LJ/Rynek Zdrowia | 29-06-2010 14:39

ASCO: nowy lek na czerniaka z przerzutami

Terapia eksperymentalnym lekiem ipilimumab w badaniu III fazy poprawia całkowite przeżycie u leczonych uprzednio chorych na czerniaka z przerzutami

Wyniki badania opublikowano w New England Journal of Medicine i zaprezentowano podczas 46. dorocznego Kongresu American Society of Clinical Oncology.

Firma Bristol-Myers Sqibb ogłosiła pozytywne wyniki randomizowanego, prowadzonego metodą podwójnej ślepej próby badania III fazy oceniającego ipilimumab w leczeniu zaawansowanego czerniaka. W badaniu wykazano, że przeżycie całkowite (overall survival - OS) uległo istotnemu wydłużeniu u wcześniej leczonych chorych otrzymujących ipilimumab.

Wyniki były istotne statystycznie u chorych otrzymujących ipilimumab w monoterapii lub w skojarzeniu ze szczepionką peptydową gp100 w porównaniu z chorymi z grupy kontrolnej, którzy otrzymywali samą szczepionkę gp100.

W grupie chorych leczonych ipilimumabem odsetek 1-rocznych przeżyć wyniósł 44-46 proc. w porównaniu z 25 proc. w grupie kontrolnej. Odsetek 2-letnich przeżyć wyniósł 22-24 proc. wśród leczonych ipilimumabem i 14 proc. w grupie kontrolnej.

Podobnie jak w innych badaniach nad ipilimumabem najczęściej zgłaszane działania niepożądane dotyczyły układu immunologicznego i wiązały się z mechanizmem działania leku. Niekiedy były ciężkie i zagrażały życiu pacjenta. Najczęściej dotyczyły układu pokarmowego, skóry, wątroby i gruczołów wewnątrzwydzielniczych.

Czerniak z przerzutami to jeden z najbardziej zabójczych nowotworów. W Polsce odsetek zachorowań na czerniaka wynosi 3-4 zachorowania na 100 tys. mieszkańców. W niektórych krajach Europy notuje się dziesięć zachorowań na 100 tys. mieszkańców, a w Australii nawet 28-30 przypadków na 100 tys. Liczba pacjentów szybko przyrasta. Szacuje się, że liczba nowych zachorowań podwaja się co mniej więcej dziesięć lat.