E-ulotki, eko-opakowania, nowe możliwości recyklingu: zielona transformacja w fabrykach leków

Autor: Luiza Jakubiak • Źródło: Rynek Zdrowia13 września 2021 16:14

Aktywność firm farmaceutycznych w zakresie wprowadzania zmian środowiskowych to świadome działanie. Realizują te inwestycje na własny koszt. Istotną kwestią jest przygotowanie transparentnych funduszy wspierających takie "zielone transformacje".

E-ulotki, eko-opakowania, nowe możliwości recyklingu: zielona transformacja w fabrykach leków
Podczas planowanych prac legislacyjnych dotyczących zmian polskiej gospodarki na bardziej zrównoważoną, ekologiczną, istotną kwestią jest pochylenie się przez regulatora nad branżą farmaceutyczną i zastosowanie podejścia kompleksowego - ocenia Marcin Celejewski z Adamedu (fot. PTWP)
  • W Polpharmie ustanowiona została nagroda Zielony Proces dla pracowników, które przyczyniają się do ograniczania negatywnego wpływu firmy na środowisko
  • W Servier działa wolontariat ogrodniczy, w ramach którego pracownicy sadzą rośliny nektaropylne. Efekt: obecnie zakład zaadoptował trzy pszczele rodziny
  • W tym roku Adamed wprowadził pierwsze serie produktów zapakowanych w eko-kartoniki na rynek

Zarówno europejskie jak i polskie regulacje w zakresie ochrony środowiska idą w kierunku zwiększenia obiegu zamkniętego produktów, czyli sytuacji kiedy do produkcji wykorzystywane są materiały z recyklingu, przetworzone i zawrócone do obiegu i ponownego wykorzystania w procesie produkcji.

Jak te działania wyglądają w polskich fabrykach leków?

Nagrody za działania pro-eko

- Transformacja w kierunku gospodarki obiegu zamkniętego (GOZ), to obok powstrzymania zmian klimatu, ochrony wód oraz neutralizowania wpływu w całym łańcuchu wartości, jeden z czterech obszarów, na których chcemy się skupić – mówi Grażyna Kaczyńska, starszy kierownik działu zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska Zakładów Farmaceutycznych Polpharma w Starogardzie Gdańskim.

Dodaje: - Uznajemy gospodarkę obiegu zamkniętego za model gospodarczy przyszłości, odpowiadający na współczesne wyzwania środowiskowe i klimatyczne. W GOZ zasoby krążą w zamkniętym obiegu, dzięki czemu wydłużamy ich wykorzystanie i zwiększamy wartość dodaną, jednocześnie minimalizując powstawanie odpadów. Pozwala to na zrównoważone wykorzystanie zasobów naturalnych i ograniczenie emisji gazów cieplarnianych.

Czytaj również: Fabryki leków też dbają o środowisko naturalne. Przykłady dobrych praktyk

Spółka wdraża np. technologie niskoodpadowe, systematycznie ocenia wpływ odpadów na środowisko i poszukuje nowych możliwości recyklingu, odzysku, unieszkodliwienia. Wytworzone odpady m.in.  odpadowe rozpuszczalniki, opakowania wielomateriałowe, odpadowe tworzywa sztuczne, szkło,  kierowane są do odzysku lub recyklingu (np. redukcja ilości rozpuszczalników kierowanych do utylizacji przy procesie otrzymywania chlorowodorku sitagliptyny).

Od kilku lat w Polpharmie prowadzona jest też kampania podnosząca świadomość pracowników na temat racjonalnego wykorzystywania wody  na cele socjalne oraz produkcyjne. Zmodernizowano niemal wszystkie układy chłodzenia procesów w taki sposób, aby woda głębinowa była wykorzystywana jedynie jako źródło awaryjne w razie uszkodzenia rurociągów lub jeśli woda rzeczna nie będzie spełniać paramentów niezbędnych do chłodzenia.

W firmie wdrożony jest również Program Oszczędzania Energii - to  działania techniczne i organizacyjne dążące do ograniczania zużycia energii cieplnej i elektrycznej. Najważniejsze działania przeprowadzone w roku 2020 w zakresie ograniczenie zużycia energii elektrycznej to: zastosowanie źródeł LED w nowych i modernizowanych instalacjach oświetlenia wewnętrznego, modernizacja układu wytwarzania azotu technicznego, optymalizacja systemów wentylacyjnych oraz optymalizacja instalacji sprężonego powietrza. W zakresie energii cieplnej zmniejszono straty cieplne poprzez wykonanie termomodernizacji budynków oraz zwiększono sprawność energetyczną instalacji ciepłej wody użytkowej.

Ekologiczne procesy i inicjatywy stały się częścią codziennej pracy w Polpharmie, do której włączani są pracownicy firmy

- Pracownicy wszystkich obszarów na każdym szczeblu struktury organizacyjnej realizują inicjatywy promujące redukcję zanieczyszczeń oraz ograniczenie zużycia energii, wody czy papieru. Ponadto od 2008 r. funkcjonuje w Polpharmie nagroda Zielony Proces. Została ona ustanowiona w celu docenienia inicjatyw pracowników, które przyczyniają się do ograniczania negatywnego wpływu firmy na środowisko. Nagrodami dla pracowników są premie finansowe oraz zdobycie prestiżowego wyróżnienia – mówi Magdalena Rzeszotalska, dyrektor ds. komunikacji korporacyjnej i CSR Polpharmy.

Fabryka zaadoptowała trzy pszczele rodziny

Również Servier prowadzi działania ukierunkowane są na rozważenie zakupu i ograniczenie go do niezbędnego minimum, by następnie, po wykorzystaniu przedmiotu, zwrócić go do ponownego użycia.

Zakład Anpharm zwraca do dostawców opakowania po środkach chemicznych do ponownego użycia i systematycznie zwiększa odpady trafiające do recyklingu

W zakładzie funkcjonują m.in. programy Zielona Fabryka oraz Zero na Wysypisko, w których mieszczą się redukcja wolumenu wytwarzanych odpadów, zagospodarowanie terenów zielonych, działania na rzecz zwiększenia bioróżnorodności.

To oznacza, że żadne z odpadów nie trafiają na wysypiska. Funkcjonuje zatem ponowne używanie artykułów biurowych (np. koszulek, skoroszytów, teczek) i prowadzenie wewnętrznego ryneczku rzeczy do wtórnego użycia.

Od 2019 roku w biurze firmy działa nowy system segregacji śmieci. Chcąc zachęcić pracowników do właściwej zbiórki odpadów, zorganizowano spotkanie edukacyjne z zewnętrznym ekspertem środowiskowym, który opowiedział o roli odzyskiwania odpadów i zachęcił do właściwego wyrzucania śmieci wewnątrz biura, a także w swoich domach. Dzięki inicjatywie i wdrożonemu systemowi udaje się obecnie odzyskiwać do 80% wytworzonych w biurze odpadów.

Małgorzata Chamera, specjalista ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska Zakładu Produkcyjnego Anpharm, opowiadała podczas prezentacji Raportu wpływu Grupy Servier w Polsce, jak doszło do tego, że zaczęto zagospodarowywać przestrzeń zakładu roślinami ozdobnymi.

- Pracownicy wyrzucali końcówki roślin podczas ich pielęgnacji. Wpadli na pomysł, by je ukorzeniać. Na początku zabierali je do domu lub rozdawali gościom odwiedzającym fabrykę. Później założono ogród, do którego trafiały wszystkie takie rośliny. Dosadzono lawendę, ustawiono ule.

W ten sposób zrodziła się idea wolontariatu ogrodniczego, w ramach którego pracownicy sadzą rośliny nektaropylne. Efekt: obecnie zakład zaadoptował trzy pszczele rodziny.

Zero strat: lek z eko-kartonika

- W naszej organizacji działa program „zero strat” w zakresie gospodarki odpadami – włączamy się w trend gospodarki obiegu zamkniętego dbając, aby przekształcać możliwie jak najwięcej odpadów w surowce nadające się do ponownego wykorzystania - wymienia Marcin Celejewski, członek zarządu, dyrektor ds. nowatorskich projektów biznesowych Adamedu.

- Pracujemy również intensywnie nad możliwością całkowitego przejścia na zieloną energię wykorzystywaną podczas produkcji oraz ponownego wykorzystania niektórych surowców używanych podczas produkcji – dodaje.

Firma podjęła inicjatywy wewnętrzne, poczynając od dalszego ograniczania wykorzystania obiegu dokumentacji papierowej, zużycia energii, czy zarządzania obiegiem materiałów reklamowych, do tak zaawansowanych jak możliwość przejścia na ulotki elektroniczne, monitorowanie realizacji terapii, czy analiza możliwości monitorowania i zarządzania opakowaniami.

- Od pewnego czasu pracujemy nad zmianą składu kartoników leków z czystej celulozy na 50 procent domieszkę papieru z odzysku. Testy na liniach pakujących wyszły pozytywnie, testy w szafach stabilności także i co ważne nie zauważyliśmy zwiększonego pylenia podczas pakowania, co było jedną z większych naszych obaw. W tym roku wprowadziliśmy pierwsze serie produktów zapakowanych w eko-kartoniki na rynek - opisuje.

Dodaje: - Cel jaki sobie postawiliśmy, to pakowanie wszystkich naszych produktów w opakowania papierowe pozyskane z recyklingu, co przyniesie nam nie tylko oszczędności, ale przede wszystkim będziemy zawracali do obiegu procesu papier wcześniej wprowadzony na rynek, ograniczając tym samym wpływ na środowisko naturalne i przybliżając nas do idei zrównoważonego rozwoju. Obecnie jako cel na grudzień 2021 stawiamy sobie wykorzystanie eko-kartoników do pakowania 15-20% produktów Rx.

Blistry leków pod lupą naukowców

Blistry farmaceutyczne są dość trudnym opadem, ponieważ w większości przypadków składają się z kilku warstw folii i aluminium. Firmy poszukują metod ekonomicznie opłacalnych do rozdzielenia ich na poszczególne frakcje, ale póki co przełomu na rynku nie ma.

Obecnie większość zakładów produkcyjnych oddaje blistry na paliwo alternatywne, lecz ze względu na dużą zawartość chloru w blistrach spalanie nie jest najlepszym środowiskowo procesem odzysku.

- Od pewnego czasu współpracujemy z naukowcami z uczelni wyższych, którzy są na dobrej drodze, aby po próbach laboratoryjnych opracować mieszaninę, która rozdziela blistry na poszczególne frakcje. Zewnętrzne badania jakościowe odzyskanych półproduktów w niezależnych laboratoriach potwierdziły, że dzięki tej metodzie będziemy w stanie rozdzielić aluminium i pozostałe składniki folii, które znajdą swoje ponowne zastosowanie w różnych dziedzinach przemysłu – opowiada prezes Celejewski.

Opracowana mieszanina nie powstała na bazie substancji łatwopalnych i jest wielokrotnego użytku, co czyni ją bezpieczną zarówno dla osób pracujących przy procesie jak i dla samego środowiska naturalnego

- Bardzo istotną kwestią jest także fakt, że przekazujemy aż 83% generowanych odpadów do naszych partnerów – recyklerów. Jedynie 17% jest przekazywane do spalenia. Warto tutaj zaznaczyć, że konieczność spalenia tych 17% odpadów nie wynika z naszej woli, ale z istniejących dzisiaj przepisów prawa – nie ma obecnie innej możliwości utylizacji „zanieczyszczonego” lekiem blistra – dodaje.

Zielone transformacje na koszt firm

Przedstawiciele branży zwracają jednak uwagę, że przy przechodzeniu na modele zrównoważone, istotny jest fakt bardzo silnego uregulowania branży farmaceutycznej.

- Firmy są często ograniczane w tempie zmian kwestiami prawnymi. Wiele zmian prośrodowiskowych dotyczących produktów, opakowań, terapii, czy dystrybucji jest dzisiaj niemożliwa w świetle istniejących przepisów prawa – np. indywidualnie celowane terapie, opakowania wielokrotnego użytku, elektroniczne ulotki, czy oznaczenie opakowań itp. – mówi prezes Celejewski.

Jest to o tyle istotna kwestia, że podczas planowanych prac legislacyjnych dotyczących zmian polskiej gospodarki na bardziej zrównoważoną, ekologiczną, istotną kwestią jest pochylenie się przez regulatora nad branżą farmaceutyczną i zastosowanie podejścia kompleksowego.

- Wprowadzenie jednostronne nakazów, bez uwzględnienia koniecznych zmian w pozostały regulacjach będzie skutkować brakiem zmian i ponoszeniem dodatkowych kosztów przez producentów ze względu na niemożliwość wykonania takiego dostosowania. Dlatego bardzo istotny jest realny dialog z przedstawicielami przemysłu farmaceutycznego. Wszystkie powyżej opisane działania naszej firmy wynikają ze świadomości konieczności wprowadzania zmian środowiskowych. Realizujemy te inwestycje na własny koszt. Istotną kwestią jest przygotowanie transparentnych funduszy wspierających takie „zielone transformacje” – dodaje.

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum

    Najnowsze