Eksperci: udaje się wyleczyć 90 proc. pacjentów z zakażeniem WZW B

Autor: Luiza Jakubiak/Rynek Zdrowia • • 10 lutego 2012 17:42

Jeszcze w latach 80. panowała w Polsce plaga zachorowań na wirusowe zapalenie wątroby typu B. Dzięki wprowadzeniu szczepień oraz poprawie warunków sanitarno-epidemiologicznych przy udzielaniu świadczeń medycznych, liczba nowo wykrywanych zakażeń WZW B spadała co roku o 30 procent.

- W ostatnich latach rozpoznajemy każdego roku poniżej 1,5 tys. nowych przypadków - mówił w piątek (10 lutego) dr Andrzej Horban, konsultant krajowy w dziedzinie chorób zakaźnych, podczas seminarium "Innowacje w leczeniu chorób zakaźnych - ocena dostępności w Polsce", organizowanej przez Fundację Watch Health Care.

Przez ostatnie lata zmieniła się nie tylko statystyka epidemiologiczna zapadalności na wirusa, ale także wytyczne jak leczyć i wykorzystywać nowo pojawiające się produkty lecznicze. W Polsce ostatnia nowelizacja programu terapeutycznego leczenia WZW B miała miejsce w 2011 roku. Nowy program jest już przygotowany i czeka na wydanie odpowiedniego zarządzenia przez prezesa NFZ. W wyniku zmiany, dla pacjentów dostępny będzie kolejny analog nukleoz(t)ydowy: tenofowir.

Około 90 proc. pacjentów z zakażeniem wirusem zapalenia wątroby typu b udaje się wyleczyć. - Problemem pozostaje grupa 10 procent chorych, u których zakażenie przeradza się w chorobę przewlekłą. Obecnie wiemy, że podstawowym celem leczenia, niezależnie od stosowanego leku, jest uzyskanie trwałej supresji replikacji wirusa b do poziomu nie związanego z jakąkolwiek patologią wątroby. Im wyższy poziom wiremii u pacjenta, tym większe ryzyko osiągnięcia bardzo niepożądanego zejścia wznowy, czyli rozwoju marskości wątroby - wyjaśniał dr Horban.

Inną chorobą wywoływaną przez onkogennego wirusa b jest rak pierwotny wątroby. - Odsetek ludzi, którzy zapadają na pierwotnego raka wątroby, jest również ściśle skorelowany z poziomem wiremii. Stąd zasadniczym celem leczenia jest uzyskanie jak najniższego poziomu wiremii - wyjaśniał dr Horban.

Obecnie w Polsce lekarze mają w ramach programu terapeutycznego do dyspozycji: interferony pegylowane oraz analogi nukleozydowe lub nukleotydowe: lamiwudynę, entekawir, adefowir.

Jednym z kryteriów włączenia pacjenta do programu są zmiany histologiczne wątroby. Zdaniem konsultanta krajowego w dziedzinie chorób zakaźnych, lekiem pierwszego wyboru jest interferon pegylowany, ponieważ u 30 proc. pacjentów to leczenie jest skuteczne. Celem leczenia interferonem jest "przesunięcie" chorych HBeAg dodatnich do grupy pacjentów z ujemnym antygenem HBe. Terapia jest uznana za skuteczną, gdy lekarz może stwierdzić brak wiremii (poniżej progu detekcji) po 24 tygodniu leczenia.

Jeśli nie jest możliwe zastosowanie interferonu, lek jest nieskuteczny lub wywołuje lekooporność, do terapii włączane są analogi nukleozydowe i nukleotydowe. Celem leczenia chorych z antygenem "e" jest doprowadzenie do konwersji w układzie e do anty-e i serokonwersji w anty-HBs. Z punktu widzenia pacjenta, celem leczenia jest spowolnienie zmian zapalnych i włóknienia wątroby.

W dużo gorszej sytuacji są pacjenci zakażeni wirusem HCV. - Istotnym problemem zdrowotnym pozostają zachorowania na wirusowe zapalenie wątroby typu c. Trend wzrostowy utrzymuje się od lat. To świadczy o lepszej wykrywalności wirusa, ale też o stałym rozprzestrzenianiu się tego zakażenia - mówiła Elżbieta Narolska, kujawsko-pomorski konsultant w dziedzinie epidemiologii.

Zdaniem dr Narolskiej, rozpoznanie w 2010 roku 2177 przypadków HCV to wierzchołek góry lodowej, który nie pokazuje skali problemu w Polsce. Szacuje się, że na świecie zakażonych jest około 170-200 mln osób, czyli blisko 3 proc. populacji. W Polsce ten odsetek szacowany jest na 1,9 proc. populacji. Jednak jedynie co dziesiąty zakażony wie o swojej chorobie.
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum