Fabryki leków też dbają o środowisko naturalne. Przykłady dobrych praktyk

Autor: Luiza Jakubiak • Źródło: Rynek Zdrowia08 września 2021 19:10

Fabryki leków to dzisiaj miejsca, gdzie w ramach zrównoważonego rozwoju dba się o czyste środowisko, racjonalne wykorzystanie ograniczonych zasobów naturalnych czy minimalizuje zanieczyszczenia.

Fabryki leków też dbają o środowisko naturalne. Przykłady dobrych praktyk
Firmy farmaceutyczne w produkcji leków nie zapominają o ekologii. Wdrażają programy, które mają ograniczyć negatywny wpływ na środowisko naturalne (fot. AdobeStock)
  • Adamed: w przypadku ozonowania najbardziej interesuje nas możliwość usuwania mikrozanieczyszczeń farmaceutycznych
  • Polpharma: wyzwaniem środowiskowym jest badanie i ograniczanie substancji aktywnych z produkcji kierowanych do wód
  • Servier: podpisaliśmy zobowiązanie do ograniczania emisji gazów cieplarnianych o 25 proc do 2030 roku 

Zapytaliśmy w kilku firmach farmaceutycznych o ich sposoby działania w zakresie troski o środowisko naturalne.

Adamed: ozonowanie pozwala pozbyć się mikrozanieczyszczeń

- Jednym z bardzo trudnych do zarządzenia elementów podczas produkcji jest wychwycenie mikrozanieczyszczeń farmaceutycznych trafiających do ścieków. Dlatego dwa lata temu wpadliśmy na pomysł ozonowania ścieków przemysłowych. Wybraliśmy ozon, bo ma on większe działanie dezynfekujące niż chlor, ale nie wyłącznie o dezynfekcję nam chodzi. Ozon nie tylko dezynfekuje, ale w odpowiednim stężeniu usuwa przebarwienia, mikrozanieczyszczenia i zawiesinę i to jest kluczowa przewaga odnośnie spełniania wymogów pozwoleń wodnoprawnych jak i w odniesieniu do coraz szybciej zmieniającego się prawa unijnego ochrony środowiska – opisuje Marcin Celejewski, członek zarządu, dyrektor ds. nowatorskich projektów biznesowych Adamedu.

- W przypadku ozonowania najbardziej interesuje nas możliwość usuwania mikrozanieczyszczeń farmaceutycznych, które polega na silnym utlenieniu i rozbiciu ich struktur. Pierwsze próby laboratoryjne wykazały, że ozonowanie usuwa zabarwienia oraz po analizach chemicznych okazało się, że ścieki uzyskały parametry pozwalające na zrzut do kanalizacji miejskiej, a następnie dalej do oczyszczalni ścieków w Łodzi – dodaje.

Obecnie poza zakładowym systemem podczyszczania ścieków fabryka posiada dwa generatory ozonu: - Zrzut ścieków przeprowadzamy raz w tygodniu po wcześniejszym ozonowaniu. Dzięki procesowi zapewniamy odpowiednie parametry ścieków wymagane pozwolenie wodno-prawnym oraz umową z odbiorcą.

Dyrektor przyznaje, że obecnie procesowi ozonowania poddawane jest 100% ścieków przemysłowych, co stanowi 85 proc. wszystkich ścieków wytwarzanych w zakładzie w Pabianicach: - Teraz idziemy dalej i chcemy sprawdzić jakie nastawy generatorów będą optymalne do najbardziej wydajnego podczyszczenia ścieków z mikrozanieczyszczeń farmaceutycznych.

- Mimo, że już dzisiaj nasze ścieki produkcyjne, po przejściu procesu ozonowania spełniają wszystkie wyśrubowane normy wpuszczenia ich do kanalizacji miejskiej, nie ustajemy w doskonaleniu tego procesu. Razem z uczelniami wyższymi przeprowadzamy wstępne próby w celu dalszego opracowania odpowiedniego modelu, najbardziej wydajnego ustawienia generatorów ozonu dla produktów tak, aby zagwarantować usunięcie w najwyższym możliwym stopniu mikrozanieczyszczeń farmaceutycznych ze ścieków produkcyjnych - ocenia.

Prawo ochrony środowiska zmienia się coraz szybciej i z biegiem czasu będzie coraz bardziej restrykcyjne, projektem ozonowania staramy się wyprzedzić wymagania przyszłych zmian legislacyjnych oraz zmniejszyć jak to tylko możliwe wpływ naszej działalności na środowisko naturalne.

Polpharma: ochronić wody przed API

Polpharma wprowadziła kilka praktyk, takich jak Program Oszczędzania Energii, mierzenie śladu węglowego, akcję Zadbajmy o dobry klimat, które służą ograniczaniu niekorzystnych efektów produkcji leków. Obecnie pracuje nad kompleksową strategią dekarbonizacji i transformacji energetycznej, której wdrażanie planuje od 2022 roku.

Myślenie o ekologii zaczyna się już na etapie opracowywania technologii i rozwoju produktu, a trwa przez cały proces, aż po dostarczenie gotowego leku.

- Minimalizujemy wpływ na środowisko przez świadome zakupy bezpiecznych substancji wykorzystywanych do produkcji, zoptymalizowane i efektywne procesy produkcyjne, racjonalne korzystanie i zarządzanie energią, wodą i emisjami, po optymalizację pakowania produktów oraz ich transportu – wymienia Magdalena Rzeszotalska, dyrektor ds. komunikacji korporacyjnej i CSR Polpharmy.

Dla Polpharmy, która jest największym krajowym producentem API, tak jak dla każdej firmy, która zajmuje się wytwarzaniem substancji czynnych, wyzwaniem środowiskowym jest badanie i ograniczanie substancji aktywnych z produkcji kierowanych do wód.

W 2014 roku firma rozpoczęła współpracę z zespołem z Politechniki Gdańskiej w celu ograniczenia ilości API do rzeki Wierzycy w ściekach oczyszczonych z zakładowej oczyszczalni ścieków w Starogardzie Gdańskim.

- Ścieki przemysłowe i sanitarne wytwarzane w fabryce Polpharmy w Starogardzie kierowane są do zakładowej oczyszczalni ścieków, co umożliwia oczyszczenie ich w sposób mechaniczny, chemiczny i biologiczny. Monitorowany i redukowany  jest wskaźnik CHZT w rzece Wierzyca – opowiada Magdalena Rzeszotalska.

Aby ograniczać wprowadzanie substancji chemicznych do środowiska wodnego, podjęto działania na rzecz określenia stopnia oczyszczenia ścieków z tego typu zanieczyszczeń oraz zbadania ich wpływu na skuteczność samego procesu oczyszczania. Zastosowane rozwiązania polegały na eliminacji lub dezaktywacji substancji chemicznych o negatywnym wpływie na pracę osadu czynnego w zakładowej oczyszczalni.

- API w środowisku mogą prowadzić m.in. do wzrostu odporności czynników chorobotwórczych, sorbują się w osadach ściekowych oraz działają na układ hormonalny organizmów. Co szczególnie ważne, zanotowano obecność API w wodzie przeznaczonej do picia. Chociaż ograniczanie API nie jest wymagane prawem, to zanieczyszczenie tymi substancjami stanowi zagrożenie dla środowiska i człowieka – dlatego chcemy mu przeciwdziałać – wyjaśnia Bogdan Maślanek, Dyrektor Jednostki Biznesowej API.

Przeprowadzono też ekspertyzy obejmujące badanie zawartości API, określenie ich wpływu na środowisko wodne oraz wskazanie najbardziej uciążliwych substancji. W efekcie opracowano metody poprawy wydajności procesów oraz dezaktywacji lub eliminacji API w ługach i ściekach produkcyjnych.

- Istotnym działaniem w zakresie ograniczania wpływu produkcji API jest stałe ulepszanie technologii i procesów otrzymywania produktów, co wpływa m.in. na wzrost wydajności, jak również w znacznym stopniu pozwala na ograniczenie zużywanych rozpuszczalników, reagentów czy surowców (np. proces otrzymywania tikagrelolu, chlorowodorku sitagliptyny, poprawa technologii otrzymywania acetozalamidu) – dodaje Magdalena Rzeszotalska.

Servier: mniejsza emisja gazów do 2030

- Mamy świadomość, że nasza aktywność może negatywnie oddziaływać na środowisko. Dlatego pracujemy nad tym, co zrobić, by je jak najbardziej ograniczać – opowiadała Małgorzata Chamera, specjalista ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska Zakładu Produkcyjnego Anpharm, podczas prezentacji raportu wpływu Grupy Servier w Polsce.

- W 2015 roku na COP w Paryżu Grupa Servier wraz z innymi 300 firmami podpisała zobowiązanie do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych o 25 proc. do 2030 roku – przypomniała.

Cele redukcyjne są rozbite na poszczególne pozycje emisji (energia, transport, opakowania, zakup surowców itp.).

Ponadto Anpharm jest jednym z pierwszych przedsiębiorstw farmaceutycznych w Polsce wyposażonych w system zarządzania energią, który przez niezależny podmiot został uznany za zgodny z ISO 50001. W konsekwencji wprowadzono szereg planów,
rozwiązań i procedur umożliwiających dalszą poprawę efektywności energetycznej zarówno w budynku biurowym, jak i w budynkach produkcyjnych.

Jest więc projekt oszczędzania energii w instalacji sprężonego powietrza i tryb oszczędnościowego dla wentylacji i klimatyzacji w budynku. Zaplanowano wdrożenie projektu wyłączenia wentylacji w pomieszczeniach naważalni poza godzinami aktywności produkcyjnej.

Wprowadzono też sukcesywną wymianę oświetlenia na oświetlenie ledowe w pomieszczeniach biurowych i produkcyjnych oraz montaż montaż paneli fotowoltaicznych o mocy 50 mw/rok. W efekcie uzyskuje 2% energii z wewnętrznego odnawialnego źródła energii.

Do tego wprowadzono instalację nowych inwestycji i urządzeń technicznych, co przyniosło wyższą efektywność energetyczną nowych inwestycji.

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum