Dane pacjenta na recepcie. Bez tego nie wydadzą leków w aptece

Autor: oprac. KM • Źródło: Aptekarska Szkoła Zarządzania/Rynek Zdrowia06 września 2022 19:00

Wiele schorzeń wymaga terapii z wykorzystaniem leków, które są przepisywane wyłącznie na receptę. Dokument musi być poprawnie wystawiony, by mógł zostać zrealizowany. Jakie dane muszą pojawić się na recepcie i czy jest możliwość dokonania zmiany danych w dokumencie?

Dane pacjenta na recepcie. Bez tego nie wydadzą leków w aptece
Recepta obejmuje informacje o nazwie leku, zasadach stosowania i refundacji. Fot. Adobestock
  • Recepta, jako dokument imienny, wystawiana jest pod kątem zapotrzebowania na leki konkretnej osoby i tylko dzięki niej mogą być wydane określone leki
  • Recepta obejmuje informacje o nazwie leku, zasadach stosowania i refundacji
  • Osoby upoważnione do wydania recepty to nie tylko lekarz i lekarz dentysta, ale również m.in. pielęgniarka i farmaceuta

Co ma znaleźć się na recepcie?

Jak przypomina Aptekarska Szkoła Zarządzania, recepta może być wystawiona wyłącznie przez osobę, która dysponuje odpowiednimi uprawnieniami.

Dokument ten jest wyłączną podstawą do tego, aby dany lek z apteki mógł zostać przekazany pacjentowi.

Na recepcie zostają uwzględnione informacje dotyczące stosowania leku oraz jego ewentualnej refundacji. Obecnie recepty występują w postaci  papierowej i elektronicznej - z czego ta druga jest wykorzystywana znacznie częściej. Niemniej forma recepty nie wpływa na jej zawartość, ponieważ każdy taki dokument, jak podkreśla Aptekarska Szkoła Zarządzania, musi zawierać:

  • dane osoby, której wystawiana jest recepta;
  • dokładne dane placówki, w której recepta została wystawiona;
  • dane osoby, która wystawiła receptę;
  • dane leku, którego dotyczy recepta;
  • datę wypisania recepty;
  •  numer recepty.

Zakres powyższych danych, jak również przypomina Aptekarska Szkoła Zarządzania, regulowany jest na mocy ustawy Prawo Farmaceutyczne.

Recepta wymaga uzupełnienia danych - i co teraz?

W przypadku, kiedy dane na recepcie wymagają dokonania poprawek lub uzupełnienia braków, w wielu przypadkach może uczynić to osoba, która realizuje receptę.

Jednak musi pamiętać o tym, że wówczas, jak przypomina Aptekarska Szkoła Zarządzania, nastąpi realizacja warunkowa. Dlatego też poprawki lub uzupełnienie braków może nastąpić tylko na podstawie innych dokumentów bądź rejestrów.

Jednocześnie Aptekarska Szkoła Zarządzania zauważa, że zbyt duże braki danych wskazują na ryzyko nieautentyczności dokumentu. Jest wówczas również niemożliwe ustalenie stanu faktycznego.

Dlatego też za każdym razem to pracownik apteki musi ocenić, czy istnieje rzeczywista możliwość uzupełnienia informacji, których recepta nie objęła. Zmiana lub uzupełnienie brakujących danych musi być poczyniona w taki sposób, by znalazły się one w odpowiednich polach recepty elektronicznej, a finalnie w komunikacie elektronicznym, który jest przekazywany do Narodowego Funduszu Zdrowia.

Wyłącznie uwzględnienie informacji na odwrocie recepty bądź w adnotacjach do recepty może nie wystarczyć, aby zmiany zostały uwzględnione. Jednak to zależy od rodzaju uzupełnianych danych. Dane, które można uzupełnić, są określone w obecnie obowiązującym rozporządzeniu w prawie recept.

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum