Chcą zakazu sprzedaży witaminy C, paracetamolu i ibuprofenu w sklepach. Co na to minister?

Autor: oprac. LJ • Źródło: RCL15 grudnia 2021 14:18

W ramach konsultacji list leków, które mogą być sprzedawane w sklepach i punktach aptecznych, pojawił się postulat usunięcia ze sklepów m.in. witaminy C i leków przeciwbólowych. Co na to Ministerstwo Zdrowia?

Popularne leki usunięte ze sprzedaży aptecznej? Resort zdrowia nie zgadza się na takie rozwiązanie (fot. ShutterStock)
 • Przedstawiono raport z konsultacji dotyczący projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu produktów leczniczych, które mogą być dopuszczone do obrotu w placówkach obrotu pozaaptecznego oraz punktach aptecznych oraz kryteriów klasyfikacji tych produktów do tych wykazów
 • Postulowano m.in. usunięcie ze sprzedaży w sklepach "popularnych" leków, w tym witaminy C i leków przeciwbólowych
 • MZ odpowiada: leki te wykazują doraźny charakter ich stosowania celem złagodzenia objawów zwłaszcza w sytuacji chwilowo utrudnionego dostępu do lekarza, czy farmaceuty

Jeszcze w tym roku nowa lista leków dopuszczonych w punktach aptecznych?

Od 1 stycznia igły do insulin i szczepionka na pneumokoki dla seniorów z refundacją

W marcu br. resort zdrowia przedstawił do konsultacji projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu produktów leczniczych, które mogą być dopuszczone do obrotu w placówkach obrotu pozaaptecznego oraz punktach aptecznych oraz kryteriów klasyfikacji tych produktów do tych wykazów.

Połączenie dokumentów dla przejrzystości

Projekt ma na celu połączenie w jednym akcie normatywnym materii dotychczas podzielonej między dwa akty normatywne:

 • rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 października 2010 r. w sprawie wykazu produktów leczniczych, które mogą być dopuszczone do obrotu w placówkach obrotu pozaaptecznego oraz punktach aptecznych
 • rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2009 r. w sprawie kryteriów klasyfikacji produktów leczniczych, które mogą być dopuszczone do obrotu w placówkach obrotu pozaaptecznego oraz punktach aptecznych.

Dla większej przejrzystości i czytelności, kryteria klasyfikacji oraz wykazy substancji wchodzących w skład produktów leczniczych zostały ujęte w trzech załącznikach w według kryterium rodzaju placówki prowadzącej obrót:

 • załącznik nr 1 do rozporządzenia określa wykaz substancji, które mogą zawierać produkty lecznicze dopuszczone do obrotu w punktach aptecznych;
 • załącznik nr 2 do rozporządzenia określa wykaz substancji, które mogą zawierać produkty lecznicze dopuszczone do obrotu w sklepach zielarsko medycznych;
 • załącznik nr 3 do rozporządzenia określa wykaz substancji, które mogą zawierać produkty lecznicze dopuszczone do obrotu w sklepach ogólnodostępnych oraz sklepach specjalistycznego zaopatrzenia medycznego

W ramach poszczególnych załączników określono kryteria klasyfikacji produktów leczniczych w odniesieniu do wyznaczonych substancji czynnych. Substancje czynne oraz surowce roślinne zostały wydzielone w osobne zestawienia.W każdym załączników dokonano odrębnych systematyzacji.

Wykaz substancji dopuszczonych do obrotu w punktach aptecznych został podzielony na 3 części:
1) wykaz substancji czynnych;
2) wykaz substancji czynnych homeopatycznych wchodzących w skład produktów leczniczych homeopatycznych;
3) wykaz surowców roślinnych wchodzących w skład produktów leczniczych lub służących do wytworzenia substancji czynnych roślinnych wchodzących w skład produktów leczniczych, oraz substancji roślinnych, które mogą występować w postaci przetworów roślinnych (np. intractum, tinctura, extractum siccum, extactum fluidum, succus) lub w ich zestawieniach.

15 grudnia resort zdrowia przedstawił raport z konsultacji publicznych oraz opiniowania projektu rozporządzenia.

W aptekach dochodzi do aktów wandalizmu i agresji. Izba: jesteśmy zaniepokojeni

IGWPAiA: w punktach aptecznych nie można kupić wielu leków

O rozszerzenie wykazów z preparatami, które mogłyby być dostępne w punktach aptecznych, postulowała m.in. Izba Gospodarcza Właścicieli Punktów Aptecznych i Aptek.

"Przybywa wiele nowych substancji czynnych, które spełniają kryteria klasyfikacji produktów leczniczych o dopuszczeniu do obrotu w punktach aptecznych, ale wykaz leków jest wykazem pozytywnym i leki nowe automatycznie nie zostają do niego dopisane. Na liście leków od wielu lat brakuje insulin nowej generacji, leków przeciw cukrzycowych, leków nasercowych i wielu innych. Powoduje to, że pacjenci na wsiach odcięci są od nowych nowoczesnych leków. Reprezentując około 2000 punktów aptecznych w Polsce będziemy do skutku walczyć o nową listę i nowe rozporządzenie w sprawie kryteriów klasyfikacji produktów leczniczych, które mogą być dopuszczone do obrotu w placówkach obrotu pozaaptecznego oraz punktach aptecznych" - podkreślała.

Wiele z postulatów Izby zostało odrzuconych, m.in. ws. substancji psychotropowych z grupy terapeutycznej N05 i psychoanaleptycznych z grupy terapeutycznej N06.

"Nie należy uwzględniać zaproponowanego przepisu, ponieważ nadzór nad prowadzeniem punktu aptecznego sprawowany jest przez technika farmaceutycznego, którego wiedza merytoryczna (pomimo odpowiednio długiego stażu) została zdobyta w bardzo ograniczonym zakresie (policealna szkoła, często w formie weekendowej) i rozszerzenie katalogu o tak specjalistyczne produkty lecznicze z grupy N05 i N06 uniemożliwi pacjentowi pozyskanie stosownej wiedzy odnośnie farmakoterapii, polipragmazji czy interakcji z innymi lekami" - uzasadnił odmowę resort zdrowia.

Izba postulowała też o możliwość wydawania w punktach aptecznych 2 substancji czynnych stosowanych w POChP w postaci wziewów/aerosoli do wdychania z wykazu A Farmakopei Polskiej.

Tu również resort był przeciwny: "Substancje bardzo silnie działające z grupy A (venena – trucizny) to substancje, których indeks terapeutyczny jest mały (mała różnica pomiędzy dawką terapeutyczną a dawką śmiertelną). Substancje te nazwę „trucizny” zawdzięczają temu, że nawet mała ich ilość zastosowana ponad dawkę zaleconą, może mieć bardzo negatywne skutki zdrowotne, ze zgonem włącznie w sytuacjach skrajnych".

Nie wyraził też zgody na rozszerzenie listy produktów leczniczych przeznaczonych do podawania pozajelitowego do wydawania w punktach aptecznych.

Od 10 grudnia amantadyna nie dla każdego. Są też ograniczenia ilościowe

Leki przeciwbólowe, witamina C poza sprzedażą apteczną?

Związek Pracodawców Aptecznych PharmaNet/BCC postulował o odstąpienie od wprowadzania do sprzedaży pozaaptecznej produktów leczniczych z oktenidyną (Octenidinum). Jednak resort zdrowia chce zachować tę zmianę.

"Produkty lecznicze z oktenidyną to bezpieczne i skuteczne płyny dezynfekujące działające bakteriobójczo, grzybobójczo i wirusobójczo. Stosowane do odkażania i wspomagającego leczenia małych, powierzchownych ran, również u dzieci. Może być stosowany doraźnie jako środek pierwszej pomocy do zdezynfekowania ran i otarć" - odpowiedział minister.

Związek chciałby też usunięcia ze sprzedaży pozaaptecznej leków z takich kategorii terapeutycznych:

 • leki stosowane w zaburzeniach wydzielania soku żołądkowego (A 02),
 • witamina C, leki proste (A 11 GA),
 • leki stosowane w dermatologii (D 01 AE), (D 08 AX) i (D 11 AX), 
 • leki stosowane w uzależnieniach od nikotyny (N 07 BA),
 • leki stosowane w chorobach gardła (R 02 AA),
 • środki antyseptyczne i dezynfekujące, czwartorzędowe związki amoniowe (D 08 AJ),
 • produkty lecznicze stosowane w stanach zapalnych jamy ustnej i gardła zawierające wyłącznie przetwory roślinne

"Leki te nie wykazują doraźnej potrzeby zdrowotnej wymagającej natychmiastowego ich podania, co pozostaje w sprzeczności z subsydiarnym charakterem sprzedaży pozaaaptecznej. Powyższe dotyczy również leków przeciwbólowych, których niewłaściwe przyjmowanie może stanowić duże zagrożenie dla pacjenta – ibuprofen, paracetamol, diklofenak. Leki te należą do najbardziej rozpowszechnionej kategorii" - czytamy w uzasadnieniu Związku.

NRA: zbyt szeroki asortyment leków

Również Naczelna Rada Aptekarska wskazała, że obecnie w sklepach jest zbyt szeroki asortyment leków.

- Brak jest uzasadnionych podstaw do zakwalifikowania do kategorii leków pierwszej potrzeby preparatów leczniczych zawierających w składzie ibuprofen, diklofenak, naproksen, benzokainę, lidokainę, kofeinę i nikotynę, a także substancji leczniczych stosowanych w przypadku bólu gardła czy o działaniu przeciwgrzybiczym - zauważa.

Jak uzasadniał odmowę zawężenia listy leków w sprzedaży pozaaptecznej resort zdrowia, obowiązuje ona od ponad 10 lat, "w przeciągu których nie odnotowano zgłoszeń w zakresie szkodliwości, czy tez nadużyć leków należących do poszczególnych grup leków".

"Leki te wykazują doraźny charakter ich stosowania celem złagodzenia objawów zwłaszcza w sytuacji chwilowo utrudnionego dostępu do lekarza, czy farmaceuty. Zastosowanie leków należących do wskazanych grup mają wpływ na potrzeby zdrowotne wymagającej natychmiastowego ich podania, co wpisuje się w subsydiarny charakter sprzedaży pozaaaptecznej" - podkreśla.

Pełny raport z uwagami w załączniku.

DO POBRANIA

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum