Farmacja: rozporządzenie o kosztach inspekcji przekazane do konsultacji

Autor: MZ/Rynek Zdrowia • • 10 sierpnia 2009 13:44

Ministerstwo Zdrowia przekazało do uzgodnień zewnętrznych projekt rozporządzenia w sprawie wysokości i sposobu pokrywania kosztów związanych z przeprowadzeniem inspekcji przez inspektorów do spraw wytwarzania Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego - podaje resort w komunikacie.

Projekt rozporządzenia jest wykonaniem upoważnienia zawartego w art. 47 b ust. 3 ustawy z dnia 6 września - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271, Nr 227, poz. 1505 i Nr 234, poz. 1570 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97 i Nr 31, poz. 206). Powyższy przepis zobowiązuje ministra zdrowia do określenia, w drodze rozporządzenia, wysokości i sposobu pokrywania kosztów związanych z przeprowadzaniem inspekcji przez inspektorów do spraw wytwarzania Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego.

Konieczność nowelizacji rozporządzenia podyktowana jest tym, iż obecne zapisy utrudniają w znacznym stopniu przeprowadzanie inspekcji na wniosek strony w kraju i poza obszarem Unii Europejskiej oraz Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA).

Termin zgłaszania uwag do projektu upływa 8 września 2009 r.

Projekt rozporządzenia - klilnij.

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum