×
Subskrybuj newsletter
rynekzdrowia.pl
Zamów newsletter z najciekawszymi i najlepszymi tekstami portalu.
Podaj poprawny adres e-mail
 • Musisz zaznaczyć to pole

Dla tych osób leki bezpłatnie lub ze zniżką. Długa lista uprawnionych

Autor: oprac. KK • Źródło: Ministerstwo Zdrowia20 lutego 2023 21:00

Są grupy osób, którym przysługują bezpłatne leki,  innym - określone grupy leków. Listę osób, które mogą korzystać z dodatkowych uprawnień, publikuje Ministerstwo Zdrowia.

Dla tych osób leki bezpłatnie lub ze zniżką. Długa lista uprawnionych
Dla tych osób leki bezpłatnie lub ze zniżką. Długa lista uprawnionych Fot. AdobeStock

 

Dla tych osób leki bezpłatnie lub ze zniżką. Długa lista uprawnionych

Jak informuje Ministerstwo Zdrowia, na recepcie na leki refundowane powinien zostać umieszczony m.in. kod uprawnień dodatkowych, jeśli pacjent jest np. zasłużonym honorowym dawcą krwi lub przeszczepu, inwalidą wojskowym, osobą po 75 roku życia lub kobietą w ciąży. Lista uprawnień dodatkowych jest długa. 

Aby potwierdzić dodatkowe uprawnienia, należy przedstawić odpowiedni dokument lekarzowi, który wystawia receptę.

- Dodatkowe uprawnienia na recepcie może też wpisać farmaceuta – w tym wypadku również musisz potwierdzić swoje uprawnienia, przedstawiając odpowiedni dokument. Wyjątek stanowi uprawnienie do bezpłatnych leków z tytułu ukończenia 75 roku życia. W tym przypadku farmaceuta nie jest uprawniony do uzupełnienia recepty - wskazano w informacji.

Symbole określające dodatkowe uprawnienia na recepcie:

