Amantadyna zmniejsza śmiertelność pacjentów z COVID-19? Wyniki retrospektywnego badania

Autor: Luiza Jakubiak • Źródło: Rynek Zdrowia/International Journal of Infectious Diseases15 listopada 2022 18:00

U pacjentów leczonych na Oddziałach Intensywnej Terapii z ciężką niewydolnością oddechową podawanie amantadyny wiąże się z mniejszą śmiertelnością, co może być związane z potencjalnym działaniem przeciwzapalnym i immunomodulującym tego leku - wynika z retrospektywnego badania.

Amantadyna zmniejsza śmiertelność pacjentów z COVID-19? Wyniki retrospektywnego badania
Wyniki kolejnego badania dotyczącego wpływu amantadyny na zakażonych COVID-19 Fot. ShutterStock
  • W International Journal of Infectious Diseases opublikowano wyniki badania retrospektywnego pt. "Poprawa przeżywalności na oddziale intensywnej terapii w ciężkim COVID-19 związanym ze stosowaniem amantadyny"
  • Badanie zostało sfinansowane ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
  • U pacjentów leczonych na OIT z ciężką niewydolnością oddechową podawanie amantadyny wiąże się z mniejszą śmiertelnością, co może być związane z potencjalnym działaniem przeciwzapalnym i immunomodulującym tego leku - czytamy we wnioskach z badania
  • Badania dotyczące skuteczności amantadyny w COVID-19 sfinansowała również Agencja Badań Medycznych
  • Amantadyna okazała się być równie skuteczna w leczeniu szpitalnym COVID-19 co placebo - wynika z jednego z nich
  • 10 grudnia 2022 roku upływa termin przedstawienia raportu końcowego z badania drugiego zespołu badawczego - stosowania amantadyny wśród pacjentów ambulatoryjnych

Amantadyna a śmiertelność z powodu COVID-19

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju sfinansowało badanie retrospektywne pacjentów z COVID-19 hospitalizowanych w Szpitalu Wojewódzkim w Szczecinie.

Badacze oparli się na danych pacjentów obserwowanych od 4 marca 2020 r. do 23 stycznia 2022 roku. Dane zostały zebrane między 24 marca 2020 r. a 29 maja 2021 roku.

W sumie przeanalizowano 241 przypadków pacjentów, w których 141 (58,5 proc.) otrzymało dożylnie siarczan amantadyny w porównaniu ze 100 osobową (41,5 proc.) grupą kontrolną stosującą wyłącznie standardowe leczenie.

Wyniki tego badania opublikowano w listopadowym wydaniu International Journal of Infectious Diseases (Improved survival in intensive care unit in severe COVID-19 associated with amantadine use - retrospective study, IJID, Volume 124, November 2022, Pages 143-151).

Jak przypominają badacze na początku publikacji, w kilku badaniach zaobserwowano możliwe działanie immunomodulujące amantadyny u pacjentów leczonych na oddziałach intensywnej terapii (OIOM), głównie wśród pacjentów z urazami mózgu lub chorobami naczyniowymi. W badaniach klinicznych odrzucono potencjalne działanie przeciwwirusowe amantadyny na SARS-CoV-2; jednakże nie badano potencjału immunomodulacyjnego.

Celem pracy było zbadanie wpływu immunomodulującej terapii amantadyną na śmiertelność pacjentów z niewydolnością oddechową w przebiegu COVID-19, wymagających wentylacji mechanicznej na OIT.

Kryteria włączenia do tego badania były następujące: ostra niewydolność oddechowa wymagająca wentylacji mechanicznej, zapalenie płuc potwierdzone za pomocą tomografii komputerowej klatki piersiowej, wiek >18 lat oraz potwierdzone zakażenie SARS-CoV-2 jako wskazanie do hospitalizacji. Kryteria wykluczenia: aktywna choroba nowotworowa.

Głównym celem tego badania było określenie skuteczności i bezpieczeństwa stosowania siarczanu amantadyny u pacjentów z zapaleniem płuc wywołanym przez COVID-19 leczonych na OIT. Drugim celem tego badania była próba identyfikacji czynników ryzyka związanych z wyższą śmiertelnością. Trzeciorzędnym celem tego badania była próba określenia korelacji pomiędzy stosowaniem amantadyny i innych leków immunomodulujących.

Siarczan amantadyny podawany dożylnie

Badacze wymieniają wśród innych jednocześnie stosowanych leków: remdesiwir, tocilizumab (tylko u pacjentów z biochemicznie potwierdzoną burzą uwalniania cytokin), leczenie wspomagające: antybiotykoterapię (lekiem z wyboru był ceftriakson, który mógł się zmieniać w zależności od stanu chorego i był modyfikowany w trakcie leczenia), tlenoterapię (stosowano wyłącznie wentylację mechaniczną), nawodnienie, deksametazon, heparynę drobnocząsteczkową lub niefrakcjonowaną w dawkach profilaktycznych lub terapeutycznych.

Siarczan amantadyny podawano dożylnie w dwóch dawkach po 200 mg na dobę (każda w 500 ml). Po rozpoczęciu terapii amantadyną lek podawano aż do ekstubacji (chyba, że ​​zaburzenia wodno-elektrolitowe wymagały modyfikacji).

Z badania wynika, że ogólna śmiertelność była wysoka (72,6 proc.), ale była znacznie niższa wśród pacjentów leczonych amantadyną (59,5 proc., n = 84) w porównaniu z grupą kontrolną (91 proc., n = 91), wartość p = 0,001. W modelach wieloczynnikowych podawanie amantadyny było niezależnie związane z niższą śmiertelnością. Ponadto przeżycie uległo poprawie u pacjentów, którzy otrzymywali amantadynę; późne podanie amantadyny po 5. dobie było niezależnie związane z niższą śmiertelnością.

"U pacjentów leczonych na OIT z ciężką niewydolnością oddechową podawanie amantadyny wiąże się z mniejszą śmiertelnością, co może być związane z potencjalnym działaniem przeciwzapalnym i immunomodulującym tego leku" - czytamy we wnioskach z badania.

Badania dotyczące amantadyny w COVID-19 były też finansowane z grantów Agencji Badań Medycznych, na zlecenie Ministra Zdrowia. W lutym 2022 roku przedstawiono wyniki badania, iż amantadyna okazała się być równie skuteczna w leczeniu szpitalnym COVID-19 co placebo. Poinformował o tym główny badacz, prof. Adam Barczyk z Górnośląskiego Centrum Medycznego.

10 grudnia 2022 roku upływa termin przedstawienia raportu końcowego z badania drugiego zespołu badawczego, kierowanego przez prof. Konrada Rejdaka. Badanie dotyczy stosowania amantadyny wśród pacjentów ambulatoryjnych.

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum