Bezpłatne leki dla seniorów 70 plus? Projekt utknął w Sejmie

Autor: LJ • Źródło: Senat, Rynek Zdrowia25 października 2021 10:22

Senatorowie przygotowali projekt nowelizacji ustawy o świadczeniach, który zakłada objęcie programem bezpłatnych leków seniorów już od 70 roku życia. Projekt utknął w Sejmie.

Czy seniorzy w wieku 70 lat będą mieli dostęp do bezpłatnych leków? Projekt ustawy jest w Sejmie (fot. LJ)
 • Senatorowie przygotowali projekt nowelizacji ustawy o świadczeniach, który zakłada bezpłatne leki dla seniorów już od 70 roku życia
 • Obecnie prawo do niektórych bezpłatnych leków mają seniorzy 75 plus
 • Objęcie programem bezpłatnych leków grupy młodszych seniorów wiąże się ze wzrostem wydatków państwa na leki o ok. 3 mln zł do 2025 roku

Bezpłatne leki dla seniorów 70 plus? Projekt utknął w Sejmie

20 lipca 2021 roku Komisje: Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej, Ustawodawcza oraz Zdrowia przeprowadziły pierwsze czytanie senackiego projektu noweli ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw.

Projekt przewiduje rozszerzenie uprawnienia do bezpłatnych leków dla osób od 70. roku życia. Obecnie z bezpłatnych leków mogą korzystać osoby, które ukończyły 75. rok życia.

5 sierpnia 2021 r., po przeprowadzonym drugim czytaniu, Senat skierował projekt ustawy do Komisji. Te - na wspólnym posiedzeniu - ustosunkowały się do zgłoszonych uwag, poparły je i wniosły o przyjęcie projektu przez Senat.

6 sierpnia Senat podjął uchwałę o wniesieniu projektu do Sejmu. Tego samego dnia dokument został przekazany. Projektowi nie został jeszcze nadany w Sejmie nr druku.

Projekt nowelizacji ustawy w załączniku.

3,2 mld zł więcej na bezpłatne leki dla seniorów

Do tematu wrócił Super Express. Poinformował, że Ministerstwo Zdrowia postanowiło przeanalizować, gdzie znaleźć potrzebne fundusze na taki program.

"Jeśli znajdzie je w budżecie, przygotuje własny projekt ustawy o lekach 70 plus. Nie wiadomo tylko, kiedy to nastąpi" - czytamy w SE, które powołuje się na odpowiedź biura prasowego resortu zdrowia.

Projektowana regulacja będzie miała wpływ na wzrost wydatków sektora finansów publicznych. Szacuje się, że jej skutki finansowe wyniosą od 210,7 mln zł w 2021 r. do 804,3 mln zł w roku 2025. Łączne skutki finansowe projektowanej regulacji do 2025 r. określono na poziomie około 3,2 mld zł (wzrost z ok. 8,324 mld zł do ok. 11,494 mld zł).

Jednocześnie - jak zauważyło Ministerstwo Finansów, projektodawcy nie wskazali, z jakich pozycji należy finansować ten wzrost wydatków.

W trakcie dyskusji w senackich komisjach senatorowie PiS wskazywali, że polski system wsparcia seniorów obejmuje m.in. 13. i 14. emeryturę. Podkreślali, że projekt noweli może stanowić przyczynek do szerszej dyskusji nt. kondycji finansowej osób starszych i sposobów jej poprawy w Polsce. Wskazywali jednocześnie, że zgodnie z opinią resortu zdrowia nie ma obecnie pieniędzy na realizację tego projektu.

Minister Zdrowia negatywnie zaopiniował proponowaną regulację. Resort zaznaczył przy tym, że trwają prace nad rządowym projektem rozwiązań dotyczących zagadnienia bezpłatnego zaopatrzenia świadczeniobiorców w leki w ramach programu "Polski Ład".

Ile za leki płacą seniorzy w innych krajach?

Podczas dyskusji w senackich komisjach, prof. Artur Nowak-Far przedstawił ekspertyzę dotyczącą wspierania dochodów osób starszych, które przechodzą na emeryturę w różnych państwach UE. Podkreślił, że na tle tych systemów polski system wsparcia jest „mało szczodry”.

 • Estonia 

wszystkie osoby po 60. roku życia mają refundowane w 90 proc. leki z listy refundacyjnej – płacą tylko 2,5 euro tzw. opłaty ryczałtowej, ale tylko do wyczerpania kwoty 100 euro rocznie. Jeśli przekroczą tę kwotę opłat ryczałtowych otrzymują zwrot 50 proc. tej opłaty, jeśli powyżej 300 euro – otrzymują zwrot 90 proc.

 • Turcja

wielkość refundacji zależy od wieku – ile lat, tyle zniżki

 • Czechy

osoby, które chorują przewlekle, mają darmowe leki, a progi refundacji zależą od rzeczywistych wydatków na leki.

 • Francja

Pacjenci przewlekle chorzy, w tym seniorzy, nie ponoszą żadnych opłat za leki refundowane. Za lek refundowany 60 proc. ceny pokrywa państwo (Sécurité Sociale), a ubezpieczenie pozostałą część. Bezpłatnie (dla pacjentów przewlekle chorych) wydawanych jest około 40 proc. leków na recepty.

 • Hiszpania

W Hiszpanii emeryci w zależności od dochodu płacą za leki zróżnicowaną kwotę: 8,23, 18,52, maksymalnie 61,75 euro miesięcznie. Zwolnieni z wszystkich opłat za leki na receptę są emeryci i renciści pow. 65 r.ż. w regionie Valenciana.

Dopłaty do leków dofinansowuje system ubezpieczeń prywatnych (ubezpieczenia komplementarne – poza koszykiem świadczeń podstawowych). Około 20 proc. populacji ma wykupione dodatkowe ubezpieczenie zdrowotne.

Zwolnieni ze wszelkich opłat za leki są osoby niepełnosprawne, emeryci i renciści (region Valenciana), bezrobotni, osoby po wypadkach, otrzymujący „integrację społeczną” oraz chorzy cierpiący na zespół wstrząsu toksycznego.

 • Niemcy

Seniorzy współpłacą za leki 10 proc. (5–10 euro za opakowanie), ale są zwolnieni z tych opłat w przypadku chorób przewlekłych.

Koszty leków są refundowane przez Krankenkassę do pewnej kwoty, resztę musi dopłacić pacjent. Do ceny 50 euro pacjent płaci 5 euro za lek, a od ceny 100 euro i wyższej dopłata wynosi 10 euro. Dopłata nie może być wyższa niż cena leku.

Przewlekle chorzy pacjenci (w tym seniorzy), którzy wydadzą 1proc. swoich dochodów i udowodnią to rachunkami, zostają zwolnieni z jakichkolwiek opłat za leki na następny rok kalendarzowy. Dopłaty do leków na receptę emeryci mogą odliczyć od podatku jako obciążenia specjalne.

 • Wielka Brytania

Prawo do bezpłatnych leków przysługuje wszystkim osobom pow. 60 r.ż. Weryfikacja wieku następuje po okazaniu odpowiedniego dokumentu, przy czym recepty z odpowiednim kodem (DOB – Date of Birth) nie wymagają potwierdzania wieku.

 • Włochy

Wprowadzono zwolnienia podmiotowe i przedmiotowe z obowiązku współpłacenia za świadczenia opieki medycznej, oparte głównie na kryterium wieku, wysokości dochodów, zachorowań na rzadkie i przewlekłe
choroby.

Leki wydawane są na ogólnych zasadach (leki z grupy A i niektóre antybiotyki są refundowane w 100 proc.). Zniżki lub całkowite zwolnienie z opłat przysługują niepełnosprawnym, dzieciom do lat 6, niewidomym i głuchoniemym, przewlekle chorym, kobietom w ciąży.

Bezpłatne leki 75 plus. Seniorzy czekali na tę decyzję. Będzie duża zmiana przepisów

Bezpłatne leki 70 plus. Krzysztof Kwiatkowski apeluje o szybkie przyjęcie projektu ustawy

DO POBRANIA

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum