EMA przypomina producentom leków o opłatach dostosowawczych

Autor: URPL/ Rynek Zdrowia • • 05 marca 2014 15:06

Europejska Agencja Leków przypomina wnioskodawcom i podmiotom odpowiedzialnym, że od 1 kwietnia 2014 roku zaczynają obowiązywać tzw. opłaty dostosowawcze.

Co roku Agencja dostosowuje opłaty w dniu 1 kwietnia, zgodnie ze stopą inflacji Unii Europejskiej (UE) z poprzedniego roku. Komisja Europejska jest obecnie w trakcie procedury przyjmowania rozporządzenia w sprawie dostosowania opłat wnoszonych na rzecz Agencji zgodnie ze stopą inflacji z roku 2013 roku. Pomimo że ostateczne dostosowanie nie jest jeszcze znane, Agencja spodziewa się podniesienia opłat o około 1,5%.

Agencja opublikuje wszystkie szczegóły dotyczące znowelizowanych opłat pod koniec marca, po przyjęciu przez Komisję Europejską rozporządzenia i opublikowaniu go w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i podjęciu decyzji o implementacji przez Radę Zarządzającą Agencji.

Wszystkie wnioski otrzymane do dnia 31 marca będą obciążone opłatami i zniżkami w obecnie obowiązującej wysokości. Wnioski otrzymane po tej dacie będą obciążone dostosowanymi opłatami i będą odpowiednio podlegały zmienionym zniżkom. Dla doradztwa naukowego oraz wsparcia protokolarnego datą końcową będzie data zatwierdzenia wniosku o doradztwo.

Więcej: http://www.urpl.gov.pl/

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum