BCC: potrzebne nowe rozporządzenie w sprawie cen leków

Autor: KRX/Rynek Zdrowia • • 25 listopada 2010 12:13

Business Centre Club, obawia się, że koszty podwyżki stawek VAT poniosą producenci leków refundowanych.

BCC: potrzebne nowe rozporządzenie w sprawie cen leków
Klub wskazuje, że Ministerstwo Zdrowia nie przewidziało tej podwyżki w projekcie rozporządzenia w sprawie wykazu cen urzędowych hurtowych i detalicznych produktów leczniczych i wyrobów medycznych.

W efekcie – twierdzi BCC – ceny urzędowe leków, które mają obowiązywać od 16 grudnia 2010 r., po 1 stycznia 2011 r. będą skalkulowane nieprawidłowo. Zdaniem ekspertów BCC, zmusi to producentów leków do zaniżania ceny netto. Dzięki temu wprawdzie kwota brutto będzie odpowiadała kwocie wynikającej z obowiązującego wykazu, lecz nie będzie adekwatna do proponowanej ceny zbytu zawartej w tzw. wniosku cenowym producenta a ustawową, sztywną marżą.

BCC w przesłanym komunikacie dla prasy zwraca uwagę, że autorzy projektu nie powinni zapominać o przepisach zawartych w ustawie o cenach, która precyzyjnie określa procedurę ustalania cen urzędowych na leki i wyroby medyczne. Ustawa o cenach określa wysokość marży, która jest sztywna. Następnie do ceny netto dodawany jest VAT według obowiązującej stawki. A proponowane przepisy zawarte w powyższym rozporządzeniu nie uwzględniają zwiększenia stawek VAT z 7 proc. do 8 proc., które będą obowiązywały od 1 stycznia 2011 r.

Prowadzący obrót lekami, stosując ceny urzędowe, będą zobowiązani zamieszczać na fakturach 8 proc. stawkę VAT. Zobowiązani do stosowania maksymalnej ceny brutto wynikającej z wykazów, będą musieli zaniżać swoje ceny netto.

Problem jest skomplikowany, ponieważ może to oznaczać faktyczne przeniesienie ciężaru wzrostu stawki VAT z konsumenta na przedsiębiorcę VAT. 

W celu uniknięcia sporów BCC proponuje rozwiązanie polegające na opracowaniu dodatkowego załącznika do rozporządzenia Ministerstwa Zdrowia w sprawie wykazu cen urzędowych hurtowych i detalicznych produktów leczniczych i wyrobów medycznych.

Proponowany, dodatkowy załącznik miałby zawierać identyczny zakres przedmiotowy, jeśli chodzi o wykaz produktów leczniczych i wyrobów medycznych, natomiast ich ceny urzędowe i hurtowe zostałyby przeliczone z uwzględnieniem 8-proc. stawki VAT.
Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum