BCC: trzeba określić politykę lekową państwa

Autor: BCC/Rynek Zdrowia • • 01 września 2015 14:15

Polityka lekowa realizowana przez ministra zdrowia to nie tylko ustawa refundacyjna - zaznaczają eksperci BCC. W ich opinii konieczne jest przyjęcie nowego rządowego dokumentu pt. „Polityka lekowa państwa” i określenie w nim priorytetów zarówno dla pacjentów, lekarzy, aptekarzy, hurtowników jak i przemysłu farmaceutycznego.

BCC: trzeba określić politykę lekową państwa
Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

Dokument w preambule powinien przedstawiać aktualny stan polityki i gospodarki lekowej w Polsce. Powinien zwięźle określać ramy czasowe i harmonogram prac realizatorów polityki lekowej: Ministerstwo Zdrowia; Narodowy Instytut Leków; Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych; Narodowy Fundusz Zdrowia; Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny; Główny Inspektorat Sanitarny; Główny Lekarz Weterynarii; Główny Inspektor Farmaceutyczny.

BCC zaznacza, że resort zdrowia uważa, że taki dokument jest zbędny. - Resort stoi na stanowisku, że wystarczy ustawa o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, a także obowiązujące prawo farmaceutyczne. Naszym zdaniem jest to błędne rozumowanie. Polityka lekowa państwa powinna być precyzyjnie określona i wyznaczać wszystkim podmiotom cele na dziś oraz na lata następne - podkreśla BCC.

W opinii organizacji doświadczenia ostatnich miesięcy wskazują, że potrzebny jest poważny dialog społeczny dotyczący zwalczania patologicznych zjawisk na rynku leków (niekontrolowany wywóz leków, lekomania, dopalacze), zagrażających życiu i zdrowiu obywateli. Potwierdzają one zasadność skorelowania polityki lekowej z działaniami prewencyjno-edukacyjnymi zapisanymi w NPZ na lata 2016 - 2020.

Jednym ze strategicznych celów polityki lekowej powinno być zapewnienie stabilnych warunków do rozwoju polskiego przemysłu farmaceutycznego. Potrzebna jest odpowiednia długofalowa polityka lekowa, która zachęci krajowy przemysł farmaceutyczny do inwestycji, by mógł konkurować z podmiotami zagranicznymi. Wyzwaniem dla przemysłu farmaceutycznego w Polsce jest produkcja leków onkologicznych i biotechnologicznych. Z tych też względów, branża potrzebuje rządowej strategii rozwoju, jako znaczącej części polityki lekowej państwa.

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum

    Najnowsze