PAP/Rynek Zdrowia | 14-10-2019 20:01

Celon Pharma: blisko 55 mln zł dofinansowania z NCBiR na dwa projekty

Dwa projekty Celon Pharmy zostały wybrane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) do dofinansowania łączną kwotą 54,6 mln zł - podała spółka w komunikacie.

Fot. archiwum (zdjęcie ilustracyjne)

Pierwszy projekt dotyczy rozwoju przedklinicznego i klinicznego bispecyficznego immunoterapeutyku jako kandydata na lek w immunoterapii nowotworów. Całkowity koszt tego projektu wynosi 43,6 mln zł, a rekomendowana wysokość dofinansowania to 26,7 mln zł.

Drugi z projektów dotyczy opracowania małocząsteczkowego, podwójnie ukierunkowanego terapeutyku o działaniu immunomodulującym i cytotoksycznym, jako kandydata na lek w terapii białaczek i nowotworów litych. Całkowity koszt tego projektu został określony na 45,7 mln zł, a rekomendowana wysokość dofinansowania wynosi 27,9 mln zł.