PW/Rynek Zdrowia | 24-10-2014 12:43

Czy wydajemy za mało na refundację leków innowacyjnych?

W 2012 i 2013 r. na zrefundowanie nowych, wprowadzonych na listy refundacyjne cząsteczek przeznaczono ok. 190 mln zł. Ale jednocześnie NFZ wydał na leki o 3 mld zł mniej niż planowano - przypomniał Paweł Sztwiertnia, dyrektor generalny Infarmy.

- Jeśli analizuje się ponad 2 lata funkcjonowania ustawy refundacyjnej jest pełna zgoda pełn zgoda, że doszło do wprowadzenia na listy refundacyjne nowych molekuł w takiej liczbie, jak nigdy do tej pory; były nawet lata, w których nie pojawiały się na listach żadne nowe leki innowacyjne - przyznał dyrektor generalny Związku Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA podczas sesji "Polityka lekowa i przemysł farmaceutyczny w Polsce", odbywającej się w ramach X Forum Rynku Zdrowia (Warszawa, 23-24 października 2014 r.)

W 2012 i 2013 r. na zrefundowanie nowych, wprowadzonych listy cząsteczek przeznaczono ok. 190 mln zł. Ale jednocześnie NFZ wydał na leki o 3 mld zł mniej niż planowano.

- Tymczasem wcześniej, padła konkretna obietnica, że zaoszczędzone środki zostaną przeznaczone na poprawę dostępu do leków innowacyjnych – przypomniał Paweł Sztwiertnia.

Dodał: -Postępowanie przed Komisją Ekonomiczną jest czynione nawet w taki sposób, że przedstawiciele resortu jako pewną przeszkodę w refundowaniu leku wskazują na ochronę patentową.

Według Sztwiertni, „patrząc na konkretne dane ma się wrażenie, że doszło do otwarcia, ale patrząc na skutek finansowy ustawy refundacyjnej okazuje się ono bardzo niewielkie w proporcji do środków, których z powodu presji cenowej i zmniejszenia konsumpcji Fundusz nie wydał w stosunku do planu”.

Jak zaznaczył, bardzo niepokojącym zjawiskiem jakie pojawiło się po wprowadzeniu ustawy refundacyjnej jest nasilony wywóz leków za granicę. Średnie różnice cenowe pomiędzy Polską a m.in. Niemcami są tak duże, że bez ingerencji państwa ten wywóz jeszcze wrośnie. Coraz więcej krajów wprowadza regulacje prawne, które ograniczają to zjawisko i podobnie powinna postąpić Polska.