 • AZ - Pracownicy i byli pracownicy zakładów produkujących wyroby zawierające azbest - Bezpłatne zaopatrzenie w leki związane z chorobami wywołanymi pracą przy azbeście.
 • IB - Inwalidzi wojenni oraz osoby represjonowane, ich małżonkowie pozostający na ich wyłącznym utrzymaniu, wdowy i wdowcy po poległych żołnierzach i zmarłych inwalidach wojennych oraz osoby represjonowane, uprawnione do renty rodzinnej, a także cywilne niewidome ofiary działań wojennych. - Bezpłatne zaopatrzenie w leki w kategoriach dostępności „Rp” lub „Rpz” oraz środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte refundacją, dopuszczone do obrotu na terytorium Polski.
 • IW - Inwalidzi wojskowi. Bezpłatne – do wysokości limitu finansowania – zaopatrzenie w leki objęte wykazem leków refundowanych w kategoriach: lek, środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrób medyczny dostępny w aptece na receptę.
 • PO - Żołnierze, którzy odbywają zasadniczą służbę wojskową, przeszkolenie wojskowe, ćwiczenia wojskowe oraz pełnią służbę kandydacką, służbę przygotowawczą lub służbę wojskową w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny. O ile nie podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu z innego tytułu, przysługuje im bezpłatne – do wysokości limitu finansowania – zaopatrzenie w leki objęte refundacją w kategoriach: lek, środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrób medyczny dostępny w aptece na receptę oraz leki recepturowe.
 • IN - Pacjenci inni niż ubezpieczeni, którzy mają prawo do bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej. Uprawnienia, tak jak u osoby ubezpieczonej.
 • WP:
 1.  Żołnierze zawodowi, o których mowa w przepisach ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych, w trakcie szkoleń poligonowych i ćwiczeń wojskowych (rejsów, lotów). Bezpłatne świadczenia zdrowotne i zaopatrzenie w: refundowane leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyroby medyczne dostępne w aptece na receptę; leki recepturowe;określone w przepisach o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej leki oznaczone symbolem OTC (wydawane bez przepisu lekarza) oraz wyroby medyczne i ich wyposażenie.
 2. Żołnierze odbywający zasadniczą służbę wojskową, przeszkolenie wojskowe, ćwiczenia wojskowe, kandydaci na żołnierzy zawodowych oraz pełniący służbę przygotowawczą lub służbę wojskową w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny - Są objęci obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego. Bezpłatne zaopatrzenie w produkty lecznicze, wyroby medyczne i ich wyposażenie (inne niż oznaczone znakiem „Rp” – wydawane z przepisu lekarza), finansowane z części budżetu państwa, którą dysponuje minister obrony narodowej. Wykaz produktów leczniczych oznaczonych symbolem OTC i wyrobów wydawanych bezpłatnie oraz sposób i tryb ich finansowania określa rozporządzenie ministra obrony narodowej.
 3. Żołnierze pełniący służbę przygotowawczą oraz członkowie ich rodzin - Uprawnienia przewidziane dla żołnierzy zasadniczej służby wojskowej i członków ich rodzin na zasadach określonych w ustawie o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Absolwenci szkół wyższych odbywający przeszkolenie wojskowe oraz członkowie ich rodzin - Uprawnienia przewidziane dla żołnierzy zasadniczej służby wojskowej i członków ich rodzin na zasadach określonych w ustawie o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej.
 5. Osoby odbywające służbę w obronie cywilnej, które zachorowały lub doznały uszczerbku na zdrowiu podczas lub w związku z jej odbywaniem albo w bezpośredniej drodze do miejsca jej odbywania lub w drodze powrotnej. - Bezpłatne korzystanie ze świadczeń opieki zdrowotnej podmiotów leczniczych. Świadczenia te finansują osobom nieobjętym powszechnym ubezpieczeniem zdrowotnym, podmioty, w których osoby te pełnią służbę.
 6. Osoby odbywające zasadniczą służbę w obronie cywilnej i członkowie ich rodzin. - Uprawnienia określone w ustawie o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej.
 7. Osoby wykonujące obowiązek szkolenia ludności w zakresie powszechnej samoobrony, które zachorowały lub doznały uszczerbku na zdrowiu podczas lub w związku z wykonywaniem tego obowiązku albo w bezpośredniej drodze do miejsca jego wykonywania lub w drodze powrotnej - Bezpłatne korzystanie ze świadczeń opieki zdrowotnej podmiotów leczniczych, w zakresie określonym w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
 8. Osoby wykonujące świadczenia osobiste, które zachorowały lub doznały uszczerbku na zdrowiu podczas lub w związku z udzielaniem tych świadczeń albo w bezpośredniej drodze do miejsca ich wykonywania lub w drodze powrotnej - Bezpłatne korzystanie ze świadczeń podmiotów leczniczych niebędących przedsiębiorcami.
 9. Żołnierze zawodowi, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz.U. z 2010 r. nr 90, poz. 593, z późn. zm.), skierowani do pełnienia zawodowej służby wojskowej poza granicami państwa - Bezpłatne świadczenia zdrowotne oraz zaopatrzenie w produkty lecznicze oraz wyroby medyczne i ich wyposażenie.
 • ZK - Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi, Zasłużeni Honorowi Dawcy Przeszczepu. Bezpłatnie – do wysokości limitu finansowania – zaopatrzenie w leki objęte refundacją w kategoriach: lek, środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrób medyczny dostępny w aptece na receptę oraz zaopatrzenie w leki, zgodnie z wykazem leków określonym przez ministra zdrowia, które mogą stosować w związku z oddawaniem krwi lub szpiku albo innych regenerujących się komórek, tkanek i narządów.
 • Osoby po ukończeniu 75 roku życia - Bezpłatne leki (dotyczy leków wymienionych w części D wykazu leków refundowanych).
 • C - Pacjentki w ciąży - Bezpłatne leki (dotyczy leków wymienionych w części E wykazu leków refundowanych)
 • WE - weterani poszkodowani, których procentowy uszczerbek na zdrowiu wynosi co najmniej 30% - bezpłatne zaopatrzenie w leki o kategorii dostępności „Rp” lub „Rpz” oraz środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte refundacją, dopuszczone do obrotu na terytorium PolskiDowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum

  Najnowsze