Apteki sieciowe unikają płacenia podatków? Raport zarzewiem gorącej dyskusji

Autor: oprac. LJ • Źródło: ZAPPA11 stycznia 2022 10:30

Apteki indywidualne przy mniejszych obrotach w porównaniu do placówek sieciowych odprowadzają dużo większe podatki niż sieci - informuje ZAPPA. Sieci aptek: wciąż odgrzewacie te same dane.

Spór o raport ZAPPA (fot. PTWP)
  • Sieci apteczne odpowiadają za zmniejszenie wpływów do budżetu państwa o ok. 500 mln zł - poinformował ZAPPA w swoim raporcie
  • W okresie od 2017 do 2019 r. apteki indywidualne przy 40 mld obrotu zapłaciły 375,1 mln zł podatku. Tymczasem apteki sieciowe, które wygenerowały obrót w wysokości 65 mld zł, do budżetu państwa wpłaciły 137,2 mln zł - podano
  • ZAPPA opublikowała raport w styczniu 2022 roku na podstawie ekspertyzy przeprowadzonej w lipcu 2021 roku
  • Adwersarze zarzucają autorom raportu posługiwanie się danymi o płaconych podatkach przed 2020 rokiem
  • Marcin Wiśniewski z ZAPPA wyjaśnia: W ekspertyzie użyto ostatnich dostępnych danych, niestety publikowane są z opóźnieniem

MF: nie mamy wiarygodnych informacji o nieprawidłowościach podatkowych sieci aptek

MZ wycofało się z absurdalnych wymogów dla aptek. W zamian mobilna umywalka i wieszaki

W okresie od 2017 do 2019 r. apteki indywidualne przy 40 mld obrotu zapłaciły 375,1 mln zł podatku. Tymczasem apteki sieciowe, które wygenerowały obrót w wysokości 65 mld zł, do budżetu państwa wpłaciły 137,2 mln zł. Sieci apteczne odpowiadają za zmniejszenie wpływów do budżetu państwa o ok. 500 mln zł (w badanym okresie) - takie wnioski płyną z raportu Związku Aptekarzy Pracodawców Polskich Aptek, którą na zlecenie organizacji sporządził biegły rewident Bogdan Zegar z firmy Eureka Auditing z Poznania.

ZAPPA opublikował raport w styczniu 2022 roku na podstawie ekspertyzy przeprowadzonej w lipcu 2021 roku.

Ten fakt opóźnienia stał się jednym z wątków dyskusji w mediach społecznościowych.

ZPA PharmaNET zwraca uwagę: "Wciąż odgrzewacie te same dane. Widzi to rynek".

Łukasz Fijałkowski: "Niestety, wydaje się że aktualne dane już tak nie pasują do teorii z 2016 roku..."

Redaktor naczelny serwisu mgr.farm Łukasz Waligórski: "Dane lekko trącą myszką. Jest rok 2022, a w raporcie dane z 2017-2019. Nie było nowszych?" - zapytał wskazując, że są już dane MF za 2020 rok.

Marcin Wiśniewski z ZAPPA wyjaśniał: "W ekspertyzie użyto ostatnich dostępnych danych, niestety publikowane są z opóźnieniem".

Najnowsze dane MF za 2020 rok są według stanu na 1 sierpnia 2021.

Wniosek: apteki indywidualne bardziej rentowne

"Na podstawie przeprowadzonych przez nas procedur stwierdzamy, że wśród przedsiębiorców prowadzących sprzedaż detaliczną wyrobów farmaceutycznych prowadzoną w wyspecjalizowanych sklepach według kodu 47.73.Z Polskiej Klasyfikacji Działalności (apteki) podatek płacony według zasad PIT osiąga wyższe rozmiary aniżeli podatek płacony przez podmioty gospodarcze według zasad CIT. Dochody budżetu państwa uzyskiwane od podatników rozliczających się według zasad PIT PIT są znacznie korzystniejsze, niż podatników opodatkowanych według zasad CIT" - czytamy w ekspertyzie.

Dalej: - Oceniając rozmiary należnego podatku dochodowego od osób fizycznych stwierdzić należy, że zdecydowanie dominują one nad ustalanym podatkiem dochodowym od osób prawnych – są 2,7 razy wyższe.

"Pod względem wykazanych strat (potwierdzających brak podstawy opodatkowania) jako korzystniejszy dla budżetu państwa należy ocenić również segment opodatkowany podatkiem PIT. Poziom strat w grupie podatników PIT jest 6,1 – krotnie niższy niż w grupie podatników CIT. Obydwie konkluzje sytuują segment działalności prowadzonej przez osoby fizyczne w relacji zdecydowanie korzystniejszej ocenianej według kryterium wpłat budżetowych z tytułu prowadzonej działalności" - wynika z ekspertyzy.

- Ekspertyza potwierdza to, o czym ZAPPA informowała od kilku lat, że apteki sieciowe są znacznie mniej rentowne niż polskie apteki indywidualne i że funkcjonowanie aptek indywidualnych jest korzystniejsze dla budżetu państwa. Praktyki handlowe stosowane przez komercyjne sieci aptek prowadzą do zwiększania sprzedaży i przekładając się na wzrost spożycia leków, stanowią zagrożenie dla pacjentów, są więc sprzeczne z prozdrowotnym celem aptek – placówek ochrony zdrowia. Rozwój sieci aptecznych w Polsce i związany z nim upadek polskich aptek indywidualnych jest trendem niebezpiecznym, szkodliwym dla pacjentów, budżetu państwa, systemu ochrony zdrowia i polskiego sektora MŚP - komentuje Marcin Wiśniewski, prezes ZAPPA, zleceniodawca analizy.

Paragrafy klasyfikacji budżetowej 

Podobny spór o odprowadzane przez sieci aptek podatki był prowadzony przed laty, m.in. w maju 2020 roku ZAPPA przygotował informację w sprawie podatków płaconych przez sieci i apteki indywidualne na podstawie informacji uzyskanych z resortu finansów.

Informowano, że "w latach 2015-2019 sieci apteczne wygenerowały łączny obrót sięgający około 110 mld zł. Z danych uzyskanych z resortu finansów wynika, że podatek dochodowy odprowadzony do polskiego fiskusa wyniósł zaledwie 218,3 mln zł, z kolei straty za lata 2015-2018 sięgają kwoty 771,5 mln zł. W tym samym okresie aptekarze indywidualni wpłacili do budżetu państwa ponad 1,2 mld zł z tytułu podatku dochodowego. Ich obrót w latach 2015-2019 wyniósł ok. 55 mld zł, a wygenerowana strata sięgała 68,2 mln zł (2015-2018)".

Do tych wyliczeń odniosło się Ministerstwo Finansów. W jednej z odpowiedzi na interpelację poselską odpisało, że podane dane o podatkach PIT i CIT "są poprawne, ale dotyczą tylko i wyłącznie wpływów z podatków dla podklasy branży wg kodu PKD 47.73.Z (sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, w tym w aptekach.

Resort podał, jakie paragrafy klasyfikacji budżetowej składają się na wysokość wpływów z tytułu PIT i CIT.

"W tym zestawieniu nie uwzględniono, z jaką formą prawną działalności podmiotu prowadzącego aptekę związany jest odprowadzony podatek PIT. Na wysokość tego podatku wpływa m.in. odprowadzana przez płatnika zaliczka od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych zarówno przez sieci apteczne jak i apteki indywidualne. Należy też stwierdzić, że przynależność aptek do sieci aptecznych nie podlega kryterium formy prawnej, w ramach której prowadzą one działalność. O takich względach decydują umowy, a nie forma organizacyjno-prawna, w ramach której apteka jest prowadzona" - cenił resort.

Dodał: - Ministerstwo Finansów nie ma możliwości wyodrębnienia ze swoich zasobów danych informacji o kwotach odprowadzanych podatków dochodowych przez apteki indywidualne i przez apteki sieciowe. 

Dane z MF podstawą do wyliczeń

A jak było tym razem? Ekspertyza nie podaje szczegółowej metodologii.

Jej autor informuje, że w pracach wykorzystano dokumenty uzyskane z MF (dane w zakresie podatków należnych i strat w ramach dostępu do informacji publicznej):

  • podatku należnego od osób fizycznych od spółek jawnych i partnerskich
    (podatek PIT),
  • podatku dochodowego od osób prawnych (podatek CIT)

oraz dwa pisma z Ministerstwa Finansów.

"Posługiwanie się definicjami w prowadzonej korespondencji dotyczyło precyzyjnych określeń podatku dochodowego od osób fizycznych PIT oraz podatku dachowego od osób prawnych CIT. Podkreślenie to potwierdza zrozumienie przedmiotu zainteresowania Związku Aptekarzy Pracodawców Polskich Aptek w celu ustalenia faktycznych podatków należnych w segmentach działalności określanych jako sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzonych w wyspecjalizowanych sklepach według kodu 47.73.Z Polskiej Klasyfikacji Działalności, stąd przyjąć należy, że interpretacja uzyskanych danych finansowych tak zdefiniowanych nie wzbudza wątpliwości i nie daje podstaw do kwestionowania wiarygodności otrzymanych danych finansowych z Ministerstwa" - dodał autor ekspertyzy.

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum