BCC: projekt ustawy o zawodzie farmaceuty zwiększa uprawnienia samorządu aptekarskiego

Autor: KG/Rynek Zdrowia • • 13 sierpnia 2019 14:00

Projekt ustawy o zawodzie farmaceuty zwiększa uprawnienia samorządu aptekarskiego względem przedsiębiorców prowadzących apteki w sposób naruszający zasadę swobody działalności gospodarczej. Proponowane ograniczenia swobody gospodarczej są nieproporcjonalne do celu przyświecającego projektodawcom - uważa Business Centre Club.

BCC: projekt ustawy o zawodzie farmaceuty zwiększa uprawnienia samorządu aptekarskiego
Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

W stanowisku z wtorku (13 sierpnia) Business Centre Club stwierdza, że regulacja zwiększa katalog zadań kierownika apteki, a jednocześnie zwiększa wpływ samorządu aptekarskiego na jego ustanowienie.

''Mając na względzie rolę, jaką będzie pełnił kierownik w aptece, jego kompetencje oraz wpływ samorządu aptekarskiego na jego powołanie, należy stwierdzić, że takie uregulowanie stanowi nadmierną ingerencję samorządu aptecznego w działalność gospodarczą, jaką jest prowadzenie apteki. Należy jednocześnie pamiętać, że w skład samorządu aptekarskiego powoływani są farmaceuci, a więc osoby, które często same prowadzą działalność gospodarczą w postaci prowadzenia apteki. Stwarza to ryzyko konfliktu interesów'' - czytamy w stanowisku.

BCC wskazuje, że przepisy cechują się dużym poziomem ogólności i nieprecyzyjności, co stwarza ryzyko nadużyć.

''Zdaniem BCC, w projekcie powinien znaleźć się przepis obligujący członków samorządu aptekarskiego do zachowania bezstronności i obiektywizmu przy podejmowaniu opinii oraz wskazanie jednoznacznych kryteriów wiążących samorząd aptekarski przy podejmowaniu opinii we wskazanym zakresie. Decyzja o pozbawieniu farmaceuty prawa do wykonywania zawodu stanie się ostateczna i wykonalna mimo skutecznego wniesienia skargi do sądu administracyjnego. Powyższa sytuacja może stwarzać ryzyko naruszenia praw nie tylko samych farmaceutów, ale również i pacjentów. W sytuacji braków kadrowych, może dojść do przestojów w funkcjonowaniu aptek, co może skutkować ograniczonym dostępem do leków'' - wskazuje organizacja.

Z uwagi na powyższe, Business Centre Club proponuje, aby wprowadzić przepis, który przesądzi, że wniesienie skargi do sądu administracyjnego na uchwałę samorządu aptekarskiego o pozbawieniu farmaceuty prawa do wykonywania zawodu wstrzymuje wykonanie tej uchwały.

''Z uwagi na fakt, że projekt przewiduje zasadę samodzielności farmaceuty przy wykonywaniu zadań związanych z opieką farmaceutyczną, zdaniem BCC projektodawca powinien również uregulować zasady ponoszenia przez farmaceutę odpowiedzialności za ewentualne szkody wyrządzone pacjentom. Zapisy projektu mogą spowodować zwiększenie kosztów prowadzenia działalności przedsiębiorcy w sytuacji odmowy wydania zmiany Zezwolenia lub samego Zezwolenia'' - czytamy w stanowisku.

Obawy BCC budzi też proces rozpatrywania wniosków, które w ocenie GIF wymagają uzupełnienia lub modyfikacji - opłata będzie pobierana każdorazowo w momencie składania skorygowanego wniosku.

''Proponowane przepisy projektu ustawy mogą prowadzić do niekorzystnych zjawisk na rynku pracy. Pracodawcy mogą niechętnie dokonywać zmian na stanowisku Osoby Odpowiedzialnej w obawie przed ponoszeniem dodatkowych kosztów, co zmniejszy konkurencyjność na rynku pracy i prestiż samego stanowiska. Projektowane przepisy (art. 37ay. 1.i2.),ograniczające konkurencję na rynku hurtowym, doprowadzą w oczywisty sposób do pogorszenia dostępności leków dla pacjentów i monopolizacji rynku dystrybucji farmaceutycznej'' - konkluduje Business Centre Club. 

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum