Będzie obradowała Rada Przejrzystości

Autor: AOTM/Rynek Zdrowia • • 20 lutego 2012 13:17

W poniedziałek (27 lutego) odbędzie się kolejne, już trzecie posiedzenie Rady Przejrzystości.

W ramach posiedzenia będzie rozpatrywana zasadność zakwalifikowania jako świadczenia gwarantowanego w określonych wskazaniach Valdoxanu (agomelatine), Zahronu (rosuvastatin), Pradaxa (debigatran etexilate), Xarelto (rywaroksaban).

Ponadto rozpatrywana będzie zasadność zakwalifikowania świadczenia opieki zdrowotnej "Terapia protonowa w nowotworach oka", jako świadczenia gwarantowanego oraz unięcia z wykazu świadczeń gwarantowanych albo zmiany sposobu lub poziomu finansowania świadczenia gwarantowanego "Leczenie chłoniaków nieziarniczych przy wykorzystaniu produktu leczniczego Mabthera® (rytuksymab) w ramach Terapeutycznego Programu Zdrowotnego „Leczenie chłoniaków złośliwych".

Podczas posiedzenia zostaną przygotowane opinie o programach zdrowotnych: "Narodowy Program Profilaktyki i Edukacji Diabetologicznej"(MZ), "Program profilaktyki i wczesnego wykrywania cukrzycy typu 2" (Miasto Pruszcz Gdański) oraz "Profilaktyka cukrzycy i promocja zdrowia w cukrzycy w gminie Polkowice" (Gmina Polkowice).

Więcej: www.aotm.gov.pl

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum