Bewacyzumab przeniesiony z programów lekowych? Rada Przejrzystości oceni wniosek

Autor: oprac. LJ • Źródło: AOTMiT, zephyrnet.com25 listopada 2021 10:47

Rada Przejrzystości AOTMiT oceni wniosek o przeniesienie bewacyzumabu z programów lekowych do katalogu chemioterapii. Zdecyduje też o finansowaniu guanfacyny w ADHD.

Rada Przejrzystości podejmie decyzję w sprawie przeniesienia bewacyzumabu z programów lekowych do katalogu chemioterapii (fot. ShutterStock)
  • W grudniu odbędzie się kolejne posiedzenie ekspertów Rady Przejrzystości. Ocenią dwa leki i wniosek o przeniesienie bewacyzumabu z programów lekowych do katalogu chemioterapii
  • Eksperci ocenią lek Dojolvi do leczenia długołańcuchowych zaburzeń utleniania kwasów tłuszczowych
  • Zajmą się też oceną guanfacynę w leczeniu ADHD

6 grudnia 2021 roku odbędzie się posiedzenie Rady Przejrzystości AOTMiT.

Program posiedzenia Rady Przejrzystości

Podczas spotkania eksperci przygotują stanowiska w sprawie zasadności wydawania zgody na refundację produktów leczniczych:

  • Dojolvi (triheptanoin) we wskazaniu: deficyt białka trójfunkcyjnego,
  • Intuniv (guanfacinum) we wskazaniu: zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (ADHD)

Przygotują też opinie w sprawie przeniesienia produktów leczniczych zawierających substancję czynną bewacyzumab z programów lekowych do katalogu leków refundowanych w chemioterapii.

  • B.50 „Leczenie chorych na raka jajnika, raka jajowodu lub raka otrzewnej (ICD-10 C56, C57, C48),
  • B.116 „Leczenie chorych na zaawansowanego raka szyjki macicy (ICD-10 C53),
  • B.4 „Leczenie zaawansowanego raka jelita grubego (ICD-10 C18– C20)

Guanfacyna w ADHD: będzie refundacja?

Preparat Dojolvi to pierwsza, zatwierdzona w ubiegłym roku przez amerykańską agencję FDA terapia do leczenia długołańcuchowych zaburzeń utleniania kwasów tłuszczowych - wyjaśnia serwis zephyrnet.com.

Jest źródłem kalorii i kwasów tłuszczowych w leczeniu pacjentów pediatrycznych i dorosłych z molekularnie potwierdzonymi zaburzeniami utleniania długołańcuchowych kwasów tłuszczowych (LC-FAOD).

LC-FAOD to grupa rzadkich, trwających całe życie i zagrażających życiu chorób genetycznych, w których organizm nie jest w stanie przekształcić długołańcuchowych kwasów tłuszczowych w energię.

Drugi z ocenianych leków - guanfacyna - dotyczy zastosowania w przypadkach zespołu nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (ADHD).

Zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (zaburzenia hiperkinetyczne, deficyty uwagi i zaburzenia aktywności z hiperaktywnością lub bez) charakteryzuje się wyraźnie nadmierną aktywnością (niepokój ruchowy, wiercenie się, trudności z usiedzeniem na miejscu) i wyraźnym zaburzeniem uwagi (łatwe rozpraszanie uwagi, brak wytrwałości, szybka zmiana zajęć, niezdolność do dłuższej koncentracji), a także impulsywnością (brak samokontroli, nieprzewidywalne zachowania, brak cierpliwości, ciągle przerywanie wypowiedzi innym osobom, trudności w strukturyzacji zabaw i zadań poznawczych).

Zaburzenia hiperkinetyczne występują w ciągu pierwszych pięciu lat życia. Dzieci hiperkinetyczne często wykazują dodatkowe specyficzne opóźnienie rozwoju ruchowego i rozwoju mowy.

Patogeneza zespołu nie jest jeszcze w pełni poznana. Przyjmuje się, że powstawaniu zespołu bierze udział ośrodkowe zaburzenie regulacji w obrębie układu limbicznego.

22 listopada Rada Przejrzystości przy AOTMiT oceni m.in. leki na SM i twardzinę układową

13 września posiedzenie Rady Przejrzystości przy AOTMiT. PROGRAM

 

 

 

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum