AOTMiT/Rynek Zdrowia | 24-11-2015 13:46

AOTMiT zaprasza do udziału w pracach nowelizacyjnych HTA

AOTMiT opublikowała na swojej stronie internetowej zaproszenie do wzięcia udziału w pracach Zespołu ds. nowelizacji wytycznych.

Ma ono związek z koniecznością aktualizacji Wytycznych Oceny Technologii Medycznych (HTA) i dotyczy osób, które posiadają wiedzę i umiejętności w dziedzinie HTA/EBM, członków towarzystw naukowych oraz przedstawicieli organizacji pacjenckich z doświadczeniem HTA lub EBM.

Pierwsze spotkanie ma odbyć  się 10 grudnia w siedzibie Agencji w Warszawie. Udział w pracach Zespołu ma charakter nieodpłatny. Agencja zwraca koszty dojazdu osobom spoza Warszawy.

Ze względu na ograniczenia organizacyjne i lokalowe, a także potrzebę zapewnienia zrównoważonej i wszechstronnej reprezentacji środowisk, Agencja zastrzega sobie prawo do weryfikacji  składu Zespołu. Jednocześnie informuje, że każda organizacja może zgłosić jednego reprezentanta.

Więcej: www.aotm.gov.pl