Bazgranie na receptach: aptekarze mówią "basta" i rozszerzają swój protest

Autor: Luiza Jakubiak/Rynek Zdrowia • • 05 października 2009 19:24

Ministerstwo Zdrowia przygotowało projekt rozporządzenia w sprawie recept lekarskich. Zdaniem środowiska aptekarskiego, nowe przepisy uderzą przede wszystkim w pacjentów, którzy zapłacą za błędy i niedbale wystawiane recepty przez lekarzy. Według izb aptekarskich resort zdrowia, który obiecywał pomóc pacjentom, robi coś zupełnie odwrotnego.

Bazgranie na receptach: aptekarze mówią "basta" i rozszerzają swój protest
Zdaniem środowiska aptekarskiego, nowe przepisy dotyczące recept uderzą przede wszystkim w pacjentówFot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

– Nie usuwa się przyczyn problemu, tylko stara się wprowadzać kolejne regulacje, które nakładają więcej bezsensownej pracy – stwierdził Michał Pietrzykowski, prezes Gdańskiej Okręgowej Rady Aptekarskiej, podczas konferencji „Dystrybucja leków w Polsce”. Protest aptekarzy w sprawie rozporządzenia dotyczącego realizacji recept rozszerza się ze Śląska na cały kraj. Według aptekarzy, jeśli nowe przepisy wejdą w życie, nieczytelna lub błędnie wypisana recepta będzie mogła być zrealizowana, ale bez zniżki, ze 100-procentową odpłatnością za lek.

Żeby wykupić lek za cenę uwzględniającą kwotę refundacji, pacjent będzie musiał wrócić do lekarza po poprawnie wypełniony druk recepty. Zdaniem aptekarzy, protest ma na celu „obronę praw pacjenta do bezproblemowej realizacji recept i otrzymania leków refundowanych”. Według resortu zdrowia, chodzi o zwiększenie przejrzystości i ułatwienie stosowania prawa.

Spór o paragrafy
Ministerstwo wyjaśnia, że rozporządzenie „nie wskazuje pacjenta jako osoby odpowiedzialnej za prawidłowe wystawienie recepty lekarskiej, ale lekarza i tylko lekarz może naprawić swój błąd, a sposób jego naprawy nie jest przedmiotem regulacji niniejszego projektu”.

– Rozmawialiśmy z Ministerstwem Zdrowia o tym, by zmienić treść rozporządzenia. Resort obiecywał, że zmieni je na korzyść pacjentów. Tymczasem teraz okazuje się, że w przypadku recepty, na której jest błąd, a możliwości dokonania zmian na recepcie przez farmaceutę są nieznaczne, rozporządzenie nakazuje mu wydać lek w 100 proc. płatny – tłumaczy prezes Michał Pietrzykowski.

Mowa o paragrafie 34 rozporządzenia, według którego „apteka albo punkt apteczny realizuje za pełną odpłatnością recepty, nie spełniające wymogów formalnych określonych w paragrafie 2-4, z zastrzeżeniem paragrafu 16“.

– Chodzi o to, byśmy mogli realizować w aptekach recepty niezależnie od poprawności formalnej jej wystawienia – wyjaśnia Stanisław Piechula, prezes Śląskiej Izby Aptekarskiej. – Według przepisów ustawy Prawo farmaceutyczne, możemy odmówić realizacji recepty tylko w przypadkach zagrożenia życia lub zdrowia.

– Z kolei ustawa o świadczeniach zapewnia pacjentom leki jako świadczenia gwarantowane i nie daje ministrowi zdrowia żadnej delegacji, by mógł te świadczenia w jakiś sposób modyfikować – przypomina prezes Piechula.

Jego zdaniem powstaje paradoks: minister zdrowia próbuje w rozporządzeniu nakazać aptekarzom, by ci odebrali pacjentowi należne mu świadczenie i proponowali realizację recepty ze 100-procentową odpłatnością, jeżeli lekarz wystawi receptę niedbale lub napisze na niej cokolwiek niezgodnego z rozporządzeniem.

Propozycja aptekarzy

Pacjent ma jeszcze alternatywne wyjście: wrócić do lekarza po poprawnie wypisaną receptę. Tyle że to raczej nie spowoduje skrócenia kolejek w placówkach medycznych... Aptekarze domagają się więc wprowadzenia do rozporządzenia przepisu, który w jasny sposób określi, kiedy apteka ma obowiązek zrealizować receptę.

Proponują paragraf 26a, który stwierdza, że „apteka lub punkt apteczny ma obowiązek zrealizować receptę, z wyjątkiem sytuacji określonych w paragrafie 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wydawania z apteki produktów leczniczych i wyrobów medycznych. Tym wyjątkiem jest m.in.:
• odmowa wydania leku, jeśli zachodzi uzasadnione podejrzenie co do autentyczności recepty lub zapotrzebowania;
• gdy konieczne jest dokonanie zmian w recepcie przy braku możliwości porozumienia się farmaceuty z lekarzem wystawiającym receptę;
• gdy od dnia sporządzenia leku upłynęło co najmniej 6 dni – w przypadku leku recepturowego lub leku sporządzonego na podstawie etykiety aptecznej;
• jeżeli osoba, która przedstawiła receptę do realizacji, nie ukończyła 13. roku życia oraz jeśli zachodzi uzasadnione podejrzenie co do wieku osoby, dla której została wystawiona recepta.

Dlaczego protestują

Brak wysłuchania głosów środowiska aptekarskiego spowodował protesty. W pierwszej kolejności były te organizowane lokalnie przez Śląską Izbę Aptekarską. Teraz prezesi Okręgowych Izb Aptekarskich zdecydowali się rozszerzyć na cały kraj apel w sprawie „obrony praw pacjenta do bezproblemowej realizacji recept i otrzymania leków refundowanych“.

„W razie nie wprowadzenia zapisu proponowanego przez izby aptekarskie, apel zostanie przekształcony w ostry protest informujący społeczeństwo o działalności Ministerstwa Zdrowia i obecnego Rządu na szkodę pacjentów“ – czytamy w informacji rozesłanej do mediów.

„Obecnie izby aptekarskie, które jeszcze nie prowadziły akcji, przygotowują materiały dla aptek w formie plakatów, szczegółowej informacji dla pacjentów oraz ulotek – recept, które pacjenci aptek będą wystawiali dla Ministra Zdrowia“ – informują Izby.

Ministerstwo Zdrowia odpiera zarzuty
1 października br., resort zdrowia na stronie internetowej zamieścił komunikat, że „istotą projektu rozporządzenia w sprawie recept lekarskich jest zwiększenie przejrzystości i ułatwienie stosowania prawa. (...) Projekt ten nie jest wymierzony przeciwko prawom pacjenta, (...) został przekazany do konsultacji społecznych, jako propozycja wprowadzenia pewnych rozwiązań, a nie obowiązujące już prawo”.

MZ zaznacza, że „uprawnienie pacjenta do zaopatrzenia w leki refundowane jest niezbywalnym prawem ustawowym i nie może być w żadnym razie odebrane aktem niższej rangi, jakim jest rozporządzenie. Realizacja prawa do leku refundowanego wymaga jednak spełnienia szeregu warunków, a jednym z nich jest poprawnie wystawiona recepta lekarska”.

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum

    Najnowsze