Antygen do szczepionki na COVID powstanie w Polsce. Umowa na 1,5 mld dolarów

Autor: LJ • Źródło: TT, Mabion, PAP, Rynek Zdrowia08 października 2021 10:05

Mabion uruchomi w Polsce seryjną produkcję antygenu do szczepionki przeciw covid-19 na zlecenie amerykańskiej spółki Novavax. Proces wytwarzania ruszy już w grudniu 2021 roku.

Firmy ustaliły wolumen i harmonogram produkcji dla każdego roku w latach 2022-2025, na podstawie którego Mabion wyprodukuje oczekiwaną przez Novavax liczbę serii produktu (fot. AdobeStock)
  • Spółka Mabion zrealizowała etap transferu technologii i zawarła wieloletnią umowę z Novavax na produkcję kontraktową antygenu dla kandydata na szczepionkę na covid-19 
  • Rozpoczęcie procesu wytwarzania w skali komercyjnej w standardzie GMP nastąpi w grudniu 2021 roku
  • Łączna wartość umowy w okresie jej obowiązywania (2022-2025) została oszacowana na 372 mln dolarów (ok. 1,46 mld zł)

Zarząd Mabion S.A. informuje, że 8 października 2021 r. spółka zawarła z Novavax umowę na komercyjną produkcję kontraktową antygenu białkowego kandydata na rekombinowaną nanocząsteczkową szczepionkę na Covid-19, CoV2373.

- Zgodnie z zapowiedziami Mabion uruchamia w Polsce seryjną produkcję szczepionki przeciw COVID-19 przy wsparciu finansowym Grupy PFR - poinformował na Twitterze Paweł Borys, prezes Grupy PFR.

Polski Fundusz Rozwoju wsparł porozumienie Mabionu z amerykańską spółką Novavax, której efektem było podpisanie umowy ramowej 3 marca 2021 roku.

W ramach tej umowy Mabion podjął działania związane z transferem technologii procesu produkcyjnego kandydata na szczepionkę Novavax oraz zajął się wytworzeniem serii technicznych.

- W Mabionie będzie produkowany składnik szczepionki. Odpowiadamy tylko za produkcję antygenu. On będzie wykorzystywany w dalszych etapach łańcucha produkcyjnego - powiedział nam Jakub Radzewicz z biura prasowego Mabionu.

Novovax to firma globalna. Etap tworzenia ostatecznego składu całej szczepionki powstanie w innej lokalizacji na świecie.

Antygen wytwarzany przez Mabion zostanie włączony w globalny łańcuch produkcyjny firmy Novavax, który aktualnie obejmuje produkcję antygenów w zakładach zlokalizowanych w Ameryce Północnej, Europie, Indiach i Azji. W sierpniu br. Novavax ogłosił zawarcie umowy z Komisją Europejską na zakup do 200 milionów dawek szczepionki na COVID-19

Produkcja ruszy już w grudniu 2021

Strony przewidują, że rozpoczęcie procesu wytwarzania w skali komercyjnej w standardzie GMP nastąpi w grudniu 2021 roku. Do tego czasu spółka będzie prowadziła określone w zleceniu prace przygotowawcze, obejmujące między innymi instalację dodatkowych systemów i urządzeń, zabezpieczenie i kontrolę jakości materiałów oraz tworzenie dokumentacji specyficznej dla wytwarzania komercyjnego.

Umowa będzie realizowana i rozliczana w oparciu o wytworzone serie produktu, po ustalonej w umowie cenie jednostkowej za serię.

Firmy ustaliły wolumen i harmonogram produkcji dla każdego roku w latach 2022-2025, na podstawie którego Mabion wyprodukuje oczekiwaną przez Novavax liczbę serii produktu.

Dostawy powiązane z mocami produkcyjnymi spółki

Harmonogram produkcji został ustalony dla całego okresu trwania umowy, przy czym strony mogą uzgodnić modyfikacje w zakresie harmonogramu i wolumenu dostaw.

Możliwość zrealizowania ustalonego zakresu prac wynikających z umowy w przyszłych latach jest powiązana z dostępnymi mocami produkcyjnymi spółki, dlatego celem zarządu będzie rozbudowa mocy produkcyjnych na przełomie lat 2022 i 2023 o kolejne dwa bioreaktory, co spowoduje, że Mabion będzie dysponować czterema bioreaktorami w latach 2023-2025.

Zarząd spółki ocenia, że w okresie pierwszych dwóch lat produkcji komercyjnej objętej umową (tj. w latach 2022-2023) polska firma może zrealizować około 40 proc. łącznej wartości umowy, a w kolejnych dwóch latach, m.in. w wyniku zwiększenia mocy produkcyjnych, około 60 proc. łącznej wartości umowy.

Wartość umowy to prawie półtora miliarda zł

Umowa zawarta między Mabionem a Novavax ma charakter bezwarunkowy, a jej zawarcie i rozpoczęcie jej realizacji są niezależne od procedury rejestracyjnej kandydata na szczepionkę Novavax na poszczególnych rynkach. Umowa została zawarta na czas określony do końca 2025 roku, z opcją jej przedłużenia.

Łączna wartość umowy w okresie jej obowiązywania, została oszacowana na 372 mln dolarów (ok. 1,46 mld zł).

Aktualnie kandydat na szczepionkę znajduje się w III fazie badań klinicznych.

 

 

 

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum