Fundacja Pierre Fabre wspiera opiekę zdrowotną w krajach słabiej rozwiniętych

Autor: Luiza Jakubiak/Rynek Zdrowia • • 19 kwietnia 2019 16:23

- Praca w naszej firmie przekłada się na wygenerowanie środków, które potem bezpośrednio mają wpływ na zdrowie i życie ludzi. To nie jest tylko pomnażanie majątku, ale przeznaczanie środków na inne cele. To wyjątkowa wartość w dzisiejszych czasach - mówi Beata Dobicka-Miś, dyrektor generalna firmy Pierre Fabre Médicament Polska.

Fundacja Pierre Fabre wspiera opiekę zdrowotną w krajach słabiej rozwiniętych
Mobilny punkt pomocy medycznej Pierre Fabre w Ghazzi (Liban) FOT.: Alfonso Moral

Rynek Zdrowia: - Historia firmy sięga lat 50. tych XX wieku. Dzisiaj Pierre Fabre to firma farmaceutyczna o zasięgu międzynarodowym, ale też o nietypowym modelu biznesowym. Na czym on polega?

Beata Dobicka-Miś: - Tak, pan Pierre Fabre zaczynając od apteki w małym mieście na południu Francji zbudował innowacyjną firmę farmaceutyczną o międzynarodowym zasięgu. Obecnie firma Pierre Fabre ma przedstawicielstwa w 47 krajach i dystrybuuje swoje produkty w 132 krajach świata. Zatrudnia łącznie prawie 7 tysięcy pracowników. Działa w trzech głównych obszarach: farmaceutycznym, leków bez recepty i suplementów diety oraz dermokosmetyków.

Zyski uzyskiwane z tych trzech obszarów komercyjnych w 83 procentach trafiają do Fundacji założonej przez Pierre’a Fabre’a, która ma status organizacji pożytku publicznego. Taka struktura własnościowa jest unikatowa w skali świata.

Idea powołania Fundacji narodziła się w efekcie jednej z podróży Pierre’a Fabre’a po Afryce, kiedy trafił przypadkowo na akcję szczepienia prowadzoną przez firmę, która wygrała rządowy przetarg. Wziął jedną ze szczepionek do Francji, a po zbadaniu okazało się, że w środku była sól fizjologiczna. Poruszony tym oszustwem i brakiem nadzoru nad jakością podawanych leków postanowił pomagać w rozpowszechnianiu dostępu do opieki medycznej i leków dobrej jakości. Postawił w tym na kształcenie personelu medycznego, szczególnie farmaceutów.

Obecnie pomoc Fundacji wspiera opiekę zdrowotną w krajach słabiej rozwiniętych i rozwijających się, a także krajach pogrążonych w ciężkim kryzysie politycznym lub gospodarczym oraz dotkniętych klęskami żywiołowymi. Struktura pomocowa nie zależy od aktualnie prowadzonych działań komercyjnych.

- Jak działa Fundacja?
- W zarządzie Fundacji zasiada 14 autorytetów z różnych dziedzin, w tym dwóch przedstawicieli rządu francuskiego, którzy decydują o podziale środków. Następnie Fundacja udziela preferencyjnego wsparcia inicjatywom, które w jej opinii staną się później samowystarczalne. Podczas gdy wiele fundacji non-profit koncentruje się na przekazywaniu środków finansowych, Fundacja Pierre Fabre preferuje działania operacyjne.

Działaniom tym przyświeca idea, że pomoc humanitarna powinna być kierowana przede wszystkim dla programów zaplanowanych lokalnie, a nie być wyłącznie finansową donacją. To podejście zakłada partnerstwo publiczno-prywatne z lokalnymi władzami w celu działań zgodnych z potrzebami i potencjałem danego kraju. Każdy projekt zaczyna się od dostrzeżenia potrzeb wyrażonych przez lekarzy, polityków, lokalne stowarzyszenia lub mieszkańców kraju.

Zaangażowanie Fundacji Pierre Fabre ma miejsce na trzech etapach projektu: rozpoznania i kwalifikacji problemu w zakresie opieki zdrowotnej w kraju; propozycji i lokalnego wdrożenia odpowiednich działań; oceny rezultatów. Fundacja zawsze zwraca uwagę na rozdzielenie odpowiedzialności wśród lokalnych interesariuszy w projekcie oraz na właściwe wydatkowanie środków i długotrwałe efekty podjętych działań. Zatem jako Fundacja współpracujemy z lokalnymi strukturami, organizacjami społecznymi, rządowymi. Potem wykorzystanie pieniędzy jest monitorowane. Zawsze są to projekty, które wspierają edukację, wiedzę i rozwój pewnych działalności.

- Jakie jeszcze projekty prowadzi Fundacja?
- Jako przykład takich działań można podać opiekę nad uchodźcami syryjskimi w Libanie. W 2016 roku Zakon Maltański i Fundacja Pierre Fabre utworzyły w Dolinie Bekaa mobilny punkt pomocy medycznej (MMU - Mobile Medical Unit) - autobus przekształcony w gabinet lekarski i aptekę, na pokładzie którego pracują lekarz i dwie pielęgniarki. W MMU prowadzone są bezpłatne konsultacje i wydawane są leki, a pacjenci mogą być kierowani do współpracujących z jednostką laboratoriów i szpitali na dalsze specjalistyczne badania. Od czasu jego utworzenia mobilny punkt pomocy medycznej pokonał ponad 37 tys. km, a na jego pokładzie przeprowadzono ponad 22 tys. konsultacji.

Kolejna inicjatywa, w którą zaangażowana jest Fundacja Pierre Fabre to pomoc dla kobiet, które padły ofiarą przemocy seksualnej, w Demokratycznej Republice Konga. W jednej z prowincji tego kraju od 1999 roku trwa konflikt zbrojny. Ugrupowania zbrojne dopuszczają się przemocy wobec ludności, szczególnie kobiet, stosując gwałt jako narzędzie walki.

Fundacja wspiera program opracowany przez laureata Pokojowej Nagrody Nobla 2018, Denisa Mukwege. Opracował on model opieki holistycznej obejmującej m.in. pomoc medyczną, psychologiczną, prawną i socjoekonomiczną oraz dobrej jakości opiekę zdrowotną świadczoną miejscowej ludności.

- Od początku działania Fundacji w polu jeje zainteresowania jest niedokrwistość sierpowatokrwinkowa. Dlaczego akurat ten obszar?
- Od ponad 20 lat Fundacja realizuje 32 programy w 17 krajach. Walka z niedokrwistością sierpowatokrwinkową jest faktycznie ważnym obszarem działalności Fundacji.

Jest to choroba genetyczna, do której dochodzi wskutek nieprawidłowości w budowie cząsteczek hemoglobiny. Jest to czwarta najbardziej rozprzestrzeniona pandemia w Afryce. Co roku w Afryce Subsaharyjskiej na świat przychodzi 240 tys. dzieci z ta wadą. W przypadku niepodjęcia leczenia połowa z nich umiera przed ukończeniem 5. roku życia.

Fundacja pomaga szerzyć świadomość na temat choroby i zwiększać jej wczesne wykrywanie, a także prowadzi szkolenia dla personelu szpitalnego w zakresie leczenia choroby i postępowania w bólu. W ramach programu walki z anemią sierpowatokrwinkową w 2018 roku realizowano wiele programów w Burkina Faso, Mali, na Haiti i Madagaskarze oraz w Senegalu.

- Jak świadomość prowadzenia przez firmę takiego modelu działania wpływa na pracę?
- Każdy z nas dochodzi do momentu, w którym zdaje sobie sprawę, że pracuje nie tylko dla pieniędzy, ale swoją pracą chciałby robić coś dobrego. Nawet, jeśli nie doceniamy tego w pełni, to w pewnym momencie zaczynamy się zastanawiać, czy moja praca przysparza komuś zdrowia, opieki. W tym przypadku mamy namacalny dowód, że tak.

Nasza praca nie przekłada się tylko na wyniki finansowe, na wzrosty, ale na wygenerowanie środków, które potem bezpośrednio mają wpływ na zdrowie i życie ludzi. To nie jest tylko pomnażanie majątku, ale przeznaczanie środków na inne cele. To wyjątkowa wartość w dzisiejszych czasach.

- Jak wygląda przedstawicielstwo firmy w Polsce?
- W Polsce funkcjonują dwie spółki: Pierre Fabre Dermo-Cosmetique i Pierre Fabre Médicament. Obie spółki zatrudniają ok. 320 pracowników. Jeśli chodzi o dział dermokosmetyków, to mówimy o produktach dostępnych tylko w aptekach, z konsultacją farmaceuty albo dermokonsultantki. W zakresie leków oferujemy produkty stosowane w leczeniu żylaków kończyn dolnych, leki stosowane w przypadku infekcji, czy wspomagająco przy leczeniu złamań.

- Firma oferuje również leki onkologiczne.
- Tak, mamy w portfolio jeden z podstawowych leków stosowanych w chemioterapii u pacjentek z zaawansowanym rakiem piersi - winorelbinę. Lek, oprócz postaci dożylnej, ma także postać doustną. Ta innowacyjna forma podania jest dobrze przyjmowana przez pacjentki i lekarzy.

Mamy też propozycje terapii w raku płuca i czerniaku. W ubiegłym roku została zarejestrowana terapia łączona enkorafenibem i binimetynibem w leczeniu chorych na zaawansowanego czerniaka z mutacją BRAF. Wyniki badań z tymi lekami potwierdzają ich wysoką skuteczność i korzystny profil bezpieczeństwa.

Firma pracuje też nad zastosowaniem terapii w kolejnych wskazaniach. Niedawno zakończyła się wstępna faza badań z tymi lekami u chorych na zaawansowanego raka jelita grubego z mutacją BRAF.

Prace badawczo-rozwojowe firmy w różnych obszarach terapeutycznych prowadzone są w ośrodku badawczym Oncopole pod Tuluzą. W ośrodku pracuje 1500 specjalistów specjalizujących się w onkologii. Wybudowany nowy kampus skupia publiczne i prywatne podmioty zaangażowane w walkę z rakiem. Ma trzy zadania: leczenie, badania i nauczanie. Naszym celem jest dostarczyć skuteczne i bezpieczne leki w kolejnych wskazaniach.

 

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum