Farmacja: atrakcyjne rynki wschodzące

Autor: DKX/Rynek Zdrowia • • 30 czerwca 2010 16:13

Wzrost kosztów wytwarzania leków zmusza globalne firmy farmaceutyczne do szukania perspektyw rozwoju na rynkach krajów rozwijających się.

Rynki wschodzące są dla większości firm farmaceutycznych bardzo atrakcyjne ze względu na ich ekonomiczną infrastrukturę, niski koszt siły roboczej oraz znaczący i niewykorzystany potencjał rynkowy związany z wielkością populacji.

Najnowszy raport firmy doradczej Frost & Sullivan pokazuje, że programy reformy opieki zdrowotnej w krajach rozwijających się znacznie zwiększyły dostęp do usług zdrowotnych w tych krajach. Badaniem objęte zostały kraje BRIC, czyli Brazylia, Rosja, Indie oraz Chiny. Chiny, jak się przewiduje, do 2011 roku mają się stać trzecim, najszybciej rozwijającym się rynkiem na  świecie.

„Skoncentrowanie się firm farmaceutycznych na rynkach wschodzących oznaczać będzie konieczność zaspokojenia zróżnicowanych potrzeb każdego z tych rynków” – stwierdzają analitycy. „Spowoduje to całkowite przesunięcie przemysłu farmaceutycznego z bardzo scentralizowanego modelu zachodniego na model globalny”.

Obszary występowania chorób, które niegdyś uważano za niszowe, traktowane są obecnie priorytetowo, a obszary leczenia chorób bardziej rozpowszechnionych w krajach rozwiniętych usuwane są w cień. Głównymi produktami przynoszącymi dochód są szczepionki, leki biologiczne, lekarstwa dostępne bez recepty (OTC) oraz leki generyczne.
W Chinach jednakże, słabo rozwinięte prawo własności intelektualnej, rosnące koszty leków oraz niskie stawki refundacyjne farmaceutyków, są poważnym problemem istniejącego systemu ochrony zdrowia w tym kraju. W Indiach natomiast jednym z głównych  problemów przemysłu farmaceutycznego była do tej pory słaba ochrona własności intelektualnej oraz niewydolne prawo.

Pomimo że duże firmy farmaceutyczne napotykają na rynkach wschodzących na pewne ograniczenia, nie przeszkadza im to w inwestowaniu w krajach takich, jak Indie czy Chiny, oferujących większe korzyści w postaci zasobów intelektualnych, taniej ziemi i siły roboczej oraz sprzyjającej inwestycjom polityki władz.

Proces współpracy i zawierania partnerstwa już się rozpoczął: Indie, największy producent leków generycznych, planują zainwestować na rosyjskim rynku farmaceutyków.

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum