną, która uznawała, że nawet te technologie lekowe, które zostały zarejestrowane tuż przed stworzeniem wykazu przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, powinny być kwalifikowane jako te o wysokiej wartości klinicznej.

Zdaniem projektodawcy z istoty technologii lekowej o wysokiej wartości klinicznej oraz jednorazowego charakteru przygotowanego wykazu wynika, że taka technologia lekowa musiała zostać zarejestrowana i być stosowana, udowadniając swoją wartość kliniczną, przez okres dłuższy niż 12 miesięcy licząc do dnia przygotowania odpowiedniego wykazu przez powyżej wskazaną Agencję.

Dlatego została wyznaczona data 31 grudnia 2019 roku.

Dodatkowo przedmiotowa regulacja służy ograniczeniu wątpliwości odnośnie możliwości objęcia refundacją i ustalenia urzędowej ceny zbytu w sytuacji, kiedy dany lek był finansowany w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych.

Jest też zmiana, która ma na celu doprecyzowanie dotychczasowych rozwiązań w postaci dookreślenia, że wykaz technologii lekowych o wysokim poziomie innowacyjności powinien obejmować swoją treścią okres nie dłuższy niż rok kalendarzowy i powinien być przekazywany ministrowi zdrowia nie później niż do dnia 15 marca roku następnego.

Najistotniejsza zmiana w zakresie ustawy refundacyjnej dotyczy możliwości finansowania innowacyjnej technologii lekowej przez okres dwóch kolejnych lat, czyli łącznie przez 4 lata w przypadku, w którym dotychczasowe dane kliniczne zebrane z procesów leczenia uniemożliwiały prezesowi Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji wydanie opinii, dotyczącej skuteczności leczenia tym lekiem.

W projekcie doprecyzowano możliwość publikacji przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji raportów z oceny efektywności objętych refundacją technologii lekowych o wysokim poziomie innowacyjności oraz jakości leczenia na podstawie elektronicznego systemu monitorowania programów lekowych, o którym mowa w art. 188c ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w którym gromadzone są m.in. dane kliniczne z monitorowania leczenia lekami (technologiami), również pomocne w ocenie efektywności leczenia.

DO POBRANIA

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum