Administracja Obamy wyda miliard dolarów na sprawdzanie skuteczności terapii

Autor: Katarzyna Kolasa/Rynek Zdrowia • • 22 sierpnia 2009 10:05

Dzięki ustawie American Recovery and Reinvestment Act (ARRA) administracja Baracka Obamy przeznaczyła na realizację projektów z zakresu CER (comparative effectiveness research) - czyli badania efektywności terapii w warunkach naturalnych - niebagatelną sumę ponad miliarda dolarów.

Administracja Obamy wyda miliard dolarów na sprawdzanie skuteczności terapii
Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

Kwota ta ma być wydana w ciągu raptem 20 miesięcy!

Powołano Federalny Komitet Koordynacyjny. Będzie odpowiedzialny m.in. za ustalanie priorytetów, redystrybucję środków finansowych i sprawne przeprowadzenie wszystkich projektów.

Jednym z głównych zadań badań CER jest wspomaganie procesu alokowania środków finansowych w technologie medyczne o udowodnionej skuteczności. Zadaniem CER jest m.in. poprawa jakości podejmowanych decyzji o leczeniu chorych poprzez gromadzenie brakujących dotychczas dowodów naukowych.

W efekcie takich badań stosowane terapie mają lepiej zaspokajać potrzeby i oczekiwania pacjentów. Podkreśla się, iż CER nie powinno być traktowane jako mechanizm eliminowania nieefektywnych metod leczenia z praktyki klinicznej, ale jako narzędzie ułatwiające formułowanie listy referencyjnej wspomagającej proces decyzyjny w procesie leczenia.

Dlaczego takie badania
– Każdego roku publikuje się ok. 18 tysięcy badań klinicznych. Pomimo tego brak jest wystarczających dowodów naukowych niezbędnych do podjęcia optymalnych wyborów dotyczących leczenia chorych – stwierdziła Danielle Whicher z amerykańskiej organizacji Center for Medical Technology Policy na tegorocznej konferencji Międzynarodowego Towarzystwa Farmakoekonomicznego (ISPOR).

Jest to częsty argument, jaki przewija się w debacie na temat kierunków reformy systemu ochrony zdrowia w USA. Lekiem na niedobór danych mają być właśnie badania badania efektywności terapii w warunkach naturalnych.

W CER ważne jest nie tylko zgromadzanie brakujących danych, ale także odpowiednie ich wykorzystanie. Wyniki badań CER mają być dostępne i zrozumiałe dla szerokiego grona odbiorców: płatnika, pacjentów oraz producentów leków.

Złożoność finansowania
amerykańskiego systemu ochrony zdrowia (dominacja wielu prywatnych ubezpieczycieli) oraz brak akceptacji dla warunku efektywności kosztowej jako bariery wejścia na rynek nowych technologii medycznych, przyczyniły się do tego, że amerykański urząd rejestracji (FDA) miał dotychczas większy wpływ na kształtowanie strategii wejścia na rynek nowych farmaceutyków niż prywatni i publiczni płatnicy. Badania CER mogą przyczynić się do odwrócenia tego trendu.

Celem jest zwrócenie uwagi na potrzeby ubezpieczycieli w systemie ochrony zdrowia. Postuluje się konieczność wsparcia procesów decyzyjnych opartych wyłączania na badaniach klinicznych z placebo, badaniami z aktywnym komparatorem (direct, head-to-head comparison).

Należy podkreślić, iż CER nie ogranicza się jedynie do analizy alternatywnych technologii farmakologicznych, ale uwzględnia również możliwość zastosowania nielekowych terapii. Ponadto CER koncentruje się na porównaniu konsekwencji stosowania różnych metod leczenia w warunkach naturalnych (effectiveness), a nie w warunkach optymalnych (efficacy).

Zatem nie tylko badania kliniczne III fazy, ale dane gromadzone na temat efektów leczenia przeciętnego pacjenta w normalnej praktyce klinicznej okażą się niezastąpionym źródłem informacji.
CER koncentruje się wreszcie na próbie odpowiedzi na pytanie, dla jakich grup pacjentów proponowane leczenie będzie szczególnie opłacalne.

Szeroka konsultacja
Na szczególną uwagę zasługuje sposób, w jaki przebiegał proces wyboru priorytetowych projektów badawczych finansowanych w ramach ustawy ARRA. Każdy, kto chciał przedstawić swoją propozycję lub wyrazić pogląd, mógł wziąć aktywny udział w otwartych dla opinii publicznej spotkaniach Federalnego Komitetu Koordynacyjnygo do spraw CER oraz Instytutu Medycyny, będącego organem współodpowiedzialnym za przygotowanie listy priorytetów.

Dla zainteresowanych niemogących wziąć aktywnego udziału w zorganizowanych spotkaniach, uruchomiono odpowiednią ankietę internetową. Ponadto uwagi i sugestie przyjmowane były drogą elektroniczną i pocztową. Jedynie w ciągu 3 tygodni zarejestrowano 1758 wypełnionych ankiet zawierających 2600 propozycji badań.

W przeprowadzeniu selekcji zaproponowanych tematów pomogły wcześniej opracowane kryteria wyboru takie jak koszty choroby, dane epidemiologiczne, dostępność skutecznych metod leczenia itp. Pierwszeństwo uzyskały projekty ukierunkowane na leczenie:
• osób starszych
• niepełnosprawnych
• psychicznie i przewlekle chorych
• dzieci.

Amerykanie też myślą o RUM-ie...
Szczególne miejsce zajęły również projekty związane z badaniem nierówności etnicznych i rasowych w dostępie do świadczeń zdrowotnych. Inwestycje w CER mają obejmować nie tylko badania pierwotne, ale również programy edukacyjne na temat CER oraz rozwój systemów informacyjnych wspomagających rozpowszechnianie rezultatów prowadzonych badań.

W ramach obszarów priorytetowych znalazły się także projekty ukierunkowane na poprawę systemu dystrybucji świadczeń zdrowotnych tzn. określenia, kiedy i jakie metody leczenia powinny być stosowane.

Wreszcie duży nacisk położono na gromadzenie danych z praktyki klinicznej, a także budowę olbrzymich baz danych opartych o elektroniczny rejestr usług  medycznych – RUM (Electronic Health Record) oraz rejestry pacjentów.

Na marginesie warto wspomnieć, iż jednym z priorytetów administracji Obamy jest wprowadzenie elektronicznych kart pacjenta, które będą umożliwiały bezpieczny i sprawny przepływ informacji o historii choroby pomiędzy poszczególnymi świadczeniodawcami.

Jak widać, o powszechnym wprowadzeniu RUM-u i elektronicznych kart pacjenta dyskutuje się nie tylko nad Wisłą...

Pełna treść artykułu o amerykańskich priorytetach zdrowotnych i badaniach CER - już  w najnowszym, wrześniowym wydaniu miesięcznika Rynek Zdrowia.

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum