Farmaceuta wykonujący zawód musi przynależeć do samorządu aptekarskiego. Komunikat Izby

Autor: LJ • Źródło: Rynek Zdrowia22 sierpnia 2022 09:00

Osoby wykonujące zawód farmaceuty muszą przynależeć do samorządu zawodowego. Jeśli ominą ten obowiązek, podlegają grzywnie, karze ograniczenia albo nawet pozbawienia wolności.

Farmaceuta wykonujący zawód musi przynależeć do samorządu aptekarskiego. Komunikat Izby
Farmaceuta wykonujący zawód musi przynależeć do 1 z 20 izb aptekarskich Fot. ShutterStock
  • Jednym z niezbędnych warunków wykonywania zawodu farmaceuty jest przynależność do samorządu zawodu farmaceuty 
  • NROZ: niespełnienie tego warunku skutkuje tym, że osoba wykonująca zawód farmaceuty należy do grona osób, które wykonują go, nie spełniając warunków przewidzianych prawem
  • Przynależność do danej izby aptekarskiej wiąże się z obowiązkiem płacenia składek

Brak przynależności farmaceuty do izby aptekarskiej i konsekwencje

Naczelna Izba Aptekarska przekazała komunikat, z którego wynika, że do Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej NRA docierają informacje, iż są w Polsce farmaceuci, którzy wykonują zawód bez przynależności do samorządu.

Rzecznik  przypomniał, że zgodnie z art. 26 ustawy o zawodzie farmaceuty, "osoby wykonujące zawód farmaceuty są zrzeszone w samorządzie zawodu farmaceuty. Przynależność do samorządu zawodu farmaceuty jest obowiązkowa dla farmaceutów wykonujących zawód farmaceuty".

- Z powyższego jednoznacznie wynika, że jednym z niezbędnych warunków wykonywania zawodu farmaceuty jest przynależność do samorządu zawodu farmaceuty. Osobą bowiem uprawnioną do wykonywania zawodu farmaceuty nie jest jedynie osoba, która posiada Prawo Wykonywania Zawodu, ale osoba, która jest wpisana do rejestru farmaceutów jako osoba przynależąca do samorządu zawodu farmaceutów - informuje Dominik Lakota, Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej NRA.

- Niespełnienie tego warunku skutkuje tym, że osoba wykonująca zawód farmaceuty należy do grona osób, które wykonują go nie spełniając prawem przewidzianych warunków - dodaje.

Zaś "kto nie posiadając wymaganych uprawnień sprawuje opiekę farmaceutyczną, udziela usługi farmaceutycznej lub wykonuje zadania zawodowe farmaceuty, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku".

- Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej posiada informacje o pojedynczych przypadkach wykonywania zawodu farmaceuty bez przynależności do samorządu. Najczęstszą przyczyną takiej sytuacji może być niezamierzony błąd związany z przenoszeniem się farmaceuty z jednej do drugiej Okręgowej Izby Aptekarskiej - wyjaśnia dla "Rynku Zdrowia" Katarzyna Gancarz z biura prasowego NIA.

Dodaje, że ustawa o izbach aptekarskich wskazuje, że zadaniem samorządu zawodowego jest m.in. sprawowanie pieczy i nadzoru nad wykonywaniem zawodu farmaceuty.

- W związku z tym samorząd zawodowy reaguje na wszystkie doniesienia o nieprawidłowościach związanych z wykonywaniem zawodu starając się każdorazowo wyjaśnić zaistniałą sytuację. Ze względu na ewentualne konsekwencje wykonywania zawodu farmaceuty bez przynależności do samorządu zawodowego oraz w celu minimalizacji ryzyka wystąpienia opisywanego procederu NROZ zdecydował o publikacji stosownego komunikatu - wyjaśnia.

Do dyskusji o komunikacie NROZ dołączył magister farmacji, Mariusz Politowicz, przypominając, że przynależność do danej izby aptekarskiej wiąże się z obowiązkiem płacenia składek.

W Polsce działa 20 okręgowych izb aptekarskich.

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum