PWX/Rynek Zdrowia | 03-06-2015 21:08

EBI wspiera prace badawczo-rozwojowe Polpharmy kredytem 45 mln EUR

Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) przyznał kredyt w wysokości 45 mln EUR (około 185 mln PLN) Polpharmie, największemu polskiemu producentowi leków, na badania i rozwój leków biopodobnych - bardziej przystępnej cenowo alternatywy dla istniejących metod leczenia.

Fot. archiwum RZ

Jest to pierwszy projekt EBI w Polsce wspierany przez „InnovFin - fundusze unijne dla innowatorów". Nowa generacja instrumentów finansowych stworzona na potrzeby innowacyjnych, dynamicznie rozwijających się przedsiębiorstw powstała dzięki wsparciu finansowemu Unii Europejskiej w ramach programu „Horyzontu 2020".

Celem prac badawczo-rozwojowych Polpharmy jest zapewnienie pacjentom szerszego dostępu do nowoczesnych leków biologicznych oraz zaspokojenie istniejących potrzeb w zakresie leczenia ciężkich przewlekłych chorób oraz chorób zagrażających życiu (np. rak, choroba Leśniowskiego-Crohna, stwardnienie rozsiane czy reumatoidalne zapalenie stawów).

EBI, instytucja UE przyznająca kredyty długoterminowe, udziela wsparcia dynamicznie rozwijającym się oraz innowacyjnym polskim przedsiębiorstwom, takim jak Polpharma, oraz promuje innowacyjne badania w sektorze opieki zdrowotnej.

Rozwój i produkcja leków biopodobnych wymaga różnorodnych i wieloetapowych prac badawczo-rozwojowych, jak optymalizacja procesu produkcji z wykorzystaniem unikatowych linii komórkowych czy zakrojone na szeroką skalę badania kliniczne potwierdzające równoważność terapeutyczną do oryginalnych leków biologicznych.

W przypadku projektów o takim charakterze i profilu ryzyka, to właśnie dywersyfikacja źródeł finansowania, długie terminy spłaty i korzystne warunki oferowane przez EBI są szczególnie atrakcyjne dla takich firm, jak Polpharma - podano w komunikacie dla prasy sygnowanym przez EBI i Polpharmę

Projekt, realizowany w laboratoriach badawczych firmy w Gdańsku, przyczyni się do zachowania, ale też do stworzenia nowych miejsc pracy dla wysoko wykwalifikowanych pracowników. Dzięki współpracy Polpharmy z uniwersytetami wiedza zdobyta poprzez działalność badawczą będzie również szeroko rozpowszechniona w Europie.

- Polpharma jest modelowym przykładem naszego wsparcia dla dynamicznie rozwijających się, innowacyjnych polskich spółek. Takie projekty przyczyniają się do wzmocnienia konkurencyjności i zwiększenia potencjału innowacyjnego europejskiego przemysłu i przedsiębiorstw w sektorze zdrowia - powiedział László Baranyay, wiceprezes EBI odpowiedzialny za operacje banku w Polsce

Jan Faryaszewski, wiceprezes Zakładów Farmaceutycznych Polpharma SA, zaznacza: - Rozwój w zakresie biotechnologii wymaga ogromnych inwestycji i budowy długoterminowych partnerstw. Cele biznesowe Polpharmy są spójne ze strategią działania Europejskiego Banku Inwestycyjnego, który w długim okresie wspiera przedsięwzięcia o charakterze innowacyjnym.

W ciągu ostatnich pięciu lat EBI przyznał kredyty w wysokości blisko 10 mld EUR na inwestycje w zakresie opieki zdrowotnej. Bank promuje projekty w tej dziedzinie, zarówno poprzez wspieranie modernizacji i rozwoju szpitali i ośrodków medycznych, jak i poprzez finansowanie badań, rozwoju i innowacji w zakresie technologii medycznych, biotechnologii i przemysłu farmaceutycznego.