PWX/Rynek Zdrowia | 30-11-2015 16:23

Czynnik odwracający działanie dabigatranu, dopuszczony do obrotu w UE

Komisja Europejska dopuściła do obrotu idarucyzumab, środek, który powoduje szybkie i swoiste odwrócenie przeciwkrzepliwego działania eteksylanu dabigatranu w przypadkach, w których konieczne jest przeprowadzenie operacji/zabiegów w trybie pilnym lub wówczas, gdy u chorego wystąpiło groźne dla życia lub niekontrolowane krwawienie.

Idarucyzumab jest pierwszym swoistym czynnikiem odwracającym dla leków z grupy NOAC (doustne leki przeciwzakrzepowe inne niż antagoniści witaminy K), który uzyskał rejestrację w Unii Europejskiej - podała produkująca lek firma Boehringer Ingelheim w komunikacie prasowym.

- Chorzy obarczeni ryzykiem wystąpienia incydentów zakrzepowo-zatorowych odnoszą istotne korzyści ze stosowania leków przeciwkrzepliwych, jednak w rzadkich przypadkach odwrócenie ich działania może okazać się wskazane z medycznego punktu widzenia - powiedział prof. Harald Darius, główny badacz prowadzący badanie kliniczne RE-VERSE AD™ w Niemczech i dyrektor Oddziału Kardiologii, Medycyny Naczyniowej, Nefrologii i Intensywnej Opieki Medycznej ośrodka Vivantes Neukoelln Medical Centre w Berlinie.

Jak dodał, idarucyzumab pozwala na nową opcję leczenia chorych przyjmujących dabigatran w sytuacjach, w których liczy się szybkie tempo odwrócenia działania przeciwkrzepliwego.

W badaniu RE-VERSE AD™ odwracające działanie idarucyzumabu było widoczne natychmiast, w ciągu kilku minut od podania 5 gramów idarucyzumabu. Odwrócenie działania przeciwkrzepliwego było pełne i utrzymywało się przez co najmniej 12 godzin u prawie wszystkich chorych.

***
Idarucyzumab został odkryty i opracowany przez naukowców z firmy Boehringer Ingelheim. Program badań został rozpoczęty w 2009 r., przed wprowadzeniem na rynek amerykański dabigatranu w 2010 r.

Idarucyzumab jest fragmentem humanizowanego przeciwciała, inaczej jego fragmentem Fab, opracowanym jako swoisty czynnik odwracający działanie dabigatranu11. Idarucyzumab wiąże się tylko z cząsteczkami dabigatranu, neutralizując ich działanie przeciwkrzepliwe, ale nie zakłócając kaskady krzepnięcia.

Natomiast dabigatran jest dostępny na rynku od ponad 7 lat i został zarejestrowany w ponad 100 krajach. To bezpośredni inhibitor trombiny (ang. direct thrombin inhibitor, DTI). Był pierwszym powszechnie zarejestrowanym lekiem z grupy nowej generacji bezpośrednich doustnych leków przeciwzakrzepowych.

Silne działanie przeciwzakrzepowe bezpośrednich inhibitorów trombiny wynika ze swoistego blokowania aktywności trombiny - głównego enzymu biorącego udział w tworzeniu skrzepliny (zakrzepu).

W przeciwieństwie do antagonistów witaminy K, które w sposób zmienny wpływają na różne czynniki krzepnięcia, dabigatran zapewnia efektywne, przewidywalne i powtarzalne działanie przeciwzakrzepowe, przy niskim ryzyku interakcji z innymi lekami i braku jakichkolwiek interakcji z pokarmem oraz bez konieczności rutynowego monitorowania krzepliwości czy obowiązkowego modyfikowania dawek - podał firma Boehringer Ingelheim w komunikacie dla prasy.